Forumet - Älska din nästa - Ska då en kristen döda en annan kristen i krig?

Älska din nästa - Ska då en kristen döda en annan kristen i krig?

79 0 1
Dr första kristna var meutrala.

Profanhistorien ger många bevis- för att de första kristna var politiskt neutrala och att de inte tog del i krig.
I boken The Beginnings of Christianity sägs det: "Kristendomens grundare var outtrött
ligt på sin vakt mot allt som skulle kunna utgöra en tendens till direkt inblandning i den etablera de politiska ordningen."
I boken On the Road to Civilization sägs något liknande: "Urkristendomen
mötte ringa förståelse och betraktades inte med välvilja av den hedniska världens härskare. ... De kristna vägrade att fullgöra vissa förpliktelser som ålades romerska medborgare.... De ville inte inne ha några politiska ämbeten."
Angående de första kristna och militärtjänst sade den tyske teologen Peter Meinhold: "Att vara kristen och att vara soldat ansågs oförenligt."
Jonalhan Dynrond skriver i sin essä "An Inquiry Into the Accordancy of War With the Principlos of Christianity" att Jesu efterföljare en lång tid efter hans död "vägrade att ta del i... [krig], vad det än fick för konsekvenser, oavsett om det var van ära eller fängelse eller döden".
Dymond tillägger: "Detta är ett obestridligt faktum."
En annan skribent säger att det var först "när kristendomen blev fördärvad" som de kristna blev soldater.