Forumet - 20 teser mot grön kapitalism

20 teser mot grön kapitalism

1383 0 41
20 teser mot grön kapitalism

Måndag den 12 oktober arrangerar Tankesmedjan Konflikt tillsammans med ABF Stockholm och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier ett föredrag med Tadzio Mueller om miljörörelsens vägval inför det stundande klimattoppmötet i Köpenhamn.

Nedan har Tankesmedjan Konflikt översatt en text skriven av Tadzio Mueller, från tidskriften Turbulence, tillsammans med Alexis Passadakis, från tyska Attac, som analyserar ”biokrisen” som en yttring av kapitalismens återkommande ackumulationskriser, och underkänner därför förslagen till en ”new green deal”.

New green deal och den gröna kapitalismen är sätt att försöka överföra kostnaden för miljöproblemen på fattiga människor i allmänhet och fattiga människor i syd i synnerhet. Ett verkligt alternativ till dagens ekologiskt och ekonomiskt krisande kapitalism kan inte och kommer inte presenteras av Köpenhamnsmötet. Det måste formuleras och uppstå underifrån, från sociala rörelser. Nu är det dags att börja formulera det alternativet.


1. Den befintliga krisen i världsekonomin markerar slutet på kapitalismens nyliberala fas. ”Business as usual” (spekulationsdriven ekonomi, avregleringar, privatiseringar…) är alltså inte längre ett alternativ: Stater och företag kommer att tvingas söka upp nya ackumulationsområden och nya former av politisk reglering för att hålla kapitalismen vid liv.

2. Vid sidan av den ekonomiska och politiska krisen, såväl som energikrisen, gör sig en annan kris redo att skaka världen, biokrisen, resultatet av en dödlig kombination mellan ekosystemets livsuppehållande system, garanten för vår överlevnad, och kapitalets behov av kontinuerlig tillväxt.

3. Biokrisen utgör en oerhörd fara för vår kollektiva överlevnad, men liksom alla kriser möjliggör den också en, för oss i de sociala rörelserna, historisk möjlighet: att attackera kapitalismens blottade strupe, dess behov av aldrig upphörande, destruktiv och vansinnig tillväxt.

4. Av de förslag som lanserats av de globala eliterna är det bara den så kallade ”Green New Deal” som lovat att ta itu med ovannämnda kriser. Den är inte en mysig, varm och grön kapitalism 1.0 med organiskt jordbruk och gör-det-själv-väderkvarnar, utan snarare ett försök att medelst en ny grön fas i kapitalismens historia, generera profit utav den bitvisa ekologiska moderniseringen av vissa nyckelsektorer inom produktionen (bilar, energi, etc).

5. Grön kapitalism 2.0 kan inte lösa biokrisen (klimatförändringar och andra ekologiska problem som t ex den livsfarliga minskningen av biosfärens mångfald), utan försöker snarare slå mynt av den. Därför är den inte förmögen att förändra den kollisionskurs som all marknadsdriven ekonomi driver mänskligheten, i riktning mot biosfären.

6. Vi lever inte på 1930-talet. Då, under tryck av mäktiga sociala rörelser, förmådde den gamla ”New Deal” fördela makt och rikedom nedåt i samhällskikten. Den Nya ”New Deal” och ”Green New Deal” som Obama, gröna partier och multinationella företag diskuterat handlar mer om välfärd för företag än för människor.

7. Grön Kapitalism kommer inte att utmana energibolagens, flygbolagens och bilindustrins makt, dvs de största producenterna av växthusgas. Istället kommer dessa aktörer att bli översköljda med subventioner i syfte att garantera en acceptabel profitnivå under omställningen till symboliska ekologiska justeringar. Justeringar som i vilket fall kommer vara för lite och för sent.

8. Eftersom arbetarklassen globalt sett har förlorat sin förmåga att kräva och förhandla fram utökade rättigheter och schyssta löner, kommer den gröna kapitalismens upplägg att innebära stagnerande eller till och med sjunkande löner i syfte att kompensera för industrins ekologiska modernisering.

9. Den gröna kapitaliststaten kommer att vara en auktoritär stat. Rättfärdigad genom hotet om ekologisk kris kommer den att ikläda sig uniform för att ”hantera” den sociala oron som med nödvändighet följer på proletariseringen orsakad av ökade levnadsomkostnader (mat och energi) och sjunkande löner.

