Forumet - är det ett missbruk

är det ett missbruk

1318 0 15
är det ett missbruk att ta många tabletter och bdricka massa alkohol om man har gjort det ofta, alltså inte bara en gång utan ganska regenbundet under flera år ?

Att vilja dricka och när man dricker inte kunna sluta, inte ens smakar på det bara häller i sig grogg och annan alkohol ?

Spana också in:

Jag tror att TS bara hade lite tråkigt när hon startade den här tråden, tror inte hon är särskilt serriös...[smile]

Men svarar ändå för att jag har också tråkigt[bigcheers]


Nashlee:

är det ett missbruk att ta många tabletter och bdricka massa alkohol om man har gjort det ofta, alltså inte bara en gång utan ganska regenbundet under flera år ?


Fass:

Missbruk (DSM IV)

I det system som tagits fram för att tydligt kunna ställa diagnos på patienter med psykiska besvär (DSM-systemet), ska minst 1 av följande påståenden gälla under en och samma 12-månadersperiod:

1.

Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet.
2.

Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t ex rattfylla.
3.

Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av droger.
4.

Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande sociala problem pga drogeffekterna.
5.

Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som krävs, se nedan.

Beroende (DSM IV)

Minst 3 av följande situationer ska gälla under en och samma 12-månadersperiod för att diagnosen Beroende ska slås fast:

1.

Det sker en tillvänjning (toleransutveckling), med antingen behov av en påtagligt ökande mängd för att få effekt eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk.
2.

Det uppstår typiska abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana symtom.
3.

Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början.
4.

Man har ständigt en önskan att minska intaget.
5.

Drogbruket ägnas mycket tid.
6.

Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter.
7.

Drogbruket fortsätter trots kunskap om skadeeffekterna.


Att blanda Benso(vilken?), Morfin och Dextropropoxifen med alkohol känns inte som en jättebra idé även om jag inte tror det är någon större risk att man dör om inte inte är väldigt vårdslös, men risken för andningsstillestånd ska inte underskattas särskilt om man blander många olika substanser...allt beror givetvis på vilka doser man tar.

Doleron slutade säljas i Sverige 2004, Pez är godis...TS, om du mot förmodan verkligen har de här problemen så sök hjälp på ett beroendecentrum, det finns i de flesta städer.
Synd att folk inte tror att man är seriös, bara för att man inte svara på varje svar. Nämligen så att jag inte har tillgång till dator jämt.
Ursäkta att jag änvänder nicnames, pez = petidin skrev fel
tack för påminnelsen.
Ja tack jag vet men man kan få tag det på annat sett också.

Var allvarlig när jag startade upp denna tråd, synd att folk är så dömande innan de har all fakta.