Forumet - är det bara jag som tycker att jihadister är högerextrema?

är det bara jag som tycker att jihadister är högerextrema?

827 0 22

Spana också in:


Untouchable: Jag har hittills mest betraktat dem som våldsbejakande religiösa extremister. För mig måste man tillhöra en politisk ideologi eller organisation för att hamna på höger- vänsterskalan och jag betraktar inte Al Qaida som ett politiskt parti precis.
varför? al qaida grundades med hjälp av cia för att få slut på den sovjetiska ockupationen   av afghanistan

Håller med. Det är helt löjligt att, som t.ex. SÄPO gör ,separera dem från övriga högerextremister. Enda skillnaden på en islamist och Breivik (eller någon annan kristen fascist) är vilken religion de diggar.

Läser man rapporter från SÄPO:s, statens medieråd, osv. som använder uppdelningen "högerextrema, vänsterextrema och islamister" så blir det tydligt att de högerextrema och islamistiska grupperna är extremt lika medan "vänsterextremister" skiljer sig från de båda på nästan alla plan. De har t.o.m. själva har jättesvårt att hitta antidemokratiska uttryck hos vänstern medan det florerar hos både fascister och högerextremister.

I muslimdominerade  länder är det ingen tvekan om att islamister hör till extremhögern. Där har man samma situation som vi har i Europa med att fascister och socialister ofta hamnar i konflikt. Islamister agerar där likadant som högerextremister i övriga världen. Angriper strejker, mördar fackligt aktiva, förbjuder socialistiska partier, osv. och den antifascistiska kampen riktar sig mot dem. Den andra revolutionen i Egypten mot den islamistiska regimen nyligen drevs t.ex. till stor del av arbetare och arbetarrörelsen med exempel som t.ex. Mahalla-kommunen (största industristaden i Egypten) som utropade sig självständigt från den islamistiska staten och gatustrider mellan islamister och vänstern. Direkt upprepning från t.ex. spanska inbördeskrigets kamp mellan socialister och fascister eller partisanstriderna i Italien mot Mussolinis regim.

Fascismen tar sig olika uttryck i olika tider och olika kulturer. I Tyskland på 30-talet var det i form av NSDAP. I Sverige på 30-talet i form av Sveriges Nationella Förbund, idag i form av Sverigedemokraterna. I Israel i form av sionism, i Indien hindunationalism, bland svarta i USA bland de extremare delarna av Nation of Islam, vita amerikaner Ku Klux Klan, buddistiska extremister i Burma, talibaner i Afghanistan, osv. En reaktionär rörelse som till varje pris vill tvinga fram en folkgemenskap (ett samarbete över klassgränserna) och angriper de folkslag, rörelser, kulturyttringar, osv. som hotar nationen och den etniska gemenskap man vill tvinga in oss i.kukoxo:
varför? al qaida grundades med hjälp av cia för att få slut på den sovjetiska ockupationen   av afghanistan

det stämmer att usama bin laden kämpade emot socialister i afghanistan. de fick stöd från flera antikommunister än usa som saudi arabien och folkrepubliken kina.

Rödingajäveln: Rödingajäveln
jag håller med dig enligt mig är skillnaden mellan högern och vänstern är att vänster har en utopi som mål medan högern vill att det ska vara status que eller gå tillbaka till den "gamla goa tiden" men det är bara min definition jag vet att andra har en annan. 

LiberalWarrioe:
jag håller med dig enligt mig är skillnaden mellan högern och vänstern är att vänster har en utopi som mål medan högern vill att det ska vara status que eller gå tillbaka till den "gamla goa tiden" men det är bara min definition jag vet att andra har en annan. 
Ja så kan man ju till viss del uttrycka det. Vänstern är revolutionär på så sätt att den vill ersätta det rådande samhället med ett nytt medan högern är konservativ och vill bevara det rådande eller sträva bakåt mot ett tidigare samhälle. Det behöver såklart inte betyda att högern är nöjd med hur samhället idag fungerar. Både den italienska fascismen och nazismen var ju t.ex. revolutionära ideologier med en tydlig utopi. Denna utopi var dock inom det rådande kapitalistiska samhällets ramar och handlade snarare om hur kapitalismen skulle vara organiserad än ett nytt samhälle som utmanande de rådande ägandeförhållandena. Alltså en högerideologi. Många jihadistiska rörelser, som t.ex. talibanerna, drivs ju snarare av en direkt bakåtsträvande utopi med ett slags feodalsamhälle som mål. De är mer tydligt bakåtsträvande som t.ex. de spanska falangisterna var än vad de liknar Mussolinis "moderna" fascism.

