Forumet - 366 rotationer på 365 dygn - Obestridligt bevis för att det är solen som snurrar runt jorden!

366 rotationer på 365 dygn - Obestridligt bevis för att det är solen som snurrar runt jorden!

4675 0 31
.
ATT DET GÅR 366,25 ROTATIONER PÅ 365,25 DYGN

ÄR ETT OBESTRIDLIGT BEVIS FÖR GEOCENTRISMEN !!!


[y]

DET ÄR INTE JORDEN SOM ROTERAR 366,25 VARV

DET ÄR STJÄRNHIMLEN SOM ROTERAR 366,25 VARV !!!


[y]

Ja, som ni kanske vet så tar det solen 365,25 dygn (365,25 dagliga västliga solvarv runt jorden) att kretsa runt ett helt varv längs zodiakens stjärnbilder (1 årligt östligt solvarv runt jorden).

Men hur kan 366,25 västliga stjärnrotationer under ett år (dagens vetenskapsmän tänker helt bakvänt och tror att det är jorden som roterar 366,25 östliga varv) motsvara 365,25 dygn, dvs 365,25 solrotationer?

Hur kommer det sig att ett soldygn (24h) är längre än en stjärnrotation (23h 56m 4s), så att stjärnorna varje dygn roterar ca 361 grader mot solens 360 grader, så det på ett helt år blir ett extra stjärnvarv runt jorden?

Jo, eftersom när solen har vandrat sitt årliga östliga varv (dess oberoende egenrörelse) längs ekliptikan runt vår stationära Moder Jord, himlavalvets centrum, så har ju solen därmed gjort ett västligt varv mindre än stjärnorna i deras dagliga kretsande runt jorden,

366,25 - 1 = 365,25

Stjärnhimlen roterar 366,25 västliga varv runt jorden för varje gång solen kretsar ett östligt varv runt jorden. Detta motsvaras av 365,25 solvarv, dvs 365,25 soldagar, och kallas för ett sideriskt solår. Antalet soldagar är en mindre än antalet stjärnrotationer på grund av att solens rörelse runt jorden resulterar i en extra stjärnrotation.

Eller hur, kära vänner? [y]

.

Intressant i sammanhanget är att ordet solvarv i det svenska språket har två betydelser, samma som beskrivits ovan. Ena betydelsen baseras på solens årliga varv runt jorden, dvs ett år. Andra betydelsen baseras på solens dagliga varv runt jorden, dvs ett dygn. Solen spiralkretsar alltså runt jorden:

http://staticearth.net/seasons.html
https://sites.google.com/site/earthdeception/suns-orbit

Ordet solcykel däremot syftar på en tidrymd av 28 år (28 solvarv), efter vilken veckodagsserien upprepar sig, så att ett visst datum infaller på samma följd av veckodagar.

Sedan kan man ju tillägga att det inte är 1 varv/dygn som jorden roterar runt sin egen axel (som vetenskapsmännen hjärntvättat oss att tro), utan
1 varv/år, vilket ju faktiskt logiskt förklarar hur det kommer sig att stjärnbilderna på himlavalvet ser ut att rotera 1 varv/år runt himlavalvet.

Eftersom jordens årliga östliga axelrotation går i perfekt synk (bunden rotation) med solens årliga östliga kretslopp runt zodiaken och jorden, så blir ju resultatet 365,25 solvarv per år.

[y]

BEVISET ATT SOLEN ROTERAR 365,25 VARV RUNT JORDEN:

Eftersom de 366,25 rotationerna inte görs av solen, och eftersom det omöjligen kan vara fråga om 366,25 jordrotationer, då jorden ständigt är i synk med solens rotationer, vilket bevisas av att solens middagshöjd (största höjd) alltid är kring klockan tolv på dagen lokal soltid, och av att solen alltid passerar jordens ekvatorialplan (dagjämningarna) kring samma datum varje år, så måste de 366,25 rotationerna vara stjärnhimlens rotationer.

Med uteslutningsmetoden kommer vi samtidigt fram till att det av nödvändighet måste vara solen som roterar 365,25 varv runt jorden, eftersom det omöjligen kan vara det motsatta, då inte ens vetenskapsmännen påstår att jorden roterar 365,25 varv.

Att det onekligen är solen som vandrar längs ekliptikan runt jorden, bevisas ju dessutom av faktumet att det är solen som vänder vid de båda vändkretsarna vid vintersolstånd och sommarsolstånd, då solen påbörjar sin vandring norrut respektive söderut.

[y]

BEVISET ATT JORDEN INTE FÖLJER STJÄRNORNAS RÖRELSE:

Beviset för att jorden inte följer stjärnornas sideriska omloppstid (förutom faktumet att jorden ständigt är i synk med solen), är ju att vi i så fall inte skulle ha vintersolstånd och sommarsolstånd förrän ca 14 januari och 14 juli varje år, pga zodiakens precession.

Zodiaken ligger nämligen de närmaste decennierna ca 24° i osynk (i östlig riktning) med jordens dagjämningspunkter, dvs lite drygt 24 dygn.

Stjärnorna har alltså också en egenrörelse, men det är som sagt inte stjärnornas egenrörelse som jorden följer, utan solens egenrörelse.

Stjärnornas egenrörelse orsakar en ständigt pågående avvikelse relativt himmelspolerna/dagjämningspunkterna. Avvikelsen är 50 bågsekunder/år, vilket innebär att det tar 25 920 år, ett zodiakiskt år, för zodiaken att röra sig hela varvet runt himlavalvet.

