Aviseringar
Rensa alla

Kemi - molförhållande


Ämnesstartare

12 gram kvävgas (N2) reagerar med ett överskott av syrgas (O2) och det bildas kväveoxid (NO). Hur stor massa kväveoxid bildas?

Metod:
1. Skriv den balanserade reaktionsformeln
2. Beräkna substansmängden av det kända ämnet
3. Skriv molförhållandet mellan det kända och det sökta ämnet.
4. Beräkna det som söks.

behöver hjälp med 4:an, beräkna det som söks


   
Citera

Uppgift 1
N2+O2→2 NO

Uppgift 2
m=M×n
M×n=m
n=m/M
n[N2]=m[N2]/M[N2]
M[N2]=2×M[N]
m[N2]=12 g
M[N]≈14,01 g/mol
M[N2]≈2×14,01 g/mol=28,02 g/mol
n[N2]≈(12/28,02) mol≈0,43 mol

Uppgift 3
2×n[N2]=n[NO]
n[N2]=n[NO]/2
n[N2]/n[NO]=1/2=0,5

Uppgift 4
m[NO]=M[NO]×n[NO]
M[NO]=M[N]+M[O]
n[NO]=2×n[N2]
M[O]≈16,00 g/mol
M[NO]≈(14,01+16,00) g/mol=30,01 g/mol
n[NO]≈2×0,43 mol=0,86 mol
m[NO]≈30,01×0,86 g≈26 g
( m[O2]=M[O2]×n[O2]
M[O2]=2×M[O]
n[N2]=n[O2]
n[O2]=n[N2]
M[O2]≈2×16,00 g/mol=32,00 g/mol
n[O2]≈0,43 mol
m[O2]≈32,00×0,43 g≈14 g )

Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atommassa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atommassenhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atomnummer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avogadros_tal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Formelmassa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kemisk_formel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4veoxid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Masstal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mol
http://sv.wikipedia.org/wiki/Molekylmassa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Molmassa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktionsformel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Substansm%C3%A4ngd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Summaformel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syre


   
SvaraCitera