Aviseringar
Rensa alla

Allmänna etik tråden


Ämnesstartare

Vad går du efter rent etiskt? Går du efter något överhuvudtagetFörvånad? Hur vet du om en handling är god eller inte?


   
Citera
Haien

Tänk igenom, vad är meningen med handlingen? Är den god? Vad blir konsekvenserna av handlingen?

Hur skulle du reagera om andra gjorde så? Är det rätt enligt din mening?


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Haien:
Tänk igenom, vad är meningen med handlingen? Är den god? Vad blir konsekvenserna av handlingen?

Hur skulle du reagera om andra gjorde så? Är det rätt enligt din mening?

är det här satir av min start postIcke!


   
SvaraCitera
Haien

SpookBuster:

är det här satir av min start postIcke!

Nej


   
SvaraCitera

Går inte att se om en handlig är god eller ond via vetenskap. 
Eftersom jag är religiös, kommer min etik därifrån. 


   
SvaraCitera

Har vissa principer som jag försöker hålla mig till, annars försöker jag helt enkelt för varje handling göra en analys vad som är bäst för mig och de andra människorna som jag bryr mig om.


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

43434343:
Går inte att se om en handlig är god eller ond via vetenskap. 
Eftersom jag är religiös, kommer min etik därifrån. 

Etik är inte direkt en vetenskap, snarare en filosofisk inriktning. Filosofi är annorlunda än vetenskap då vetenskap handlar om att man tar reda på kunskap via erfarenhet. Filosofi är mer likt matematik. I matte definerar man termer och använder sedan termerna för att göra grejer. Samma är det med etik.

Då är frågan ifall det är möjligt att konstruera en etisk teori utan en gud, vilket var ett problem för Nierszche, som ansåg att vetenskapens förklaring av världen konkurrerade ut den av religonens (specifikt kristendomen då det är i en västerländsk kontext). 

Jag bestrider dock att etik inte är möjlig utan tro på gud.
Jag definerar etik som "Regulering av handlandet" och de två grundläggande etiska koncepten, gott som "vad man borde göra" och inte som "vad man inte borde göra". Eftersom svaret på "vad man borde göra" är meningen med livet. Meningen med livet kan objektivt vetas då mening med en konstruktion är dess funktion. Tex en telefons syfte är att ringa och därför har den det som funktion. Samma sak gäller för människor då vi har flera funktioner och därför syften. Vad som är etiskt rätt och fel kan därför resoneras fram ur vilka handlingar som korrelerar med meningen med livet.

Det finns flera andra etiska teorier som egoism, utilitarianism, kantianism, kommunalism som är bygda på en sekulär grund. Gud är ingen förutsättning för moral.


   
SvaraCitera

SpookBuster:

Etik är inte direkt en vetenskap, snarare en filosofisk inriktning. Filosofi är annorlunda än vetenskap då vetenskap handlar om att man tar reda på kunskap via erfarenhet. 

Ja. Ville bara poängtera att vetenskapligt sätt finns det ingen objektiv sanning gällande etik.

SpookBuster:

Då är frågan ifall det är möjligt att konstruera en etisk teori utan en gud, vilket var ett problem för Nierszche, som ansåg att vetenskapens förklaring av världen konkurrerade ut den av religonens (specifikt kristendomen då det är i en västerländsk kontext). 

Jag bestrider dock etik intr är möjlig utan tro på gud.
Jag definerar etik som "Regulering av handlandet" och de två grundläggande etiska koncepten, gott som "vad man borde göra" och inte som "vad man inte borde göra". Eftersom svaret på "vad man borde göra" är meningen med livet. Meningen med livet kan objektivt vetas då mening med en konstruktion är dess funktion. Tex en telefons syfte är att ringa och därför har den det som funktion. Samma sak gäller för människor då vi har flera funktioner och därför syften. Vad som är etiskt rätt och fel kan därför resoneras fram ur vilka handlingar som korrelerar med meningen med livet.

Det finns flera andra etiska teorier som egoism, utilitarianism, kantianism, kommunalism som är bygda på en sekulär grund. Gud är ingen förutsättning för moral.

Alla har en moral och etik av något slag. Men utan religion ser jag inte det finnas något som egentligen bestämmer vad som är rätt och fel. 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

43434343:

Ja. Ville bara poängtera att vetenskapligt sätt finns det ingen objektiv sanning gällande etik.

Alla har en moral och etik av något slag. Men utan religion ser jag inte det finnas något som egentligen bestämmer vad som är rätt och fel. 

Jag påstår att det finns objektiva etiska sanningar då det går att resonera fram objektiva moraliska regler då etik är baserat på logik och logik är objektivt.

Varför kräver moral gud för att existera?


   
SvaraCitera

SpookBuster:

Jag påstår att det finns objektiva etiska sanningar då det går att resonera fram objektiva moraliska regler då etik är baserat på logik och logik är objektivt.

Varför kräver moral gud för att existera?

Vad för objektiva moraliska regler finns? 
Skulle du säga att incest är något dåligt? Om ja, hur kommer du fram till det utan egentligen något mer än dina egna åsikter för att backa upp dina argument?

Eftersom jag anser att moral är något som inte går att finna utan att ha något att grunda det på. Eftersom att jag är muslim, grundar jag min moral på Islam. 


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

43434343:

Vad för objektiva moraliska regler finns? 
Skulle du säga att incest är något dåligt? Om ja, hur kommer du fram till det utan egentligen något mer än dina egna åsikter för att backa upp dina argument?

