Arkivet "utfryst"

  • Forte vill minska ohälsa bland unga

    Forte är en statlig myndighet som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Men hur kan vi veta att forskningen verkligen håller måttet? Forte är en av våra samarbetspartners för we_change 2015 och vi passade därför på att fråga Anna-Karin Engvall, som är chef för avdelningen Forskning och kommunikation!

  • Svar från Göteborgs stad

    Här är skriftliga svar från Göteborgs stad på de tio vanligaste frågor som ställdes till dem under turnéstoppet på Lindholmen och Hvitfeldtska