Forumet - Är det viktigt för dig att få ha egendom?

Är det viktigt för dig att få ha egendom?

3518 1 22
Att äga i sig är inte viktigt för mig. Däremot ser jag det som viktigt att kunna bestämma och ha full rätt till saker/fenomen som är betydelsefulla för mig. Där kan äganden komma in händigt, då det är själva definitionen att äga, att något tillhör en, som utgör en gräns för hur andra får lov att hantera mina ägodelar. Att det förekommer skev fördelning av egendom är ett problem, men jag tror inte det bästa är att lösa det genom en fusion av mitt och ditt.