Forumet - Är du konstruktivist eller objektivist?

Är du konstruktivist eller objektivist?

8720 0 13
Om vi börjar med vad verkligheten verkligen är..... Det är ju liksom filosofins kärna. En objektivist anser att världen ÄR något absolut och framför allt MÄTBART. Det här gör att en objektivist oftast vill bortse ifrån sådant som INTE är mätbart, som känslor, aningar, intuition, smärta, etc. Som exempel kan jag nämna att psykologi i Freuds mening inte är vedertaget hos objektivismen. Där anser man att ett obehag i kroppen eller hjärnan såsom ångest eller depression botas bäst med att man lindrar symptomet på kemisk väg. Eftersom man har behov av att kunna verifiera dvs bevisa verklighetens existens genom mätbarhet är detta naturvetenskapens officiella verklighetssyn.

En konstruktivist ifrågasätter inte verklighetens existens men den intresserar sig mycket mer för hur den UPPFATTAS. Dessutom säger konstruktivisten att verkligheten uppfattas olika av alla människor. Att vi ändå är påfallande överens om det mesta vi upplever beror på att vi KONSTRUERAT en gemensam bild genom att kommunicera med varandra. Den gemensamma verklighetsbild vi svenskar tillexempel har beror på en outtalad överenskommelse mellan alla människor i Sverige (även historiens ) om hur vi uppfattar världen. Vi fostras in i denna bild i vår uppväxt, därför kommer den att bli lite olika beroende på vilken samhällsgrupp vi kommer att födas i och vilken generation vi föds i.

Så till kunskap då..... Kunskap ur objektivistens synvinkel är vetande om den sanning som man anser är bevisad genom mätningar av olika slag. Sådan kunskap får man genom att inhämta den från olika källor, som tillexempel föreläsningar, lektioner och läroböcker. Man stimulerar kunskapsinhämtningen genom att ge beröm när studenten lär sig det som är den vedertagna sanningen och kritik när man inte gör det.

Konstruktivisten å sin sida anser att ingen människa kan lära sig på det sättet, eftersom alla människor utgår från det de redan vet när de skall lära sig något nytt, alltså kommer detta att påverka hur studenterna uppfattar det de skall lära sig. Man menar att hjärnan filtrerar alla intryck som den tar in och att varje hjärnas filter är unika och består av erfarenheter man gjort, trossatser och fördomar som man har. Det gäller ju inte bara studenterna utan alla människor och därmed alla människors uppfattning av verkligheten. Konstruktivisten menar att verkligheten bor i varje människas huvud och absolut INTE kan överföras från en person till en annan. Däremot kan man ta hänsyn till andras bilder av verkligheten när man bygger sin egen.

Det centrala är just detta: att man bygger och bygger om (konstruerar) sin bild av verkligheten (kunskapen) i samspel med andra. Skulle man inte göra det riskerar ens uppfattning av verkligheten att skilja sig grovt från alla andras, och man skulle bli en särling.

Så är du konstruktivist eller objektivist?

Är du konstruktivist eller objektivist?

Tolkningen är nödvändig för att möjliggöra fortsatt upptäckt av samband.

Det går att undersöka sociala konstruktioner objektivistiskt.

Man kan tycka att konstruktivisten är deskriptiv medan objektivisten är normativ.

Karl Popper pekar ut problem med konstruktivismen anammad som idealism. Mycket av detta är intuitivt om man betänker vetenskapen som en pragmatisk men likgiltig approximation av världen.

Slutligen: det bör inte röra sig om en dikotomi, eller ens en motsättning.

Spana också in:

Chryseus:

översättningar från wikipedia


Bättre, taget från en sida som översatt det från wikipedia. (om de nu är från wikipedia) Men ser ingen anledning varför jag ska skriva om något som redan har skrivits. [smile]

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


Brk g:

Det går att undersöka sociala konstruktioner objektivistiskt.


Kan du vidarutvecka så jag hänger med. [cute]

Brk g:

Karl Popper


Han ska jag sannerligen läsa mer om. [smile]
Humdihum... var börja? Är det du som har skrivit det där eller inte? Om det inte är du som skrivit det undrar jag var du har tagit det ifrån, eftersom det är minst sagt förvirrande läsning. Är texten ryckt ur sitt sammanhang? För jag fattar liksom inte var du vill komma med frågeställningen... om det är kunskapsteoretiska eller metafysiska ståndpunkter du vill att man ska välja, eller vad fan det nu är... förvirrande, som sagt.

Asha:

En objektivist anser att världen ÄR något absolut och framför allt MÄTBART.


Begreppet objektivism för tankarna till Ayn Rand... varför vill du (eller vem det nu än är som skrivit texten) att jag ska ha tankarna där? Jag antar att du egentligen menar materialistiska strömningar över huvud taget och att det där med att "bortse ifrån sådant som inte är mätbart" är vad som skulle kunna vara ståndpunkten hos en materialist/fysikalist.
Asha:

Som exempel kan jag nämna att psykologi i Freuds mening inte är vedertaget hos objektivismen.


Freud är inte vedertagen någonstans för helvete. Dra inte upp skojare som han.

Precis som hugrmunr säger, använd inte termen objektivism som får en att tänka på Ayn Rands libertarianism-with-a-twist. Använd termen realism istället, http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophical_realism

Det känns som att Asha bara tycker det är kul att namedroppa saker han inte ens förstår själv. Att han sedan väljer att kalla sig för konstruktivist och med tanke på hur man sedan beskriver det så...

tl;dr: "Asha: Jag är dum i huvudet och tror att varje person har sin egen verklighet, tycker ni som jag?!??? :) :) :) :)"
k1337oris:

Freud är inte vedertagen någonstans för helvete. Dra inte upp skojare som han.


jag får skylla migsjälv. inget fan av freud heller ...

k1337oris:

tl;dr: "Asha: Jag är dum i huvudet och tror att varje person har sin egen verklighet, tycker ni som jag?!??? :) :) :) :)"


Det är ett faktum att vi upplever världen olika. Betyder inte att tex materia är relativt för det. Bara hur vi upplever den.