Stjärnornas egenrörelse är anledningen till varför det sideriska solåret (solens omloppstid relativt stjärnornas positioner) är 20 minuter längre än det tropiska solåret (solens omloppstid relativt vårdagjämningspunkten), 365,2564 dygn mot 365,2422 dygn.

[y]

Här följer två mycket pedagogiska animationer som illustrerar hur den geocentriska modellen, med planeternas banor runt jorden, fungerar. Genialt och vetenskapligt tilltalande system:[y]

TILL DISKUSSION:

Hur förklarar ni de 366,25 rotationerna på annat sätt än att det måste vara stjärnhimlens rotationer, och att de 365,25 dygnen måste bero på solens 365,25 rotationer runt jorden?

Detta bevisar ju härmed obestridligen den heliga geocentrismen (vilket även ateister nu får böja sig för), att det är jorden som är mittpunkten kring vilken allt kretsar!

Allt Gudomligt Gott!

Hare Krishna! [love]
.
Dödsguden:

DISKUSSION


Att du orkar...

Personligen tror jag inte att vi kan räkna med någon större exakthet på saker av det här slaget. Om du vill tro på det här, fine. Men här får då inga intressesmurfar utlösning av informationen.

Obestridliga bevis... bara om man bara tar bevis från ett håll och väljer att tro på dessa och inte på de som säger något annat.

Spana också in:

Tobbish:

Att du orkar...Personligen tror jag inte att vi kan räkna med någon större exakthet på saker av det här slaget. Om du vill tro på det här, fine. Men här får då inga intressesmurfar utlösning av informationen.Obestridliga bevis... bara om man bara tar bevis från ett håll och väljer att tro på dessa och inte på de som säger något annat.


har du bevis för att motsatsen skulle vara sann?

Hur förklarar du i så fall de 366,25 rotationerna? [cool]
Myksa:

Klart det fungerar. Allt är relativt. Allt i universum rör sig.Klart man kan hålla jorden stilla och låta solen rotera kring oss. På samma sätt kan man säga att Uranus står stilla och solen roterar kring den.Allt är relativt.


Utan det absoluta, inget relativt!

Ordet relativt skulle ens gå att definiera om inte motsatsen, det absoluta, finns!

Finns det rörelse så måste det alltså även finnas något som inte är i rörelse, eftersom utan icke-rörelsen så skulle inte rörelsen kunna definieras!

Vad som är stationärt i vårt kosmos?

Givetvis Moder Jord! [y]
Dödsguden:

Om det nu INTE var vår Skapare som skapade skapelsen, vem i Herrens Namn skulle det då ha varit?


Jag har inte påstått att gud inte existerar.. Jag skrev att det hela är sjukt ointressant! Kan inte bry mig mindre om dennes regler för den delen heller, helvetet välkomnar mig! Jag är djävulens son! Hen har sänt mig till jorden för att göra allt ett helvete för er! [smile]
Dan_the_ironman:

Om det var som du säger så skulle gravitationen inte fungera som teorin ser idag, och om teorin inte var som man trodde så skulle man aldrig kunna räkna ut hur fan man skulle kunna landa på mars eller månen.


”Båda koordinatsystemen [geocentrismen och heliocentrismen] kan användas på likvärdiga grunder. De två meningarna: "Solen är i vila och jorden rör sig", eller "Solen rör sig och jorden är i vila", innebär helt enkelt bara två olika konventioner i fråga om två olika koordinatsystem.”

- Albert Einstein [y]


Att solen och de andra planeterna hålls kvar i sina banor runt vårt sfäriska stationära jordklot, att stjärnhimlen med himlakropparna roterar 1 varv/dygn runt jorden, beror ju givetvis på att jorden är det kosmiska navet, därav att allt väldigt naturligt graviterar mot Moder Jord:

http://galileowaswrong.com/galileowaswrong/features/Response%20to%20Gary%20Hoge%...


Vi får inte begå det fatala misstaget att begränsa Newtons gravitationslagar till att bara gälla och verka inom vårt planetsystem, för universum är ju inte ett slutet isolerat system. Eftersom universum är ett öppet system, så måste man ta med i beräkningen alla stjärnor och himlakoppar, all annan massa, som finns i vårt himlavalv. Eftersom allting tyder på att det är jorden som är himlavalvets stationära masscentrum, så är det solen som graviterar mot jorden, inte tvärtom. För övrigt drar jorden i solen med samma kraft som solen drar i jorden, så det är inte alls självklart att jorden måste snurra runt solen.
Dödsguden:

VATTENTÄTT BEVIS, går inte att omkullkasta!


Är det därför bara fanatiker tror på skiten?

Dödsguden:

Eftersom allting tyder på att det är jorden som är himlavalvets stationära masscentrum, så är det solen som graviterar mot jorden, inte tvärtom.


Jag bestämmer att allt kretsar kring mig, jag graviterar ju mot allt lika mycket som det graviterar mot mig.
Dan_the_ironman:

Är det därför bara fanatiker tror på skiten?


Fanatiker är man väl om man tror på det fullständigt ologiska alternativet, att vi skulle hålla på och flänga omkring runt solen... [bigsmile]

Finns ju inte en endaste vetenskaplig observation eller experiment som någonsin visat att vi skulle vara i rullning runt solen!

Snacka om SJUKT VRICKAT! [shake][shake][shake]

Jag har kommit till övertygelsen att jordens rörelse inte kan detekteras med något optiskt experiment.”

- Albert Einstein

[y]