Forumet - Är du demokrat?

Är du demokrat?

3069 0 35
Tror du på folkstyre? Tror du på yttrandefrihet? Tror du på alla människors lika värde, därav en röst för varje myndig medborgare? Tycker du att det är en framgång för demokratin när valdeltagandet ökar? Tror du att man besegrar idéer med argument emot idéerna och inte angrepp på bärarna av idéerna?

När du svarar får du gärna förklara vad demokrati och att vara demokrat betyder för dig! [smile]

Är du demokrat?

Spana också in:

Asha:

Är du demokrat


Nej (Du röstade på detta alternativ)

Asha:

Tror du på folkstyre?


Till viss del.

Asha:

Tror du på yttrandefrihet?


Nej, nazister och deras likar ska lära sig att hålla käften.

Asha:

Tror du på alla människors lika värde


Ja, därmed inte sagt att det är jag som värdesätter människor lika. Det är bara Gud som gör det.

Asha:

därav en röst för varje myndig medborgare?


Nej, röstar man på ett antidemokratiskt parti förverkar man sin rösträtt.

Asha:

Tycker du att det är en framgång för demokratin när valdeltagandet ökar?


Ja, ju fler destå bättre.

Asha:

Tror du att man besegrar idéer med argument emot idéerna och inte angrepp på bärarna av idéerna?


Nej, man kan inte besegra idéer.
Asha:

Ja (Du röstade på detta alternativ)


Människorna har rätt att diktera villkoren för sina egna liv. Inga andra ska göra det åt oss. Människans värde bör alltid stå i centrum.

Vi måste alltid hävda denna rätt, under alla omständigheter. I dag gör vi inte det och därför behandlas vi allt mer som kunder, passiva konsumenter utan rättigheter. Det är en jättefarlig utveckling.

EU har aldrig varit en demokrati och även Sverige börjar allt mer likna en diktatur som utövas med folkets acceptans. Det är någonting helt annat.

I Sverige så är vi ovanligt dåliga på att bevaka våra rättigheter, i grundlagens andra kapitel om fri och rättigheter så finns paragraferna 12-14 som uttryckligen säger att makten kan ta ifrån oss praktiskt taget varenda rättighet vi genom ett enkelt majoritetsbeslut: Mötes- och demonstrationsfriheten, yttrandefriheten, informationsfriheten. Dessa rättigheter har ofta utsatts för inskränkningar med hänvisning till vår egen trygghet.

Det är dags att vakna upp och inse vart Sverige är och vart vi är på väg. Det är också oerhört viktigt att vi inte bara hävdar vår demokratiska rättigheter och vårt mänskliga värde i förhållande till staten utan i alla våra relationer, inte minst på vårt arbete.

Det är ingen skillnad på en slav och en proletär under den majoritet av det vakna dygnet som spenderas på jobbet. Absolut ingen skillnad, det är samma kräkning samma underkastelse. Diktaturen är alltid överallt ett omyndigförklarande av människan som inte skriver under på.

Riktiga idéer förverkligas endast i den mån de omsätts i praktiken. Människovärde och demokrati måste alltid praktiseras för att existera.

Vi måste alla börja bete oss som myndiga och värdiga människor med rätt att förfoga över våra egna liv. Man ska aldrig accepterad att bli trampad på, oavsett omständigheter. Så länge vi inte erkänner vårt eget värde så kommer ingen annan att göra det heller.

Varför ska någon annan ha rätt att förfoga över din arbetstid bara för att denne någon "äger" arbetsplatsen? Vad innebär det egentligen att "äga", vad ger någon denna rätten? Det finns ingen sådan rätt, det är juridik, intressen som upprätthålls med våld.
Asha:

Ja (Du röstade på detta alternativ)


Tror du på folkstyre? Svar: JA

Tror du på yttrandefrihet? Svar: JA

Tror du på alla människors lika värde, därav en röst för varje myndig medborgare? Svar: JA när det gäller nordeuropéer NEJ när det gäller invandrare eller sk flyktingar, muslimer, negrer från Somalia m fl.

Tycker du att det är en framgång för demokratin när valdeltagandet ökar? Svar: JA - det optimala vore ju ett valdeltagande på 100% från svenskarna.

Tror du att man besegrar idéer med argument emot idéerna och inte angrepp på bärarna av idéerna? Va?????? Ska en persons åsikt ifrågasättas? Du behöver inte acceptera den men du ska respektera den. Hur var det författaren, deisten och upplysningsfilosofen Voltaire sa... Jag kanske inte alls gillar dina åsikter men jag kan gå inför döden på att du ska få framföra dom!