Arkivet "Transsexualism"

  • Hot och våld mot HBT-personer

    Unga HBT-personer har sämre hälsa än heterosexuella ungdomar. En av orsakerna är att homo-, bisexuella och transpersoner oftare blir utsatta för diskriminering, hot och våld i vardagen.