Forumet - Är det normalt att inte acceptera sin partners kropp?

Är det normalt att inte acceptera sin partners kropp?

3156 0 92

Spana också in:

acceptera som i ej hysa någon önskan att förändra/förbättra på något sätt?

eller kanske acceptera som i att vara nöjd med henne som partner sett till förutsättningar om än kanske inte sett till nuvarande skepnad?

eller acceptera som i anse att hennes rätt till självbestämmande har högre prioritet än din skyldighet som närstående att korrigera, alternativt underrätta om, eventuella brister hos hennes kropp?


internet:
har inte avfärdat nåt?

du har antytt att idén om kroppen är kontroversiell eftersom denna idé kan användas för att kontrollera och administrera.

?

det tolkar jag om inte som avfärdande så åtminstone som avståndstagande från diskurs om kroppar, utan andra skäl än att sådan medför kategorisering och begreppsliggörande av världen. vilket gäller perception, kognition och diskurs generellt och således inte utgör något rättfärdigande här.

df rqp: du har antytt att kroppen som idé är kontroversiell eftersom denna idé kan användas för att kontrollera och administrera.
jag antydde att det är svårt att prata om "acceptera" i relation till kroppen eftersom kroppen som begrepp, funktion och esteticerat, disciplinerat samt fysiskt ting (kropp) är väldigt mångdimensionell. 
jag undrar på vilken nivå frågan är ställd, eller om den är ställd på alla. 
sedan skrev jag mest meningar