Aviseringar
Rensa alla

Särartsfeminism vs Likhetsfeminism


Ämnesstartare

Vilken är vettigast tycker ni? Jag har märkt att det i diskussioner enbart skrivs att "feminism vill det här", och inte dess inriktning vilket skapar förvirring och missförstånd då man talar om olika saker men använder samma namn.

Vilken tycker ni är vettigast?
Textförklaring från Wikipedia.

Särartsfeminismen anser att eftersom män och kvinnor är biologiskt olika ger det oss olika kvalitéer, vilket leder till att vi är mer lämpade för vissa uppgifter. Samhällets statusskillnader mellan de manliga och kvinnliga rollerna accepteras inte, utan särartsfeministerna vill att värderingen skall vara jämlik.

Likhetsfeminism, likartsfeminism, är en gemensam benämning på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. De sätter alltså miljön i centrum, i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska skillnader i centrum.


   
Citera
Ämnesstartare

Vet inte, känns onödigt att tänka så. Feminism som feminism.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

dinkompis: Vet inte, känns onödigt att tänka så. Feminism som feminism.

Om du läser förklaringen ser du att skillnaden är rätt så stor. Den ena formen vill ta bort könsroller, den andra vill inte det utan vill istället att båda rollerna ska värderas lika.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Razor:

Om du läser förklaringen ser du att skillnaden är rätt så stor. Den ena formen vill ta bort könsroller, den andra vill inte det utan vill istället att båda rollerna ska värderas lika.

är rätt övertygad om att ingen av dem vill ha kvar en sådan könsroll som att det anses manligt att dricka öl och snacka om bilar


   
SvaraCitera
time
 time

Det är relativt få som är särartsfeminister i relation till likhetsfeministerna. Jag kan hålla med om att vi har biologiska skillnader (duuuh) men jag skriver inte under på att vi är olika lämpade för olika saker enbart beroende på kön. Jag tycker det förminskar våra möjligheter som individer, hellre än ger oss chansen att, (utan könsrollerna) utnyttja hela spektrat.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

dinkompis: är rätt övertygad om att ingen av dem vill ha kvar en sådan könsroll som att det anses manligt att dricka öl och snacka om bilar

Troligen inte, men det är inte den enda skadliga könsrollen.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

time: Det är relativt få som är särartsfeminister i relation till likhetsfeministerna.

Menar du enbart i Sverige eller hur det ser ut i hela världen?


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Tror jag är något där emellan.


   
SvaraCitera
reben

vet inte


   
SvaraCitera
time
 time

Razor:

Menar du enbart i Sverige eller hur det ser ut i hela världen?

I Sverige.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

särartsfeminism eftersom det finns viktiga skillnader i motivation och kompetensprofil mellan män och kvinnor. ingen kan förneka förekomsten av psykologiskt relevanta hormonella skillnader (även om många är duktiga på att dansa runt detta faktum). jag är dock benägen att tänka mig något mer, nån form av psykologisk väsensskillnad med sin grund i dikotomin varande(kvinna)/handling(män) och dess implikationer vad gäller sexuellt urval, anknytning etc.

likhetsfeminismen lyckas inte åstadkomma så mycket mer än en damliga i en patriarkal värld. då den inte vill uppvärdera det kvinnliga eftersom den inte vill kännas vid det kvinnliga så hamnar dess fokus på att ivrigt hävda kvinnors förmåga att konkurrera på mäns villkor. det offentliga är det manliga och likhetsfeminismen saknar analytiska verktyg för att råda bot på detta. manligt kodade institutioner och strukturer består, och därmed maskulinitetens grepp om människan.

det som för mig är äkta feminism kan beskrivas som tron på en kulturell omvälvning till det kvinnligas favör som gynnsam för människan, inte minst i ett eventuellt transhumanistiskt stadium.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Razor: Likhetsfeminismen

Särartsfeminism är knappt giltigt som feminism längre varför man vanligen menar likhets(radikal)feminism när man i dagsläget talar om feminism.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

"man vanligen" asså jaha? brukar "man vanligen" ha rätt eller? isf varför behöver nåt ändras?


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill: "man vanligen" asså jaha? brukar "man vanligen" ha rätt eller? isf varför behöver nåt ändras?

Med citeringen av trådsvar redovisade jag min åsikt. Texten är informativ med tanke på innehållet i trådstarten.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Tror att likhetsfeminismen kan påverka de biologiska skillnaderna i det långa loppet. Att psyket utgör en större begränsning än den fysiska kroppen. 


   
SvaraCitera