Forumet - Är det en slump att jorden är på exakt rätt placerad för liv.

Är det en slump att jorden är på exakt rätt placerad för liv.

2139 0 249

Spana också in:

erinhio:

B3ll4: kom alla planetrna från våran big bang?


Kombination och tillfälligheter (big bang)
Gör den svaga kraften (kärnkraften - svag växelverkan)en aning starkare, och det skulle inte ha bildats helium; gör den en aning svagare, och så gott som allt väte skulle ha omvandlats till helium
Mawns:

Världen är uppbyggd av kaos, det är bara vi människor som försöker skapa ordning här. Kaos är liv.


Lag och ordning

Av personlig erfarenhet vet du förmodligen att allting har en tendens att gå från ordning mot oordning. Som varje husägare märkt har saker och ting som lämnas åt sig själva en tendens att brytas ner eller upplösas i sina beståndsdelar.
Forskarna refererar till denna tendens som ”termodynamikens andra huvudsats”.
Vi kan se den huvudsatsen eller lagen i verksamhet dagligen.
En ny bil eller cykel som lämnas åt sitt öde blir till sist skrot.
Överge en byggnad, och den blir ett fallfärdigt ruckel. Hur är det då med universum?
Lagen är tillämplig där också. Man skulle därför kunna tro att den ordning som finns i hela universum så småningom skall övergå i fullständig oordning.

Detta ser emellertid inte ut att hända med universum, enligt vad professorn i matematik Roger Penrose upptäckte när han studerade graden av oordning (entropi) i det observerbara universum.
En logisk slutsats av sådana upptäckter är att universum började i ett ordnat tillstånd och fortfarande är i hög grad organiserat.
Astrofysikern Alan Lightman säger att forskarna ”anser det vara ett mysterium att universum skapades i ett tillstånd av så stor ordning”. Han säger också att ”en framgångsrik kosmologisk teori till slut bör förklara detta entropiproblem” — varför universum inte har blivit kaotiskt.

Vår existens står faktiskt också i strid med denna erkända lag, termodynamikens andra huvudsats. Hur kommer det sig då att vi finns till här på jorden? Som tidigare nämnts är det en grundläggande fråga som vi bör vara intresserade av att få svar på.

Att fundera över

Vintergatan är omkring en triljon kilometer i diameter — ja, 1.000.000.000.000.000.000 kilometer! Det tar 100.000 år för ljuset att färdas den sträckan, och denna enda galax innehåller mer än 100 miljarder stjärnor!

År 1995 lade forskare märke till ett egendomligt uppförande hos en stjärna som exploderade i sin galax.
Det gällde den mest avlägsna stjärna (SN 1995K) som någonsin observerats.
Precis som i fallet med supernovor i närliggande galaxer blev den här stjärnan extremt ljusstark, och ljuset avtog sedan långsamt, men processen tog mycket längre tid än man någonsin tidigare observerat.

I tidskriften New Scientist illustrerade man detta med hjälp av ett diagram och förklarade: ”Formen på ljuskurvan ... är utsträckt i tiden med exakt så mycket som man kan förvänta om galaxen avlägsnade sig från oss med nära nog halva ljushastigheten.” Slutsatsen?
Detta är ”det hittills bästa beviset för att universum verkligen expanderar”.