Forumet - Äntligen ska vi få den rätta läran!

Äntligen ska vi få den rätta läran!

2478 0 50
Alla är överens hur fel Jehovas vittnens lära är, så nu är det dax att vi får veta vad som är den rätta.
Märk väl jag fråga vad som är rätt inte vad som är fel.

1 Petrus 3:15
”Men ni skall hålla Kristus helig som herre i era hjärtan och alltid vara beredd med ett försvar inför var och en som av er kräver ett skäl för det hopp som är i er, men ni ska gör det med mildhet och djup respekt.”


Borde få många fina svar på den frågan.
Ad_Hoc:

Läste texten tre gånger och känner mig inte det minsta kristen, tyvärr


Same.

Bara för att Judendomen kom först så är det den rätta. Det tycker jag.

Jesus och Mohammed blev bara inspirerade av Moses, så de ville härmas och se hur långt de kunde gå med det. Och de lyckades lura miljarder med människor. Damn, bra gjort av dem assåå.

Spana också in:

Erik112:

Borde få många fina svar på den frågan.


Missförståndet ligger i att människor tror mer på en bok än de tror på gud. Gud fanns innan bibeln, människor fanns innan bibeln, och människor trodde på gud innan bibeln.

Bibeln är in spännande bok, men den har inte mer med gud att göra än "Beck" filmerna har med den verkliga polisen att göra. Därför ser jag ditt bibelciterande som ren avgudadyrkan.

Sluta tjata om din bok och börja tro på gud i stället.
AndyH:

Missförståndet ligger i att människor tror mer på en bok än de tror på gud.


Det är genom Bibeln vi lär känna Gud, hans egenskaper och personlighet bl a vilket du uppenbarligen har missat. [bigsmile]

Jesus sade till o med i Joh 17:3 att "Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus." Hur ska vi kunna lära känna Gud och hans Son om vi inte läser skrifterna? Uppmaningen i 1 Petrus 3:15 är också till ett skydd för oss.

AndyH:

Sluta tjata om din bok och börja tro på gud i stället.


Jesus hänvisade ofta till skrifterna, det känner vi till genom att han ofta sade "det står skrivet.." då han hänvisade till de hebreiska skrifterna (Jmf Joh 6:31; Luk 4:4; Mark 7:6; Matt 21:13) Även andra av Guds profeter hänvisade till skrifterna. Det står i 2 Tim 3:16, 17 att "Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet, så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för alla slags goda gärningar."

Det är från Bibeln vi hämtar kunskapen Gud och hans Son och låter den sjunka ner i våra hjärtan, så att vi kan tillämpa alla råd och principer i våra liv! [love]
Misael:

Så länge det finns ett intresse och underlag för en seriös diskussion så ger jag mig inte! Får ju hoppas på att jag lyckas så något tankefrö som får gro med tiden om inte annat. [bigsmile]


Det gör du säkert:

Johannes 4:35b, 38.
”….. En är den som sår och en annan den som skördar. – Jag har sänt ut er för att skörda det ni inte har mödat er med. Andra har mödat sig, och ni har kommit att få nytta av deras möda.”


1 Korinthierna 3:6
”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud fick det ständigt att växa.
Vår insats i tjänsten är viktig.
Även en blomma i fönstret, är beroende av Jehova för att växa.
Men det skulle inte växa om ingen planterar och någon vattnar.
Netherlick:

Det är inget fint med religon de är bara ett sätt att sätta räddsla i folk


Behövs ingen religion till det, räcker så bra med växthuseffekten.
Misael:

Det är genom Bibeln vi lär känna Gud


Jag håller inte med, det finns många sätt att lära känna gud. Jag anser att all tro som leder till att människor strävar efter att leva bättre liv och behandla sina medmänniskor bättre, är en aspekt av gud.

Min mening är att det är arrogant att påstå att gud skulle rymmas i en bok. Tron på, och kännedom om gud fanns innan bibeln, därför är den inte heller nödvändig eller det ända rätta.

