Arkivet "budget"

  • Samarbete

    UC brinner för att öka kunskapen om privatekonomi hos unga och vill dra sitt strå till stacken för att minska överskuldsättningen i samhället. Inom ramen för sitt initiativ The Bill vill de möta ännu fler unga. Därför startar nu ett långsiktigt samarbete mellan UC och Fryshuset för att vi med gemensam kraft ska nå ut till fler unga vuxna så natt du kan få inspiration och handfasta tips på hur du kan vässa ekonomi. 

  • Barnprogramsklassiker del 8: Noaks ö

    Artikel Dags att åter doppa tårna i nostalgins ocean. Den här gången besöker vi den muntre isbjörnen Noak och hans "oiski poiski"-kompis Sasha!