Aviseringar
Rensa alla

Adoptera bort?


Ämnesstartare

Om ni kollar min tidigare tråd, så har jag nyligen fått reda på att jag är gravid. Men pga. av min och min partners unga ålder, så överväger vi en sak. Om det ens är möjligt i Sverige. - Skulle det vara möjligt med en öppen adoption? Så att vi ändå har rätt att träffa barnet efter adoptionen?


   
Citera
Ämnesetiketter
Ämnesstartare

tror ej ni kommer ha den rätten nej


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

tveksamt 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Alla inhemska adoptioner av underåriga genomförs med stöd av socialtjänsten, som har att bedöma om adoptionen är förenlig med barnets bästa. Det formella beslutet fattas i tingsrätten.
Rätten skall pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum.
Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt
sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars
med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet
finns särskild anledning till adoptionen. Vid bedömningen av om det är
lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke
inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets
ålder och mognad.[5] Principen om barnets bästa återfinns i FNs barnkonvention.

Ekonomisk ersättning mellan adoptanterna och de biologiska föräldrarna är förbjuden.[6]

Mellan 13 och 23 svenska spädbarn adopteras inom landet varje år (2007 var det 15 st). En adoption kan endast genomföras med vårdnadshavares samtycke. Ett av socialtjänsten
omhändertaget barn blir därför ytterst sällan aktuellt för adoption. De
barn som adopteras är de där modern (och/eller fadern) själva, i
samband med förlossningen (eller tidigare) uttrycker en önskan att ge
sitt barn en ny familj. Barn som vistas i familjehem kan bli adopterade
av sina familjehemsföräldrar, om de biologiska föräldrarna lämnar sitt
samtycke eller om socialtjänsten låtit familjehemsföräldrarna överta
vårdnaden, (övervägande om detta skall enligt lag ske efter 3 års
placering i familjehemmet). Om familjehemsföräldrarna är vårdnadshavare
kan barnet/barnen adopteras utan de biologiska föräldrarnas medgivande.


   
SvaraCitera

Synd att ni inte bodde i USA de skulle nog vara lättare!
Jag röstade upp dig S30N, nån röstade tummen ner på din kommentar...


   
SvaraCitera