Forumet - Är du en adekvat listifyllare?

Är du en adekvat listifyllare?

3449 0 22
1.[] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[] Du fyller inte i egna punkter.
8.[] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[] Du är sanningsenlig.
11.[] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[] Punkt 10.
1.[x] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[x] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[x] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[x] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det. Se även motivering för punkt 3.
5.[x] Ifall du avbryter från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[x, ptjäeh] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[x, ptjäeh] Du fyller inte i egna punkter.
8.[x] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[x] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[x] Du är sanningsenlig.
11.[x] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[x] Punkt 10.
1.[x] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[/] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[ x] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[x] Du fyller inte i egna punkter.
8.[] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[x] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[x] Du är sanningsenlig.
11.[x] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[] Punkt 10.

Spana också in:

1.[x] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[x] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[x] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[x] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[/] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande. [Litar på listskaparens förmåga att avgöra vad som kan var av intresse och därmed om något behöver utvecklas]
6.[x] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[x] Du fyller inte i egna punkter.
8.[x] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[x] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[x] Du är sanningsenlig.
11.[x] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[x] Punkt 10.
1.[använder inte kryss!] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[x] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[ibland, men av misstag oftast D:] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[heh, uppenbarligen ej, men det lättare att se ju, att jag skrivit alltså] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[för kryss är så opersonligt, utvecklar hellre] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[haha ja det är efterblivet att göra fler än ett kryss ifall man nu använder såna] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[nej!] Du fyller inte i egna punkter.
8.[say what :$] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[Punkt 10] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[x] Du är sanningsenlig.
11.[hah hur kan jag fylla i en lista innan jag fyller i punkterna i samma lista?!] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[har redan svarat!] Punkt 10.
1.[x] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[x] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[x] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[x] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[x] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[] Du fyller inte i egna punkter.
8.[x] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[x] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[x] Du är sanningsenlig.
11.[x] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[x] Punkt 10.

Jag ÄR den goda samariten.
1.[]           x Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[/] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[förstår inte :( orkar inte googla pga 90-talist] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[x] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[x] Du fyller inte i egna punkter.
8.[?] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[x] Du är sanningsenlig.
11.[] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[vad i helvete] Punkt 10.
1.[x] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[/skriver ibland] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[x] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[x] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[x] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[/enstaka undantag] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[x] Du fyller inte i egna punkter.
8.[x ] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[? skriver vad som känns sant då] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[/avrundar rimligt] Du är sanningsenlig.
11.[x] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[x] Punkt 10.
1.[X] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[X] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[X] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[X] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[X] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[X] Du fyller inte i egna punkter.
8.[?] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[X] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[X] Du är sanningsenlig.
11.[X] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[X] Punkt 10.


Hjärta
1.Mycket glad[]Mycket glad Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[Mycket gladMycket glad] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[Mycket gladMycket glad] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[Mycket gladMycket glad] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[Mycket gladMycket glad] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[Mycket gladMycket glad] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[Mycket gladMycket glad] Du fyller inte i egna punkter.
8.[Mycket gladMycket glad] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[Mycket gladMycket glad] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[Mycket gladMycket glad] Du är sanningsenlig.
11.[Mycket gladMycket glad] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[Mycket gladMycket glad] Punkt 10.
1.[x] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[x] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[x] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[x] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[x] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[x] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[x] Du fyller inte i egna punkter.
8.[x] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[i hope] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[x] Du är sanningsenlig.
11.[x] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[x] Punkt 10.
Nachac" style="text-decoration: none;">Citera

Nachac: 1.x[] Du placerar ditt kryss innanför rutans för ändamålet avsedda ramar och inte utanför.
2.[x Glad] Du brukar faktiskt kryss i dina svar och tillgriper inte exempelvis smileys, andra tecken eller fetmarkering för att meddela din position. (Undantag kan göras i särskilt fall, se punkt 5.)
3.[x] Du citerar inte listan, ty du är inte en uppmärksamhetshora.
4.[x] Du fetmarkerar eller kursiverar inte dina svar eftersom du respekterar listskaparens förmåga att skilja på vad som perceptuellt fångar ens uppmärksamhet och vad som substantiellt gör det (se även motivering för punkt 3.)
5.[z] Ifall du avviker från given liststruktur och använder dig av ett annat tecken än kryss, exempelvis ett frågetecken (i vissa fall undantaget från punkt 2.) bifogar du en kort förklaring om varför, såvida inte tecknet i sig självt är självförklarande.
6.[XXX!] Oavsett grad av instämmande fyller du bara i ett kryss eftersom du inser den allmänna orimligheten i att mäta halt av engagemang i kvantitet av kryss, och den synnerliga i dylik av andra tecken (se punkt 2.) samt inte är en brunnäst lismare.
7.[] Du fyller inte i egna punkter.
8.[] Du tolkar inte punkter medvetet överliberalt i syfte att uppnå orättfärdigt parti.
9.[X] Du äger sådan hög grad av självkännedom att du inte, utifrån ignorans, förmedlar en icke representativ bild av dig själv.
10.[X] Du är sanningsenlig.
11.[X] Du fyller i denna lista efter ovanstående punkter.
12.[NEJ] Punkt 10.