Tron på gud kan visa sig i många former, tror du din tro i guds ögon är värd mer än min, för att du kan rabbla verser?
AndyH:

Jag håller inte med, det finns många sätt att lära känna gud. Jag anser att all tro som leder till att människor strävar efter att leva bättre liv och behandla sina medmänniskor bättre, är en aspekt av gud.


På något sätt måste man ju lära känna Gud och om man ska kunna uppodla en tillit, en förtröstan på Gud och tro på honom så finns inget annat sätt att lära känna honom än att studera Bibeln. Så är det bara. Det man lär sig i Bibeln när man tar del av de sanningar som Gud uppenbarar och att man låter det sjunka ner i ens hjärta medför att att man tillämpar Guds råd och principer i livet.

(Johannes 17:3) "Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus." [love]

AndyH:

Min mening är att det är arrogant att påstå att gud skulle rymmas i en bok. Tron på, och kännedom om gud fanns innan bibeln, därför är den inte heller nödvändig eller det ända rätta.


Det är inte vad jag påstår heller. Läs om, läs rätt. Vad jag hävdar är att Gud har låtit sina ord bli nerskrivna av hans profeter så att vi kan ta del av det som Gud vill förmedla till oss människor. Gud är så mycket mer än en bok, det är riktigt. Du har uppenbarligen missförstått vad jag har försökt att förmedla. [smile]

När man undersöker Guds ord, profetior, historiska händelser och den djupa vishet som finns i Guds ord så kommer man snart att inse att det verkligen är Guds ord.

(2 Timoteus 3:16-17) "Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan kan vara fullt duglig, fullständigt rustad för alla slags goda gärningar."

AndyH:

Tron på gud kan visa sig i många former, tror du din tro i guds ögon är värd mer än min, för att du kan rabbla verser?


Det handlar inte om vem som kan rapa upp flest bibeltexter, sluta fåna dig. Jag visar vad Guds ord, Bibeln säger om saken. Som tidigar nämnt: du har missförstått vad jag försöker förmedla. Jag visar vilka bibliska principer jag stöder mig på när jag talar om hur det förhåller sig med det hela, hur Gud ser på saker och ting. Om man är övertygad att Bibeln är Guds ord, så bör man också stödja sig på Guds ord på alla vägar i livet då hans vishet är vida överlägsen våran. [y]

(1 Petrus 3:15) "Men ni skall hålla Kristus helig som Herre i era hjärtan och alltid vara beredda att komma med ett försvar inför var och en som av er kräver ett skäl för det hopp som är i er, men ni skall göra det med mildhet och djup respekt."

Tron på Gud yttrar sig i att man lär känna Gud, studerar hans ord och tillämpar det man lär sig i livet för en tro utan gärningar är en död tro (Jak 2:26). Hur lär man känna, älska, förstå, uppodla förtröstan och uppskatta Gud? Jo, genom att begrunda hans tankar i Bibeln.

(Psalm 19:7-11) "Jehovas lag är fullkomlig, ger själen ny styrka. Jehovas påminnelse är tillförlitlig, gör den oerfarne vis. 8 Jehovas befallningar är rättrådiga, får hjärtat att glädja sig; Jehovas bud är rent, får ögonen att lysa. 9 Fruktan för Jehova är ren, består för evigt. Jehovas domar är sanna; de har alla visat sig vara rättfärdiga. 10 De är mer åtråvärda än guld, ja, än luttrat guld i mängd, och sötare än honung, än vaxkakornas flytande honung. 11 Ja, genom dem har din egen tjänare blivit varnad, att följa dem ger stor belöning."

(Mika 6:8) "Han har talat om för dig, du jordemänniska, det som är gott. Och vad kräver Jehova i gengäld av dig annat än att du handlar rättvist och älskar kärleksfull omtanke och är blygsam, när du vandrar med din Gud?"

Peace!
Misael:

Peace!


Anser du att man kan vara en god troende utan att ha läst bibeln, eller utan att bekänna sig till någon speciell kyrka? Är det tron eller ritualen som är det viktiga för dig?

Visst, bibeln innehåller många kloka saker, men även många helt idiotiska saker som gör många troende till fördomsfulla, självgoda eller intolleranta. Det tror jag verkligen inte var guds mening. Det är GUDS uppgift att döma människorna, inte din.