Arkivet "alkoholvanor"

  • Stöd från en alkohol- och drogterapeut

    Tack vare stöd från Radiohjälpen har Fryshuset fått möjlighet att stödja dig mellan 16–20 år som har en förälder eller vårdnadshavare som är dricker eller tar droger på ett sätt som är skadligt.

  • Möt Stefan

    Här är Stefan. Han är vår nyaste expert på Stöd & Svar. Honom kan du fråga om saker som rör alkohol och droger.