Arkivet "tandtrådfluor"

  • Maj-Briht svarar på sexfrågor – en film om Sveriges första sexolog

    VIDEO Maj-Briht Bergström-Walan föddes 1923 och är Sveriges första auktoriserade sexolog. Sedan 50-talet har hon varit med och förändrat hela samhällets syn på sex. I kortfilmen Maj-Briht svarar på sexfrågor får vi höra Maj-Briht själv berätta om sitt liv!