Forumet - Är det OK om jag röstar på detta parti (liberala partiet)

Är det OK om jag röstar på detta parti (liberala partiet)

1015 0 52
Abort
Kvinnan äger sin kropp, och har således rätt att utföra en abort under säkra och kontrollerade former. Vi vill låta gällande lagstiftning råda även i fortsättningen. Liberala partiet motsätter sig starkt ett eventuellt abortregister.

Alkohol och narkotika
Systembolaget ska inte ha monopol på alkoholförsäljning i Sverige. Staten uppgift är inte att agera aktör på en marknad. Alkohol ska få säljas som vilken annan vara som helst.
Bruk av narkotika, liksom alkohol, är en självklar konsekvens av rätten till självägande. Således vill Liberala partiet, på sikt, legalisera samtliga olagliga substanser.

Bistånd
Privata biståndsorganisationer visar gång på gång bättre och mer givande resultat än statliga myndigheter. Samtidigt så visar statistik att svenskar är ett av världens givmildaste folk när det gäller donationer till hjälporganisationer.
Sverige bör omedelbart utvärdera den faktiska nytta det statliga biståndet gör, och förhindra att pengarna försvinner i korruption eller ner i despoters fickor. Vi vill minska biståndet för att till sist avskaffa det helt. Sverige bör istället satsa på hjälp till självhjälp genom att underlätta varu- och tjänstehandeln med tredje världen.

Brottsbekämpning
Det behövs krafttag för att minska kriminaliteten i samhället. Dock ska det inte ske på bekostnad av hederliga medborgares integritet och levnadsvanor. Massövervakning och försvårad kontanthantering är exempel på lösningar som i första hand påverkar oss mer än de påverkar kriminella beteenden.
Fokus ska ligga på brott mot individuella rättigheter, det vill säga stöld, mord, misshandel och bedrägeri.

Företagande
Grunden för ett lands välstånd är dess förmåga att tillvarata företagarnas intressen och förstå vad som får företag att växa. I Sverige är det lätt att starta ett företag, men desto svårare att expandera. Liberala partiet vill minska på byråkratin och beskattningen för företag, samtidigt som vi förespråkar avskaffande av lagar som LAS, MBL samt den nytillkomna kassaregisterlagen.

Invandring
Invandring behöver inte vara en belastning för samhället. I själva verket är de en tillgång förutsatt att de blir behandlade som självständiga individer med intresse att försörja sig själva. Liberala partiet vill se en ökad invandring till Sverige.

Jämställdhet
Då alla, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning, erkänns samma rättigheter och skyldigheter som män har fullständig jämställdhet uppnåtts. Liberala partiet är emot kvoteringar och särbehandling inom den offentliga sektorn då detta gynnar det ena könet på bekostnad av det andra.

Kultur
Kultur är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta kulturkonsumenterna bestämma vad som är av värde på en fri marknad. Liberala partiet är emot alla former att statligt kulturstöd.

Monarki
Offentliga ämbeten ska inte gå i arv. Därför ska monarkin avskaffas.

Polis
Polismyndigheten är en av få myndigheter Liberala partiet vill ha kvar. Polisens uppgift är att upprätthålla ordningen i samhället och se till att lagar följs. Vi vill höja anslagen samt skapa möjligheter för effektiviseringar och en dynamik som lätt kan anpassa polisens arbete till rådande samhällsklimat.

Prostitution
Sexarbetare har samma rätt till frihet och respekt som alla andra. Därför är det fel och i grunden missriktat att försöka hjälpa dem genom att förbjuda det de försörjer sig på. Liberala partiet kräver att sexköpsbrottet och koppleribrottet avskaffas. Däremot att med tvångsmedel utnyttja människor till att utföra sexuella tjänster ska givetvis vara förbjudet.

Utbildning
Inledningsvis vill vi i liberala partiet förenkla för etablerande av friskolor, men vi vill, på sikt, att all form av utbildning ska drivas och ägas av privata aktörer. Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet.

Spana också in:

Angelize:

Kultur är inte finare än någon annan verksamhet. Därför vill vi låta kulturkonsumenterna bestämma vad som är av värde på en fri marknad. Liberala partiet är emot alla former att statligt kulturstöd.


Angelize:

Statens uppgift är inte att bedriva utbildningsverksamhet.


Mm, känns bra att rösta på.