Forumet - 1 mos 6:2-4 (och kanske andra bibelställen)

1 mos 6:2-4 (och kanske andra bibelställen)

531 0 49
Ja, skulle någon (gärna någon från JV, eftersom ni har förklaringar till det mesta i Bibeln, även om jag inte håller med er på de flesta punkter, men andra kristna är också välkomna att komma med tolkningar) kunna förklara vad de här raderna fyller för någon funktion?

Det har ju tolkats som att det är änglar som parar sig med människor, och att resultatet blev jättar, men ja.... so what?

Har ALLA bibelställen någon slags relevans, eller finns det någon mening med precis allting skrivet i Bibeln?

För jag kan bara inte begripa vad det där har med någonting alls relevant att göra...

Men ja, det här är en helt uppriktigt menad fråga, jag är intresserad av Bibeln och religion, och jag skulle gärna veta vad kristna säger om vissa passager som jag inte förstår vad som är meningen med.
sweetheart from hell:

Ja, skulle någon (gärna någon från JV, eftersom ni har förklaringar till det mesta i Bibeln,


Dom tolkar ju endast bibeln på ett sätt. Du kan tolka den på tio tusen sätt ifall du så vill.

sweetheart from hell:

och jag skulle gärna veta vad kristna säger om vissa passager som jag inte förstår vad som är meningen med.


Gå till din lokal kyrka för i helvete. En normal präst från Svenska Kyrkan kan nog besvara dina frågor mycket bättre än något jävla fradga dräglande cp från JV.

Spana också in:

mediakatt:

Precis som om några kristna alls bryr sig nämnvärt om Gamla Testamentet.


Typ alla kristna i U.S.A? Och jo, en hel del bryr sig nog om Gamla Testamentet, beroende på vad för sorts protestant/katolik dom är. Står ju faktiskt en hel del om budord, regler och etc. Men du har däremot rätt i att kristna lägger mest vikt i Nya Testamentet, ifall det är det du menar.
Hobzii:

Men du har däremot rätt i att kristna lägger mest vikt i Nya Testamentet, ifall det är det du menar.


Det jag menar är att bortsett från skapelseberättelsen, budorden och möjligen även lite om Job (dock uteslutande för att ha något att hänvisa till när någon tycker att något är orättvist eller drar upp teodicéproblemet) så verkar både Svenska Kyrkan och JV vara betydligt mer intresserade av och insatta i Nya Testamentet än i det gamla. Så jag tror inte att någon utav dessa är riktigt rätt att vända sig till om man vill ha mer ingående förklaringar på hädelser i Gamla Testamentet.

Och om jag ska rikta mig till trådskaparen så finns det got om bibelställen som inte verkar ha särskilt mycket relevans för något alls. Måhända att de har haft relevans, men jag skulle nog vilja påstå att Bibeln skulle klara sig precis lika väl utan evighetslånga upprabblanden av släktled.
Hobzii:

Gå till din lokal kyrka för i helvete. En normal präst från Svenska Kyrkan kan nog besvara dina frågor mycket bättre än något jävla fradga dräglande cp från JV.


Svenska kyrkan är så flummig... jag är inte intresserad av flumkristendom, JV är tillräckligt galna för att jag ska respektera deras tro.. Och deras bibeltolkning ligger för det mesta närmare min än de flumkristnas.

Pappbox:

I can see that...


Jao.
sweetheart from hell:

Svenska kyrkan är så flummig... jag är inte intresserad av flumkristendom, JV är tillräckligt galna för att jag ska respektera deras tro.. Och deras bibeltolkning ligger för det mesta närmare min än de flumkristnas.


Well, there you go. Det var människor som dig som mördade religionen i Sverige. (klagar iofs inte på det).
sweetheart from hell:

kunna förklara vad de här raderna fyller för någon funktion?


Jag är ett Jehovas vittne.

Den funktionen som dessa rader fyller är följande:

Onda andar är mäktiga.

Om man analyserar skildringen ifrån 1 Moseboken 6 så kan man se att det är så.

I 1 Moseboken 6:1, 2 står det:
”När nu människorna började växa till i antal på jordens yta och döttrar föddes åt dem, lade den sanne Gudens söner märke till människornas döttrar, att de var vackra; och de tog sig hustrur, nämligen alla som de valde ut.”

”Den sanne Gudens söner” var änglar från himlen som gjorde sig lika människor och började leva på jorden. De hade inte blivit dit sända av Gud, och inte heller hade de kommit för att hjälpa människorna. De ”övergav sin egen tillbörliga boningsort” i himlen för att ha sexuella förbindelser med de vackra kvinnorna på jorden. De blev demoner. (Judas, vers 6)

De här demoniska änglarna var upproriska och perversa och hade övermänsklig styrka och intelligens, och de utövade ett mycket dåligt inflytande på människorna. Det är troligt att de kontrollerade och dominerade det mänskliga samhället. De opererade inte i hemlighet, som en intelligent brottsling som döljer sin identitet och utför sina onda handlingar i det tysta. Tvärtom gjorde de öppet uppror mot Guds anordningar och hade inte några skamkänslor över det.

