Forumet - Äldre nysvenska

Äldre nysvenska

1555 0 13
Jag ska skriva ett antal texter på äldre nysvenska (1700-talets "skrivspråk", letar efter bra tips om vad man ska tänka på för att detta ska bli så trovärdigt som möjligt.

T.ex. meniningsbyggnad som skiljer sig från dagens. Ofta förekommande ord, ord som inte alls förekommer, stavning på vanliga ord och så vidare.

Skulle vara bra att få några tips att utgå från innan jag börjar skriva. [smile]

Spana också in:

"Utdrag af protocollet, hållit af stockholms stads confiftorio then 3 julii 1753.

G.D. Förehades å nyo givenfa öfersättningen af Rittmejers Communion Bok, som befants vara ansenligen förbättrad, sedan många mörfa och obeqwåmliga orda fått, med mera, i form behöft rättas uti the förra uplahorne, nu blifivit behörigen i att taget och utur wågen rögdt. I anleende hwar til, och emedan hon hådan efter förmodeligen med ån mera nytta kan låfas äntilförzene, Confiftorium icke wil förmågra, at ju then samma, efter begäran, åter igen måtte få upläggas. år och dag, fom förr skrifwit står."

här du får var så god
Hampie:

Din lärare är korkad.


Är benägen att hålla med : )

Men detta är inte det viktiga i uppgiften och kommer troligast inte vara en sådan stor del i betyget. Dock är det enligt läraren "önskvärt" att vi skriver på samma sätt som de skrev under den tiden vi ska skriva om.

Behöver alltså inga djupare kunskaper utan bara några små tips som får det att se ut relativt likt 1700-tals stil.

Men tack för tipsen! : )
allfalldown:

Men detta är inte det viktiga i uppgiften och kommer troligast inte vara en sådan stor del i betyget. Dock är det enligt läraren "önskvärt" att vi skriver på samma sätt som de skrev under den tiden vi ska skriva om.


Att skriva på äldre nysvenska, och att göra det på ett bra sätt, skulle kräva gaaanska så mycket studer, och är definitivt inte en hemläxa men ger över en vecka i kursen svenska b. Det är korkat, idiotiskt och din lärare är blåst. Har läraren förklarat saker som pluralisformer av verb, konjunktiv, en något mer levande dativ, att genitiv efter dentaler skrevs med z snarare än s? Skulle han eller hon ens själv klara av att skriva en text, så att den framstod som skriven på 1700-talet?

allfalldown:

Behöver alltså inga djupare kunskaper utan bara några små tips som får det att se ut relativt likt 1700-tals stil.


Hv-ljudet var intakt, alltså: ord som stavas wh på engelska, och hv på norska och danska, stavades hw på svenska. Hwad (vad), hwete (vete), hwidt (vitt), hwal, etc. etc.

Googla på konjuktiv. I vart fall är det när verb slutar på e. Finge, bleve, vore, funne, sprunge, etc. etc..

Verb böjdes i pluralis. Jag går, gåår, vi gå. Jag gick, vi gingo. Jag hafer, haffuer, haffer, hafver, hafwer, vi hafa, haffua, etc. etc,.

Läspljuden är intakta i skriftspråket. E-ljud kan skrivas med ä, ä-ljud med e. Man dubbeltecknar långa vokaler ibland. När u eller v kommer efter ett k-ljud skrivs det alltid med q. Det är okay att särskriva lite hit och dit. Man kan späcka texten med franska.