10. Under grön kapitalism kan de fattiga exkluderas från konsumtionen och tvingas ut i marginalen, samtidigt som de förmögna får kompensera för sitt miljömässigt destruktiva beteende genom att shoppa och rädda planeten på samma gång.
11. En auktoritär stat, avgrundsdjupa klassklyftor och välfärd till företag: Utifrån ett socialt och ekologiskt perspektiv utgör grön kapitalism en katastrof som vi aldrig kommer att återhämta oss ifrån. Vi har fortfarande en möjlighet att gå bortom den självmordsmässiga galenskapen som konstant tillväxt utgör. Men snart, när vi vant oss vid den nya gröna regimen, kan den möjligheten ha försvunnit för gott.

12. Under grön kapitalism finns det en fara för att etablerade miljögrupperingar i mainstreamfåran kan komma att spela den roll som fackföreningar bar upp under den fordistiska eran: Att utgöra säkerhetsventil och garantera att kraven på social förändring och vår kollektiva vrede håller sig inom ramar satta av stat och kapital.

13. Albert Einstein definierade ”vansinne” som ”att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat”. Under det senaste decenniet har, Kyotoavtalet till trots, växthusgaserna i atmosfären ökat, men också takten på ökningen. Vill vi verkligen ha mer av samma vara? Vore inte det vansinne?

14. Internationella klimatavtal förespråkar tomma lösningar som snarare handlar om energisäkerhet än klimatförändring. Långt ifrån att lösa krisen, bidrar istället handel med utsläppsrättigheter, CMD och så kallad Joint Implementation till att ge utsläppen av växthusgaser en politisk sköld.

15. För många u-länder blir dessa tomma lösningar (agrobränsle, ”gröna öknar”, CDM-projekt) ett större hot än klimatförändring i sig.

16. Riktiga lösningar på klimatkrisen kan inte tänkas fram av regeringar eller företag. De kan bara växa fram underifrån, från globalt sociala nätverk för klimaträttvisa.

17. Sådana lösningar inbegriper: nej till frihandel, nej till privatisering, nej till flexibla mekanismer. Ja till matsuveränitet, ja till icketillväxt, ja till radikal demokrati och ja till att lämna resurserna i marken.

18. I egenskap av framväxande global rörelse för klimaträttvisa måste vi bekämpa två fiender: Å ena sidan klimatförändring och den fossilbaserade kapitalismen som orsakar den, å andra sidan den gröna kapitalismen som inte är kapabel att avstanna klimatförändringen men däremot vår förmåga att göra det.

19. Självklart är klimatförändring och frihandel inte samma sak, men: Köpenhamnsprotokollet kommer att vara en central regleringsinstans för den gröna kapitalismen, precis som WTO var för den nyliberala kapitalismen. Så hur bör vi förhålla oss till den? Danska KlimaX hävdar att ”ett bra avtal är bättre än inget avtal – men inget avtal är bättre än ett dåligt avtal”.

20. Oddsen för att staterna kommer fram till ett bra avtal i Köpenhamn är skyhöga. Vår målsättning måste därför vara att kräva verkliga överenskommelser om verkliga lösningar. Om det skulle misslyckas: Glöm Kyoto och stäng ner Köpenhamnmötet! (Oavsett taktik)Mer information:

Måndag 12 oktober: Grön kapitalism eller miljörättvisa – på väg till Köpenhamn

Tisdag 13 oktober: De olydigas återkomst - Från Seattle till Köpenhamn
Jag känner mig manad i den här tråden, jag sympatiserar med din problembild, men ser några felaktigheter

Spartakus:

välfärd för företag än för människor.


Källa på det? Det är sant att såna här lösningar kommer gynna och rädda företag för dumma för att själva inse att de behöver räddas, men man kan inte använda klimatkrisen som avgasrör för att kapitalismen inte fungerar. Dagens kapitalism är rutten, orättvis och kan komma att leda till en katastrof, men grön kapitalism, om det ens finns ett sådant begrepp handlar mer om att vi ska konsumera tjänster och upplevelser istället för saker. Inga gröna partier tror på biogas, DME och dylikt som den enskilda lösningen - utan snarare på att hela samhället kommer behöva förändras.

Spartakus:

Under det senaste decenniet har, Kyotoavtalet till trots, växthusgaserna i atmosfären ökat, men också takten på ökningen.


Kyotoavtalet misslyckades, och länderna själva följde inte ens de riktlinjer de själva satte upp. Förslaget misslyckades för att ambitionerna kring förslaget var för låga. Det är ett annat läge idag, även om det behöver trappas upp genom en radikalisering av folket.Spartakus:

17. Sådana lösningar inbegriper: nej till frihandel, nej till privatisering, nej till flexibla mekanismer. Ja till matsuveränitet, ja till icketillväxt, ja till radikal demokrati och ja till att lämna resurserna i marken.


