Arkivet "tonåren"

  • Få barn i tonåren – nej eller okej?

    De senaste åren har åldern för att få sitt första barn höjts rejält, och Sverige är nu bland de länder i världen som har minst tonårsgraviditeter. Men är det dåligt att få barn i tonåren?