Stor tävling för dig som är kreativ

Författaren Mats Wahl, bokförlaget Natur & Kultur och Ungdomar.se inbjuder till en stor tävling för dig som går på högstadiet eller i gymnasiet och gillar att vara kreativ. Du kan tävla med musik, text, bild och film. I prispotten ligger 15 000:- och fina bokpaket!

Mats Wahls bok

Ryttarna publicerades i maj 2014, fortsättningen Krigarna publiceras i september. Ytterligare tre delar kommer efterhand. Tillsammans bildar de fem volymerna berättelsen Blodregn, en berättelse som utspelas i Sverige om femtio år.

Effekterna av global uppvärmning har förändrat villkoren för människors liv, robotisering har tagit bort ett stort antal arbetstillfällen, polisen är korrumperad och städerna kontrolleras av kriminella organisationer. Den sextonåriga Elin blir överfallen och dräper en man. Elins bror Vagn tas tillfånga och Elin blir den som skall förhandla om broderns frisläppande. När Elin så småningom återvänder från sitt förhandlingsuppdrag är hennes liv förändrat.

Tävlingen

Tävlingen går ut på att skapa ett eget verk utifrån delar av innehållet i

Ryttarna. Det går att tävla på sex olika sätt:

1. MUSIKVIDEO. Musiksätt och filma framförandet av Elins dikt på sid. 198 – 199 i Ryttarna. Observera att du inte få använda någon annans musik. Filmen skall ligga så nära den i boken beskrivna situationen som möjligt, inte minst vad gäller stämning.

2. SKRIV EN FAKTATEXT om ett av följande ämnen:

* Global uppvärmning


* Robotisering


* Statsmaktens förfall.

Du får använda maximalt 1200 ord!

3. RITA EN SERIESTRIPP. Gör om ett valfritt parti i boken till en seriestripp. Du får använda max tolv rutor.

4. SKRIV EN NOVELL på temat “Framtiden”. Du får använda maximalt 1200 ord!

5. SPELA IN EN VALFRI FILMSEKVENS baserad på en scen i Ryttarna. Du får använda max tre minuter för filmen. I den anslagna tiden ingår eftertexter där det skall framgå vem som gjort vad i filmen.

Observera att du på inga villkor får använda dig av musik som du laddar ner från nätet eller tar från skivinspelning. I den mån du sätter musik till din film skall musiken vara egenproducerad, det vill säga du eller dina kompisar skall stå också för musiken (se mer om musiksättning nedan).

6. FOTOGRAFERA och gör bilder inspirerade av något tema som du finner i boken. Max 6 bilder. Bilderna kan med fördel presenteras som ett musiksatt bildspel. Vad gäller musik gäller samma regler som i övrigt hävdas inom ramen för tävlingen. Stjäl inte! Låna inte! Var kreativ! Gör din egen musik!

Priser

10 finalister utses av en jury (se nedan).

Den ende vinnaren i hela tävlingen belönas med 10 000 kronor! Mats Wahl delar därutöver ut ett personligt pris på 5 000 kronor till den eller de tävlande vars bidrag berört honom särskilt mycket. Övriga nio finalister belönas med bokpaket från Natur & Kultur.

Tävlingsregler

Tävlingen är öppen för alla som går i högstadiet eller på gymnasiet. Om du vill kan du tävla i flera av de olika kategorierna – dock bara med ett i varje. Det går bra att tävla enskilt eller i grupp. Om ni är flera som tävlar kommer eventuella priser att delas ut till den som anges som producenten eller upphovspersonen. Hur den eventuella prissumman fördelas inom den skapande gruppen har juryn inga synpunkter på.

Tävlingsbidragen skickas till tavling@ungdomar.se (filmer, låtar och större filer kan laddas upp på YouTube, Vimeo, Soundcloud etc. och länkas i mailet). Hit skickas även frågor om tävlingen. Sista dagen att skicka in ett bidrag är den 20 december 2014. Inga bidrag tas därefter emot. Vinnarna kommer att utses i februari 2015.

Juryn består av Mats Wahl, författare, André Vifot Haas, webbansvarig på Ungdomar.se och Johanna Ringertz, förläggare på Natur & Kultur. Juryns beslut kan ej överklagas.

Alla som deltar i tävlingen, inte bara pristagare, upplåter åt Ungdomar.se, Natur & Kultur och Storyland AB att fritt använda och göra bidragen tillgängliga under obegränsad tid i alla aktuella media. Alla övriga rättigheter stannar hos skaparen av verket.

Viktigt att tänka på om du använder musik i ditt bidrag är att musiken måste vara din egen eller skapad före 1900. Den skall ovillkorligen framföras av dig eller dina kamrater. För intrång i någon annans upphovsrätt har du själv det yttersta ansvaret. Bidrag som innehåll stulen musik kommer inte att beaktas.

Musik som framförs av professionella musiker eller band får inte användas, även om filmaren har tillstånd att använda musiken. Var kreativ – skapa nånting själv!

Lycka till!


Här kan du provläsa Ryttarna!

Nu kan du köpa Ryttarna som e-bok till specialpris på Bokon. Endast 49 kronor! https://bokon.se/ebok/ryttarna_mats-wahl/


Om Mats Wahl

Mats Wahl är en av Sveriges främsta författare för unga. Sedan debuten 1978 har han skrivit ett femtiotal böcker, pjäser och filmmanus. För ungdomsromanen

Vinterviken tilldelades han Augustpriset och det prestigefyllda Deutscher Jugendliteraturpreis.

Mats Wahls bok

Ryttarna publicerades i maj 2014, fortsättningen Krigarna publiceras i september. Ytterligare tre delar kommer efterhand. Tillsammans bildar de fem volymerna berättelsen Blodregn, en berättelse som utspelas i Sverige om femtio år.

Effekterna av global uppvärmning har förändrat villkoren för människors liv, robotisering har tagit bort ett stort antal arbetstillfällen, polisen är korrumperad och städerna kontrolleras av
kriminella organisationer. Den sextonåriga Elin blir överfallen och dräper en man. Elins bror Vagn tas tillfånga och Elin blir den som skall förhandla om broderns frisläppande. När Elin så småningom återvänder från sitt förhandlingsuppdrag är hennes liv förändrat.

För mer om Mats Wahl, besök hans hemsida Storyland.se.

Om Ungdomar.se


Ungdomar.se har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett schyst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. Utöver webbsajten med 100 000 unika besökare i veckan driver Ungdomar.se även hållbarhetsprojektet 

we_change, vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld, samt ungdomssysselsättningsprojektet Palla Jobba!

I februari 2014 lanserade Ungdomar.se

 Kom igen! - en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga.

Om Natur & Kultur


Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr förlaget är det uttalade ändamålet i stiftelseurkunden: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt ekonomiska överskott bidrar. Läs mer på nok.se.


5 Kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.