Arkivet "Åsa Romson"

  • "Ungas val kommer att forma samhället"

    När we_change-turnén gjorde ett stopp i Stockholm deltog klimat- och miljöminister Åsa Romson för att träffa gymnasieungdomar från hela Stockholm och diskutera hållbarhetsfrågor.