Du känner säkert redan till det men för andra som läser så uppkom höger-vänsterskalan i de franska parlamenten där konservativa satt till höger och revolutionärer (socialister och liberaler på den tiden) till vänster. Idag när liberalismen genomfört sin revolution och format om samhället är den snarare en konservativ högerideologi som vill bevara det rådande samhället (om än med vissa förändringar). Konservatismen som ideologi är i princip utraderad då den uppstod som en reaktion mot liberalismen som i slutändan vann. Få rörelser vill idag ha ett feodalt samhälle och dagens konservativa accepterar alla det liberala samhällets grundfundament. De är alltså bara en sorts liberaler. Revolutionära rörelser idag representeras av socialister av olika slag; anarkister, kommunister, syndikalister, m.fl. medan dagens reaktionära ideologi är fascismen. En ideologi som uppstod som reaktion mot kommunismen och arbetarrörelsen precis som konservativa reagerade mot liberaler på 1700-talet.


Rödingajäveln: Håller med. Det är helt löjligt att, som t.ex. SÄPO gör ,separera dem från övriga högerextremister. Enda skillnaden på en islamist och Breivik (eller någon annan kristen fascist) är vilken religion de diggar.
SultanGaliyev0011.jpg

Den här personen skulle nog inte hålla med.

---

LiberalWarrioe: yle skriver att bostonbombarna kanske var högerextrema men grupper som ai-qaida är enligt min åsikt längst ut på högerkanten på grund av deras konservatism vad tycker ni?
Well, av praktiska skäl är det väl nödvändigt att göra en distinktion mellan extremister. Sant är att islamister delar en mer lik värdegrund med traditionella högerextrema än vänster dito, men att inkludera religiösa till högerextrema är mer diskursiv förenkling än faktaenlig. Ribban för att vara högerextrem är redan idag låg och inkluderar folk med ett brett register av traditionella vänstersympatier. Det underlättar inte debatten, än för särskilda vänstersympatisörer.

Vehnk:
SultanGaliyev0011.jpg

Den här personen skulle nog inte hålla med.
Tråkigt för honom.

Vehnk:

 Sant är att islamister delar en mer lik värdegrund med traditionella högerextrema än vänster dito, men att inkludera religiösa till högerextrema är mer diskursiv förenkling än faktaenlig.
... varför? Ser inget problem annat än att jag inte tycker att "extremism" är ett särskilt användbart ord, utan att man istället bör tala om högerradikaler/vänsterradikaler, reaktionärer/revolutionärer, eller helt enkelt benämna dem utifrån vad de är; "högerextremister" är vanligtvis fascister eller nyliberaler, "vänsterextremister" är olika former av revolutionära socialister. Extremismteorin förutsätter att dessa grupper skulle ha något "extremt" över sig som skiljer dem från det icke-extrema liberala etablissemanget, men alla extremistteoretiker misslyckas alltid med att påvisa detta samband i sina rapporter då det helt enkelt inte finns något.
Rödingajäveln: Tråkigt för honom.
Eller för dig. För han bevisar att du har fel. Och han levde långt före någon Breivik.

Rödingajäveln: ... varför? Ser inget problem annat än att jag inte tycker att "extremism" är ett särskilt användbart ord, utan att man istället bör tala om högerradikaler/vänsterradikaler, reaktionärer/revolutionärer, eller helt enkelt benämna dem utifrån vad de är; "högerextremister" är vanligtvis fascister eller nyliberaler, "vänsterextremister" är olika former av revolutionära socialister.
Tycker att jag förklarade det väldigt bra annars i mitt inlägg. De är inte tillräckligt lika. Ingen skulle ha svårt att separera på dessa grupper. Du tror inte att hela samhällsdebatten skulle bli väldigt svårbegriplig med en uppenbar nedgradering av språkbruket som i detta fall?