Jag är grön och ställer mig bakom detta, möjligtvis med viss skepsism till matsuveränitet, privatiseringar och flexibla mekanismer. Kan du förklara begreppen tydligare?

Spartakus:

Danska KlimaX hävdar att ”ett bra avtal är bättre än inget avtal – men inget avtal är bättre än ett dåligt avtal”.


Instämmer.

Spana också in:

Spartakus:

tidskriften Turbulence


aldrig hört talas som den, googlade också men hitta inget, verkar vara en väldigt bräcklig källa.
om du menar den här: http://turbulence.org.uk/
så måste du komma med bättre än nån sketen vinklad tidning... dom har ingen konkret fakta bakom det dom säger utan bara: pga av finanskrisen kommer det och det och det kollapsa... vi behöver inte förklara vrf....

Spartakus:

Den befintliga krisen i världsekonomin markerar slutet på kapitalismens nyliberala fas.


vi har aldrig haft en nyliberalisk fas. tvärtom har vi gått mot ett allt mer och mer socialistisk fas.... jmf bara förut ´på 1600-talet med nu o fråga vilken som är mest socialistisk.

Spartakus:

Stater och företag kommer att tvingas söka upp nya ackumulationsområden och nya former av politisk reglering för att hålla kapitalismen vid liv.


inte direkt, en majoritet av företagen och då inte minst småföretagen klarar sig trots att vi har nu en finanskris.

Spartakus:

2.


finns inga belägg för det där även om det är kul att skriva om dystopier så finns återigen ingen källa på det. det är rena spekulationer utan någon som helst källa som säger att det kommer att ske.

Spartakus:

3.


finns inga vetenskapliga belägg eller statistik som tyder på en biokris.

Spartakus:

4.


väldigt svårt att bedriva jordbruk utan vinst, det bevisade Robert Owen för 180 år sedan.


Spartakus:

5.


grön kapitalism 2.0 är enbart något som används på din tidning som bara den är ett skämt. finns inget som heter grön kapitalism 2.0 men kul att du försökre skapa nya problem som inte finns. om du tror att utsläpp är en kapitalistisk produkt (vilket du försöker göra i den här tråden) så kan jag väl påpeka att sovjet hade enorma utsläpp och kina med. utsläpp är inte relaterat till ngn socialism-kapitalismskala om du tror det.

Spartakus:

6.


HAHAHAHAHA, new deal gav inte amerikanerna en markant skillnad, däremot gav kriget en enorm boost för industrin vilket gynnade landet.

Spartakus:

7.


vilket EU jobbar emot, dvs att få bort subventioner...

Spartakus:

8.


vad menar du? det finns betydligt fler fack idag än förut då fackföreningar t om var förbjudna. du kanske inte visste det?

Spartakus:

9.


alla stater är auktoritära [zzz]

Spartakus:

10.


fint tanke, men har en fråga: hur då?

Spartakus:

11.


nej, ge mig en källa på det.

Spartakus:

12


hur då? facket representerar arbeterna och miljömuppar vill miljön bäst, hur ska mupparna kunna ta över fackens uppgift?

Spartakus:

13.


kyotoprotokolet har inte börjat värka tills nyligen så att du säger att vi gör den om och om igen är inkorrekt; vi gör den inte alls.

Spartakus:

14.


dessa har dock bevisats ge effekt.

Spartakus:

15.


källa på det?


Spartakus:

16.


och staten kan inte vara ett verktyg för det?


Spartakus:

17.


tack vare fri handel som flera verktyg för att minska utsläpp faktiskt är billiga och ekonomiskt försvarsbara.


Spartakus:

18.


det där är inte ens ngn tes, det där är vad du vill göra.


Spartakus:

19


hahahaha Köpenhamnsprotokollet har man ju inte ens gått igenom vad det ska innehålla och ändå stödjer du den redan nu?


Spartakus:

20


vrf då? sre inte så höga odds direkt? o vad är lyckas? om dom väljer att skriva in i Köpenhamnsprotokollet: bananer är gula... och alla skriver på det har dom lyckats... Köpenhamnsprotokollet har ännu inte skrivits och inte ens bestämts om det ska skriva utan är fortfarande hypotetisk.
De som ska forma avtalet har ingen legitimitet från första början. Klimatavtalet kommer inte bli bra eftersom att ett verkligt hållbart samhälle är omöjligt att uppnå inom kapitalismen, ett klimatavtal legitimerar staterna och borgarklassens existens och fortsatta exploatering av vår planet. Mötet har ingen som helst legitimitet och bör därför stängas ner oavsett. En liten minoritet ska inte ta beslut om något som berör och tillhör alla.
Anarkandi:

gillar att alla anarkister lägger upp trådar i politik & svamell-e som egentligen bara är reklam och ctrl + c:ade från någon annan sida.


