Arkivet "användarvillkor"

  • Regler på Ungdomar.se

    På Ungdomar.se finns det regler för vad man får och inte får göra. Dessa regler kallas användarvillkor. Här kan du läsa mer om våra regler och vad som händer om man inte följer dom. 

  • Nu kodar vi in respekt!

    Ungdomar.se ska dra igång ett projekt för att skapa ett schysstare och tryggare klimat på sajten. Läs mer om projektet här.