Arkivet "Föreningen Storasyster"

  • Kärlek är inte våld

    Förekommer det våld i ungas nära relationer? Det finns faktiskt studier som visar att unga är en särskilt utsatt grupp när det kommer till våld i nära relationer. Se Frida Olguns talk i serien Softspot Talks som handlar om just detta. Kommer 10/12.

  • Föreningen Storasyster öppnar stödgrupp i Stockholm

    Nyhet Är du en tjej som har blivit utsatt för sexuella övergrepp i någon form?
    Skulle du vilja bearbeta dina upplevelser och få gemenskap med andra som har liknande erfarenheter som du? Nu öppnar Föreningen Storasyster en stödgrupp i Stockholm!