Forumet - Ändringar i yrkesprogrammen?

Ändringar i yrkesprogrammen?

63 0 1
"Yrkesprogrammen ska göra eleverna bättre rustade för ett yrke än idag. Det finns också förslag till nya yrken, som till exempel personlig tränare, gyminstruktör och väktare på barn- och fritidsprogrammet. Elever som läser på yrkesprogram blir inte, som idag, med automatik behöriga till högskolestudier utan kommer att behöva göra val inom sin gymnasieutbildning eller komplettera den för att nå behörighet till högskolan."
- skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/sb/d/3341/a/19125)

Jag fattar inte riktigt, det här är väl inget förslag som är bestämt?