Arkivet "Självsäkerhet"

  • Självkänsla – din mentala rustning

    Är du ofta avis på andra? Känner att du är sämst och blir förkrossad eller arg om du misslyckas med något? Din självkänsla grundas redan när du är barn, men en bra sak är att den går att träna upp!