Arkivet "#inkluderingslöftet"

  • #INKLUDERINGSLÖFTET

    Idag är det internationella ungdomsdagen och unga runt om i världen firas och uppmärksammas. Temat för årets dag är “Vägen till 2030” och fokuserar på ungas roll i arbetet med de globala målen och att utrota fattigdom och uppnå hållbar konsumtion och produktion.