Dessa himmelska söner till Gud hade förhållanden med kvinnor, och kvinnorna födde barn som växte upp och blev ovanligt starka. De blev kända under det hebreiska namnet ”nefilim”.
I 1 Moseboken 6:4 står det:
”Nefilim var på jorden i de dagarna, och även därefter, när den sanne Gudens söner fortsatte att ha umgänge med människornas döttrar och de födde söner åt dem; dessa var de väldiga männen som levde förr i tiden, de ryktbara männen.”

Nefilim spred fruktan omkring sig. Ordet ”nefilim” betyder ”fällare”, sådana som får andra att falla. De var mördare, och deras våldsamma bedrifter är sannolikt ursprunget till forntida myter och legender.
mediakatt:

JV vara betydligt mer intresserade av och insatta i Nya Testamentet än i det gamla.


Lite OT men för att besvara ditt påstående så är vi minst lika intresserade av de hebreiska Skrifterna (GT) som av de grekiska (NT). Jesus och hans efterföljare i det första århundradet hänvisade alltid till de hebreiska skrifterna. Läs t ex Jesajas 53:e kapitel, den är rätt intressant då det är en messiansk profetia. [smile]
Misael:

Läs t ex Jesajas 53:e kapitel, den är rätt intressant då det är en messiansk profetia.


Det mest intressanta med den tycker jag personligen är att den stämmer betydligt bättre in på Job än på Jesus.

Stringburka:

Personligen tycker jag nästan att lustigaste verserna i bibeln är 3 mos 11:13-11:19.


Föreslår att vi reviderar definitionen på däggdjur, det är uppenbart att fladdermusen är en fågel. Varför skulle en helig skrift annars hävda det?
mediakatt:

Det mest intressanta med den tycker jag personligen är att den stämmer betydligt bättre in på Job än på Jesus.


Hur får du till det att det skulle stämma in på Job? Visst. Job blev utsatt för sjukdomar men han blev t ex inte "fängslad och dömd och fördes bort" - Jesaja 53:8 (Bibel2000)

Nä, det är helt klart en profetia om Jesus.
Misael:

Nä, det är helt klart en profetia om Jesus.


Nej, det håller jag inte med om.

Han var föraktad och övergiven av alla

Eh, nej.

Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
men vem ägnade hans öde en tanke?


Se kristendomen. Uppenbarligen gott om folk.

Nä, det är inte helt klart en profetia om Jesus.Misael:

Hur får du till det att det skulle stämma in på Job?


För att herrn i fråga faktiskt blev pinad för sitt folks synder i precis lika stor mån som Jesus blev det? Och dessutom verkligen var föraktad och övergiven av alla. Och van vid lidande och sjukdom. Och mängder utav andra saker som nämns där. Att jag sedan inte tror att den som åsyftas faktiskt är just Job har rätt lite med saken att göra.
mediakatt:

Nä, det är inte helt klart en profetia om Jesus.


Det är jag i a f övertygad om att det är. Jämför t ex: "Och bland de ogudaktiga fick han sin grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun." - Jes. 53:9 (1917)

Jämför "Och han skall få sin gravplats hos de ondskefulla och hos den rika klassen vid sin död, trots att han inte hade begått något våld och det inte fanns något svek i hans mun." (NW)

Jesus blev begravd i en rikemansgrav. Och det står inte att han blev föraktad av alla. "Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet." (Jes. 53:3)

När Johannes döparen såg Jesus komma emot sig sa han: ""Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: "Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!" (Joh. 1:29) När han kallade Jesus ett lamm kan han ha tänkt på Jesajas ord: "lik ett lamm, som föres bort att slaktas" (Jes. 53:7)

mediakatt:

För att herrn i fråga faktiskt blev pinad för sitt folks synder i precis lika stor mån som Jesus blev det?


Job tog inte på sig våra synder, va? Han blev väl heller inte plågad för våran skull, eller hur? Dessutom nämns det i Jesajas 53:e kapitel att han bar våran smärta.

"Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad." (Jes. 53:4)

Jesus dog för våra synders skull, eller hur?

"Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade." (Jes. 53:5)
mediakatt:

Ja, jag förstod det.


Jesus själv citerar t o m från Jesajas 53:e kapitel: "Ty jag säger eder att på mig måste fullbordas detta skriftens ord: 'Han blev räknad bland ogärningsmän'. Ja, det som är förutsagt om mig, det går nu i fullbordan."" - Lukas 22:37 (1917)

Jämför Jesaja 53:12 - "Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna." (1917)