Aviseringar
Rensa alla

Vad är viktigast för dig - sanning/fakta eller ideologi?


Ämnesstartare

Om det står mellan dessa två, och de inte går att förena, vilken väljer du?
Motivera gärna.


   
Citera
Kudhos

Razor: Sanning/fakta

Love fakta conquers all


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Razor: Sanning/fakta

Tror man kommer längst med det.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Sanning/fakta Glad


   
SvaraCitera
mynona

Jag brukar inte ha en ideologisk övertygelse om jag inte samtidigt tror att den är sann fakta, så det blir svårt för mig att svara på; de är synonymer för mig, för jag har svårt att tro på ett ideal jag inte samtidigt tror är sant. Att man sedan inte har bevisat det vetenskapligt är en annan sak: tror jag på något som inte är vetenskapligt bevisat kan jag fortfarande tro att det är sant, bara att man än så länge inte hunnit bevisa det. Logik har sedan inte nödvändigt något med sanning att göra - vilket vanvett som helst kan ha logik utifrån sin givna synvinkel och utgångspunkt. Nej, kan alltså inte svara: jag kan inte tro på något om jag inte på samma gång tror att det är sant. Det är en förutsättning för att jag ska kunna tro på ett ideal. 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Razor: Ideal/Ideologi

finns ingen fakta

allt är bara påhitt 


   
SvaraCitera
NEMI
 NEMI

Fakta är i alla fall att föredra framför ideologi.
eller det beror på om en vill känna glädje eller realism.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

rationalism > empirism

om det är vad du menar


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Personligen förstår jag över huvud taget inte varför, eller i vilka fall, det skulle uppstå motsättningar mellan fakta och ideologi. Ideologi handlar som jag ser det alltid om att förändra (eller låta bli att förändra) sådant som är möjligt att förändra, t.ex. hur människor handlar mot andra människor, eller hur samhällen är uppbyggda. Det finns förstås alltid delar som är svåra och kanske till och med omöjliga att förändra, men då får man arbeta kring dem istället eller försöka skademinimera eller vad man nu vill... och med lite fantasi kan man även föreställa sig att det i framtiden kommer att vara möjligt att göra rena ingrepp i människans biologiskt betingade natur och på så sätt förändra henne, vilket kanske i och för sig inte är önskvärt, men vilket ändå visar att ideologi/ideal, med hjälp av den makt och kontroll naturvetenskapen ger oss över verkligheten, övertrumfar fakta.

Sen finns det ju fall där människor är så förblindade av ideologi att de förnekar fakta, och i dessa fall hade man önskat att fakta kunde väga tyngre. Ingen tjänar på ett rent förnekande av fakta.


   
SvaraCitera
mynona

Håller i vid mening annars också med Feberyra här ovan. Tex politisk ideologi används för att skapa verkligheten och kan alltså göras till sanning, medan den opåverkade sanningen i de fallet är en primitiv djungelmentalitet om den starkares rätt. 


   
SvaraCitera
PMR
 PMR

Razor: Ideal/Ideologi

Mvh lät bra i huvudet. Men orkar för tillfället inte utveckla. 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

det som fungerar i praktiken är väl att föredra? eftersom att det går att föra ett vetenskapligt resonemang kring det(?) 
medan det som är i teorin kan hindras från felfaktorer osv?

det som hände ri praktiken har redan hänt & går att diskutera. det som man målar upp som en bild har inte hänt & kan gå fel osv.

fast beror på vad du menar


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

S3ON: finns ingen faktaallt är bara påhitt

Vad snackar du om? Tror du att du kan flyga bara du tänker dig att du kan flyga?


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Gamlefarbror Pastill: rationalism > empirismom det är vad du menar

Jag menar om man väljer mellan att lita på empiri eller på att hålla fast vid sitt ideal även när fakta talar mot denna.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Feberyra: Personligen förstår jag över huvud taget inte varför, eller i vilka fall, det skulle uppstå motsättningar mellan fakta och ideologi.

P.g.a. det du skrev nedan:

Feberyra: Sen finns det ju fall där människor är så förblindade av ideologi att de förnekar fakta, och i dessa fall hade man önskat att fakta kunde väga tyngre. Ingen tjänar på ett rent förnekande av fakta.

Det här händer oftare än du kanske tror. Det är min erfarenhet efter att ha diskuterat med både religiöst och ideologiskt blinda människor.


   
SvaraCitera