Arkivet "frysa"

  • Svar från Göteborgs stad

    Här är skriftliga svar från Göteborgs stad på de tio vanligaste frågor som ställdes till dem under turnéstoppet på Lindholmen och Hvitfeldtska