Forumet - Är du utbytbar?

Är du utbytbar?

1636 0 33

Spana också in:


space: Ja
vid närmare eftertanke borde jag ta röstat på arfdtehherh-svaret. intuitivt känner jag dock att: ja, jag är förmodligen utbytbar. jag ställer mig lätt skeptisk till idén om att just jag i förhållande till en given sakfråga skulle vara det som så gott det gick levde upp till vad som efterfrågades. det ponerar att jag, med allt vad det skulle innebära, skulle ha en viss (kombination) egenskap(er) som i en situation var de mest relevanta. hmm. i förhållande till en viss kontext kanske ingen är utbytbar. det beror väl lite på om människor i sammanhanget besitter väsentliga skillnader.

space: Nej
pga detta:

mynona: Nej, inte för de som uppskattar mig specifikt, eftersom jag är unik. För de som bara uppskattar mig utifrån en viss funktion jag fyller är jag utbytbar eftersom den hade kunnat fyllas av en annan.

Men jag tänker ju själv på människor jag har omkring mig. En del skulle ju jag själv eller tillvaron inte alls vara likadan utan. Jag skulle heller aldrig kunna se hur t.ex. min morsa skulle kunna ersättas av någon annan. Men jag förstår den filosofiska frågan/tänket, och därför tycker jag att funktionsaspekten är viktig att beakta.