Arkivet "historia"

  • Sex förr och nu

    Idag lever vi i ett genomsexualiserat samhälle. Men hur såg det egentligen ut i antikens Grekland? Eller i Sverige på 1800-talet? Häng med på en resa genom sexualitetens historia!

  • Let the sunshine in - ett musikalens försvarstal

    Krönika För Pete Doherty är det crack, för Charlie Sheen är det horor och för Sophia Olofsson är det busvisslingar och ljudet av händer som slår emot varandra. Mer eller mindre destruktiva beroenden, med den gemensamma nämnaren att alla genererar någon form av rus. Jag kan betryggande nog meddela att jag inte har någon som helst erfarenhet av vare sig knark eller prostitution, men desto mer av det senare alternativet. För jag, mina damer och herrar, är vad som i folkmun kallas för musikalfjolla.