Forumet - Är allt religionens fel ?.

Är allt religionens fel ?.

792 0 72
Matt 24:7
”Ty nation skall resa sig mot nation och kungarike mot kungarike, och det skall vara hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra.”
Det har dött fler under 1900 talens krig än samtliga innan 1900 talet
- 5700 & fler.

Internationella krig.
Jesus förutsade: ”Nation skall resa sig mot nation och kungarike mot kungarike.” (Matteus 24:7)

Före första världskriget 1914 var krigen av mer lokal karaktär.
Men det kriget kom att omfatta stora delar av världen och påskyndade utvecklingen av vapen som var mer fruktansvärda än människor någonsin kunnat föreställa sig.
Det nyligen uppfunna flygplanet började till exempel användas till att fälla bomber över civila.

Massproduktionen av vapen ledde till att antalet döda steg till nivåer som tidigare hade varit ofattbara.
Omkring hälften av de 65 miljoner soldater som deltog i striderna skadades eller dödades.

Men längre in på 1900-talet blev slaktandet ännu större. Enligt en historiker kommer antalet militära och civila som dog under andra världskriget ”aldrig att kunna räknas”. Och krigen bara fortsätter.
Utbredd hunger. ”Det skall vara hungersnöd”, förutsade Jesus. (Matteus 24:7)

År 2005 uppgav tidskriften Science: ”Världen över lider 854 miljoner människor (omkring 14 procent av jordens befolkning) av hunger eller kronisk undernäring.”

År 2007 rapporterade ett FN-organ att 33 länder inte har tillräckligt med mat för att mätta sin befolkning.
Men hur kan det komma sig när produktionen av spannmål i världen ökar?
En orsak är att mark och spannmål som skulle kunna användas till att mätta människor i stället används till att framställa etanol.
”Den mängd spannmål som behövs för att framställa etanol till en enda tankning av en stor fyrhjulsdriven stadsjeep (suv) skulle kunna mätta en person under ett helt år”, rapporterar den sydafrikanska tidningen The Witness.
Även i i-länder leder stigande matpriser till att många tvingas välja mellan att ha mat på bordet och att betala för annat som de behöver, till exempel medicin eller uppvärmning.

Kriget eskalerar.jpg

Sempa:

Men hur kan det komma sig när produktionen av spannmål i världen ökar?
En orsak är att mark och spannmål som skulle kunna användas till att mätta människor i stället används till att framställa etanol.
”Den mängd spannmål som behövs för att framställa etanol till en enda tankning av en stor fyrhjulsdriven stadsjeep (suv) skulle kunna mätta en person under ett helt år”, rapporterar den sydafrikanska tidningen The Witness.
Även i i-länder leder stigande matpriser till att många tvingas välja mellan att ha mat på bordet och att betala för annat som de behöver, till exempel medicin eller uppvärmning.


problemet är att vi äter mer kött och köttet behöver mat om hela världen började äta mer vegetariskt så skulle maten räcka längre.
men problemet är egentligen inte att det inte finns någon mat utan att maten är där folk kan betala för den
Allting blir bättre och bättre. Krig, och deras förluster, minskar, och svält och inkomstklyftorna globalt minskar också. Och vi har hittat roten på nästan alla andra av Världens problem, och vi är bättre än vi var sedan Första Världskriget på absolut vartenda sätt, verkligen vartenda sätt du kan tänka dig.

Och absolut alla dessa framsteg har vi den vetenskapliga metoden att tacka för, ingenting annat. Ok, konsumtionstänket spelar också en enormt stor del.

Spana också in:

isola:

men inte någonting som på något sätt ska styra ens liv.


Du är då som många underställd denna sanning:
"Tid och oförutsedd händelse drabbar dem alla" heter det i Predikaren 9:11. Detta innebär att en hel del saker och ting inträffar utan att vi kan göra något åt det.
Vi är på fel plats vid fel tidpunkt.
Predikaren 8:9
”Allt detta har jag sett när jag inriktade mitt hjärta på varje gärning som har utförts under solen, i en tid då människa har makt över människa till hennes skada.”

Men om vi är försiktiga och förtänksamma i våra handlingar så hindrar detta oss från många olyckor. "Vadhelst en människa sår, detta ska hon också skörda" står det i Galaterna 6:7 vilket bekräftar det förhållandet att våra handlingar ofrånkomligt får konsekvenser, somliga av dem mycket bittra.
Sempa:

Kanske vi i Sverige, men inte ens välfärds Sverige är något att skryta med längre, det är i stort nedmonterat.


Inte bara i Sverige, det har blivit bättre absolut överallt. Det suger fortfarande i många länder, absolut, men inte lika hårt som förut.

Snask:

Skyll på mänskligheten, inte religionen.


Jag är förvirrad, är religionen bakom någon av förändringarna vi har sett här i Världen, bra eller dåliga? Skall vi ge dem ansvar för någonting som skett, så som vaccin mot smittkoppor eller att så många människor begår självmord i ny-industriländer?