Jag brukar skriva mina texter själv utifrån andra texter. Särskilt om det berör nånting där jag själv är inblandad. Men sen spelar det ju ingen roll vem eller vilka som skrivit en text, är den bra vill ju folk läsa den liksom.
Roslagsvatten AB:

gillar vänstern mer än konservativt patrask iaf [y]


Jag är ganska kritisk både mot höger och vänsterpolitiker. Högern ser aldrig några problem, och vänster ser problem som inte finns, och deras lösningar grundar sig oftast på auktoritära uppfattningar. Ingen frihet utan rättvisa, och ingen rättvisa utan frihet.
Roslagsvatten AB:

mja, vi nyliberaler e väldigt kritiska


Jepp, men hur stor representation har du bland moderater och i alliansen? Du tycker inte att de för en politik ganska långt ifrån din egen?

Du har under hela tiden dömt mig utifrån premissen att miljöpartister saknar verklighetsförankring, men jag tror du stämmer in i vår problembild. Varken alliansen eller SAP kan leverera några konkreta lösningar på dagens problem. Moderaterna har i alla tider motsatt sig både liberal politik och vänsterpolitik, de har ett ruskigt konservativt förflutet, folkpartiet har en otroligt tydlig socialliberal profil med auktoritära drag, socialdemokraterna framstår som de nya konservativa - de som inte vågar förändra det som de tycker är fel längre och de vars politik har runnit ut i en pöl av pragmatism, vänstern är förevigt ett oppositionsparti och vill troligen inte vara något annat heller, centern har lämnat alla sina rötter i bonderörelsen och utvecklats till en enda röra utan faktiska åsikter, kristdemokraterna behöver inte ens nämnas.

Förstår du då våran problembild - varken höger eller vänster, att vi aldrig har varit representerade - att samhälle inte är hållbart - dagens system kommer inte fungera i det långa loppet - och att det behövs något nytt? För jag tycker inte det kan bli så mycket enklare än så. Vi har tvingats samarbeta med vänstern och SAP för att vi blivit intvingade i en sådan röra, inte för att vi själva är vänster.
Roslagsvatten AB:

mja, bara senate 30 åren det varit så, en stor det linom folkpartiet och inte minst LUF är nyliberaler/klassiska liberaler


Helt klart, LUF har den mest lliberala profilen och de tydligaste rötterna i liberala rörelsen, även om muf också profilerar sig där, Det är positivt. men det gör inte partiet så mycket bättre.
Roslagsvatten AB:

vi har aldrig haft en nyliberalisk fas. tvärtom har vi gått mot ett allt mer och mer socialistisk fas.... jmf bara förut ´på 1600-talet med nu o fråga vilken som är mest socialistisk.


På 1600-talet hade vi varken socialism eller liberalism (undantaget samväldet i England), vi hade avancerad feodalism (absolutism t ex). Vi har tidigare varit närmare både nyliberalism o socialism än nu o det är fakta att ekonomin vid 1900-talets slut till nutid upplevde en rad reformer som skulle kunna betecknas som nyliberala, den fasen är inte slut än, även om slutet kan urskiljas i den nära framtiden. Har du hört talas om Margaret Thatcher?

Roslagsvatten AB:

inte direkt, en majoritet av företagen och då inte minst småföretagen klarar sig trots att vi har nu en finanskris.


Att en majoritet klarar sig är inget hållbart argument för att det inte skulle vara en kris för kapitalismen.Roslagsvatten AB:

väldigt svårt att bedriva jordbruk utan vinst, det bevisade Robert Owen för 180 år sedan.


Jo, det är väldigt enkelt, förstår dock inte varför ngn skulle vilja göra det i dagens samhälle.Roslagsvatten AB:

HAHAHAHAHA, new deal gav inte amerikanerna en markant skillnad, däremot gav kriget en enorm boost för industrin vilket gynnade landet.


New Deal var det avgörande, USA: s kris var i princip över innan Pearl Harbour.Roslagsvatten AB:

hur då? facket representerar arbeterna och miljömuppar vill miljön bäst, hur ska mupparna kunna ta över fackens uppgift?


Håller med dig om detta.

Skulle säkert haft mer att anmärka om jag haft mer energi.