Forumet - Är du sexuellt desperat?

Är du sexuellt desperat?

3049 1 31
I en tråd diskuterae jag och miss2015 om att vara sexuellt desperat ect. Så då blev jag givetvis nyfiken hur desperata um är. Skadeglädje

Spana också in:


time: Definiera "sexuellt desperat".
sexuell,
som avser sexualitet.

sexualitet (ytterst av latin seʹxus ’kön’), i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning,könscykel och könsroll).Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation.
Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat följande definition: ”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa”.
Betonas bör även sexualitetens betydelse för att bekräfta individens könsidentitet som kvinna eller man och sexuella orientering som heterosexuell, homosexuell eller bisexuell. Sexualiteten kan också användas i negativa syften som för att dominera, förtrycka, kränka eller åsamka enskilda eller grupper av människor psykisk och fysisk skada.

despera´t adj., neutr. ~
ORDLED: de-sper-at

1 som känner desperation {→förtvivlad 1}: utfattiga, ~a människor ser ingen annan utväg än att stjäla; rymlingen tros vara beväpnad och ~
BET.NYANS: om handling o.d.: ~a åtgärder
HIST.: sedan 1691; av lat. desperatus 'förtvivlad', till spes 'hopp'

2 som orsakar desperation {→förtvivlad 2}: situationen är ~
HIST.: sedan 1638; se desperat 1

förtvi´vlad adj. förtvivlat
ORDLED: för-tvivl-ad

1 som känner förtvivlan {→desperat 1}: en ~ mor som hade tappat bort sitt barn
KONSTR.: ~ (över ngt el. ngn)
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. fortvifladher

2 som orsakar förtvivlan {→desperat 2}: situationen är ~
BET.NYANS: allmänt förstärkande ⟨vanl. i adverbiell anv.⟩: det gör inte så förtvivlat mycket
HIST.: sedan 1746; se förtvivlad 1Petros Synthea:
sexuell,
som avser sexualitet.

sexualitet (ytterst av latin seʹxus ’kön’), i biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig fortplantning (se fortplantning,könscykel och könsroll).Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell njutning och rekreation.
Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat följande definition: ”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa”.
Betonas bör även sexualitetens betydelse för att bekräfta individens könsidentitet som kvinna eller man och sexuella orientering som heterosexuell, homosexuell eller bisexuell. Sexualiteten kan också användas i negativa syften som för att dominera, förtrycka, kränka eller åsamka enskilda eller grupper av människor psykisk och fysisk skada.

despera´t adj., neutr. ~
ORDLED: de-sper-at

1 som känner desperation {→förtvivlad 1}: utfattiga, ~a människor ser ingen annan utväg än att stjäla; rymlingen tros vara beväpnad och ~
BET.NYANS: om handling o.d.: ~a åtgärder
HIST.: sedan 1691; av lat. desperatus 'förtvivlad', till spes 'hopp'

2 som orsakar desperation {→förtvivlad 2}: situationen är ~
HIST.: sedan 1638; se desperat 1

förtvi´vlad adj. förtvivlat
ORDLED: för-tvivl-ad

1 som känner förtvivlan {→desperat 1}: en ~ mor som hade tappat bort sitt barn
KONSTR.: ~ (över ngt el. ngn)
HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. fortvifladher

2 som orsakar förtvivlan {→desperat 2}: situationen är ~
BET.NYANS: allmänt förstärkande ⟨vanl. i adverbiell anv.⟩: det gör inte så förtvivlat mycket
HIST.: sedan 1746; se förtvivlad 1


Jag vet vad sexuell och desperation betyder. Jag undrade vad det är du menar efterspm du startade tråden.