Eftersom jag anser att moral är något som inte går att finna utan att ha något att grunda det på. Eftersom att jag är muslim, grundar jag min moral på Islam. 

Jag ska försöka vara kortfattad; gott är det som gör att en människa uppfyller sitt syfte som människa. Jag förklarade det här mer ingående i min längre post ovan. För enkelhetens skull kan vi mäta menings uppfyllande i telos.

Objektiva moraliska regler är regler som gäller överallt för alla människor i samma situation. För att en regel ska vara objektiv och god så måste den leda till så mycket telos som möjligt om den följdes av alla människor. Detta pga av att om man bara försöker få så mycket telos som möjligt i en handling kan man göra saker som i det långa loppet leder till negativ telos.
Kortfattat: En moralisk regel är objektivt god om den skulle lett till goda saker om alla följde den.

Incest är inte etiskt eftersom incest som en objektiv moralisk regel inte uppfyller något telos. Incest kan bara var subjektivt moraliskt, dvs inte alls.

Tanke processen går typ så här:
Gott = meningen med ett objekt
meningen med sex = reproduktion
incest => dålig eller ingen alls reproduktion

Vad gör Islam till en grund för moralen?


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

Du borde läsa Aristotles. Han var även en influens på Islamska filosofer. 


   
SvaraCitera

SpookBuster:

Jag ska försöka vara kortfattad; gott är det som gör att en människa uppfyller sitt syfte som människa. Jag förklarade det här mer ingående i min längre post ovan. För enkelhetens skull kan vi mäta menings uppfyllande i telos.

Objektiva moraliska regler är regler som gäller överallt för alla människor i samma situation. För att en regel ska vara objektiv och god så måste den leda till så mycket telos som möjligt om den följdes av alla människor. Detta pga av att om man bara försöker få så mycket telos som möjligt i en handling kan man göra saker som i det långa loppet leder till negativ telos.
Kortfattat: En moralisk regel är objektivt god om den skulle lett till goda saker om alla följde den.

Så t.ex att kolla på en film är då inte moraliskt rätt eller gott då den inte leder till att vi uppfyller det du anser vara människans syfte?

SpookBuster:

Incest är inte etiskt eftersom incest som en objektiv moralisk regel inte uppfyller något telos. Incest kan bara var subjektivt moraliskt, dvs inte alls.

Tanke processen går typ så här:
Gott = meningen med ett objekt
meningen med sex = reproduktion
incest => dålig eller ingen alls reproduktion

Så homosexualitet är inte moraliskt rätt då om jag förstått dig rätt?
Även då transexualitet och att "byta kön" eftersom det förstör ens möjligheter till att föröka sig?

SpookBuster:
Vad gör Islam till en grund för moralen?

Jag tror att Islam är från Gud. Gud är den som har all kunskap om allting. Vi människor har inte den kunnskapen som Gud har, alltså skulle vi aldrig kunna veta bättre hurvida något är moraliskt rätt eller fel om Gud har sagt annat.

Min kunskap om filosofi är väldigt begrännsad, så med mig får du med största sannolikhet inte någon lång eller djup disskusion. 


   
SvaraCitera

SpookBuster:
Du borde läsa Aristotles. Han var även en influens på Islamska filosofer. 

De "lärda" (vet inte riktigt vad jag ska kalla dem) som har influerats av filosofer har alltid avvikit från Islams rena läror och är idag grupper som avviker från salafs (de tre första och bästa generationerna av muslimer) aqeedah (troslära är den närmaste översättningen jag kan komma på på svenska).


   
SvaraCitera
Ämnesstartare

43434343:

Så t.ex att kolla på en film är då inte moraliskt rätt eller gott då den inte leder till att vi uppfyller det du anser vara människans syfte?

Filmer kan vara moraliskt goda om de lär oss något viktigt eller ger oss moraliska förebilder.

43434343:
Så homosexualitet är inte moraliskt rätt då om jag förstått dig rätt?
Även då transexualitet och att "byta kön" eftersom det förstör ens möjligheter till att föröka sig?

Homosexualitet är inte moraliskt rätt, men homosexuella är inte moraliskt felaktiga. Att säga att du borde göra något kräver att du kan göra något. Eftersom homosexuella inte kan vara hetrosexuella så har de ingen plikt att inte vara homosexuella. Samma sak gället för transexuella, det hade varit bäst om det inte funnits några transexuella då det är en smärtsam upplevelse och eftersom transexuella helst hade viljat vara födda som sitt föredragna kön. Det finns dock en regel som gäller för dem, att njuta av livet. Eftersom öppen homosexualitet och transexualitet gör det bättre för dem så har de en plikt att fulfölja sina begär.

43434343:
Jag tror att Islam är från Gud. Gud är den som har all kunskap om allting. Vi människor har inte den kunnskapen som Gud har, alltså skulle vi aldrig kunna veta bättre hurvida något är moraliskt rätt eller fel om Gud har sagt annat.

Betyder inte det att gud får moralisk kunskap ifrån något som inte är Islam vilket isåfall skulle betyda att man kunde få samma moral om man inte har muslim men hade kunskap om allt?

43434343:
Min kunskap om filosofi är väldigt begrännsad, så med mig får du med största sannolikhet inte någon lång eller djup disskusion. 

Det är chill. Jag ska försöka vara förstålig.


   
SvaraCitera