Forumet - är det här rätt stava?

är det här rätt stava?

307 0 7
Katten delas in i fyra underfamiljer bl.a. stora kattdjur (Pantherinae) och små kattdjur (Felinae). Stora kattdjur är stora, kan ryta och har ofta rund pupill. Till underfamiljen hör släkterna bl.a. Panthera och under Panthera till hör arter grottlejonet, lejon och tiger. Lejon kännatecknas av att de är flocklevande kattdjur. De lever upp till tio eller fler beror på födotillgång. Att de är flocklevande kan beror på att de ville maximera sina unga. Ledarhanen som starkaste kan ju para sig med alla honor och därför har avkomma chansen att bli flera och starka. Att leva i flocken ofta är jagen effektiva, bättre kommunikation och ungen hanteras mycket omsorg. Nackdelar att leva i flocket är att tillgång till maten är variera . När det är sjukdomsspridning så kan hela flocket drabbas hårt och alla kanske dö på en gång . Lejon äter allt möjligt till och med djurs lik och äter när de är hungriga och det därför överleva bättre även när det är brist på mat . Svaga unga dödas ihjäl av sin pappa för att de starka ska klara sig.
Grottlejon lever i par eller ensam. De dog ut sen istiden på grund av att deras bytesdjur dog ut. De äter bara stora djur och när det är brist på mat så dör de lättare jämför med lejon. Grottlejonen är mycket stor och långt oh därför anpassar de sig bra med kylan. Tigern är ensamlevande lever i många olika miljöer t.ex. fuktig tropisk , barrskog och lövskog. I dessa miljöer är deras päls mycket bra kamouflage. Tillskillnad från grottlejon och lejon är att tigerns päls mycket annorlunda. Ränderna varierar från svart till grått och brunt och är mycket viktig i samban med jakten. Tigern de är bra att simma. De äter allt den kommer över, piggsvin primater, insekter, fisk och mycket mer. Pälsen hos många underarter är tätt och långt vilket betyder att de anpassar sig till kalla klimaten. Gemensamt för grottlejon och tigern är att de lever i par när det är parningsperioder. Tigern ofta markera sitt revir med urin eller lämna klor spår på trädet. De är ganska självständiga och försöka undvika slagsmål vilket gör att deras population är högre om inte människor jagar dem.

Spana också in: