Aviseringar
Rensa alla

Är du demokrat?


Ämnesstartare

Tror du på folkstyre? Tror du på yttrandefrihet? Tror du på alla människors lika värde, därav en röst för varje myndig medborgare? Tycker du att det är en framgång för demokratin när valdeltagandet ökar? Tror du att man besegrar idéer med argument emot idéerna och inte angrepp på bärarna av idéerna?

När du svarar får du gärna förklara vad demokrati och att vara demokrat betyder för dig! [smile]


   
Citera
Ämnesstartare

Asha:

Ja (Du röstade på detta alternativ)

Säger som Churchill - demokrati är skit, men det är det bästa alternativet.
I och för sig tycker jag det skulle vara bättre med en riktigt grym despot men det är inte riktigt hållbart i praktiken. =/


   
SvaraCitera

Ibland.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Ja (Du röstade på detta alternativ)

insåg det precis när jag läste

Asha:

Tror du på folkstyre? Tror du på yttrandefrihet? Tror du på alla människors lika värde, därav en röst för varje myndig medborgare? Tycker du att det är en framgång för demokratin när valdeltagandet ökar? Tror du att man besegrar idéer med argument emot idéerna och inte angrepp på bärarna av idéerna?

fast jag antar att det beror på vilket humör jag är på, som allt annat


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Ja (Du röstade på detta alternativ)


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Nej (Du röstade på detta alternativ)


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Nej (Du röstade på detta alternativ)

Bara det bästa som funkar hittills, rent praktiskt, men uppenbarligen suger det ju.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Nej (Du röstade på detta alternativ)

All makt åt Tengil!


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Image

bättre än demokrati [love]


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Nej (Du röstade på detta alternativ)

Från en annan tråd:

Rödingajävel:

Inte om man med demokrati menar borgerlig demokrati/representativ demokrati eller den indelning i individer som den typen av demokrati bygger på. Jag är kommunist och för en övergång från individer i första hand till ett kollektiv i första hand. Det kommer inte fungera på sättet 1 man 1 röst utan beslut kommer ske mer i former av kollektivt handlade och kommunikation. Människor formas efter verkligheten omkring dem, vi kommer vara en helt annan typ av människor i ett sådant samhälle.

Sen tycker jag även demokrati är ett problematiskt ord för att vem som helst kan ställa upp på det, både liberaler och fascister kallar sig demokrater trots att de båda är för en total motsats av hur jag vill att samhället ska utformas. Sen ser jag demokrati främst som ett sätt att förvalta en stat och jag är ju som bekant inte för statens existens. Jag brukar säga att jag vill ersätta demokratin med kommunism, även om jag personligen tycker kommunismen är mer demokratisk än den borgeliga demokratin.


   
SvaraCitera

Asha:

Inte så insatt (Du röstade på detta alternativ)


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Myksa:

Säger som Churchill - demokrati är skit, men det är det bästa alternativet.

Jag säger som Plato demokrati är bara lika bra som människorna i demokratin. Annars brukar jag inte hålla med Plato, men där gör jag det.

Nachac:

Bara det bästa som funkar hittills, rent praktiskt, men uppenbarligen suger det ju.

Nej, se ovan.

Rödingajävel:

Sen tycker jag även demokrati är ett problematiskt ord för att vem som helst kan ställa upp på det, både liberaler och fascister kallar sig demokrater trots att de båda är för en total motsats av hur jag vill att samhället ska utformas.

Ja det finns olika typer av demokratier, det stämmer.

Rödingajävel:

Sen ser jag demokrati främst som ett sätt att förvalta en stat och jag är ju som bekant inte för statens existens. Jag brukar säga att jag vill ersätta demokratin med kommunism, även om jag personligen tycker kommunismen är mer demokratisk än den borgeliga demokratin.

Du får gärna utveckla vad "borglig demokrati" är och vad du menar med kommunism, det är förmodligen inte samma sak som soviet menar jag. Och hur det är mer demokratiskt, och vad det är som gör det mer demokratiskt.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Du får gärna utveckla vad "borglig demokrati" är

Liberal demokrati/parlamentarisk demokrati. Den typ av demokrati vi har idag. Jag skulle dock snarare kalla dagens demokrati för borgarklassens herravälde, då den riktiga makten i samhället är ägande över produktionsmedlen. På arbetsplatser är det fortfarande chefernas diktatur som råder.

Asha:

vad du menar med kommunism, det är förmodligen inte samma sak som soviet menar jag

Ett klass och statslöst samhälle där produktionsmedlens ägs och förvaltas kollektivt av de som brukar dem. Hur det utformas kan se olika ut, själv torr jag på någon form av lokala arbetarråd som samordnas i en federation, ungefär som syndikalistiska fackföreningar är uppbyggda.

Asha:

Och hur det är mer demokratiskt, och vad det är som gör det mer demokratiskt.

Människor har makt över sitt liv och sin vardag på ett helt annat sätt än i dagens liberala demokrati. Här är det enda inflytande på demokratin vi har att vi får välja våra härskare vart 4:e år och i enstaka fall får folkomrösta. Utanför demokratin, dvs. på våra arbetsplatser och i vår vardag har vi ingen som helst makt utan pengar, om vi inte organiserar oss och bygger en motmakt dvs. som med t.ex. fackföreningar.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Nej, se ovan.

Asha:

Jag säger som Platon demokrati är bara lika bra som människorna i demokratin. Annars brukar jag inte hålla med Plato, men där gör jag det.

Ja, och människor i allmänhet suger.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Asha:

Nej (Du röstade på detta alternativ)

Inte i den form som praktiseras idag i alla fall (Schweiz har sitt shit together dock)


   
SvaraCitera