Forumet - Är Muhammed helig i Sverige? - Myten om en global värld

Är Muhammed helig i Sverige? - Myten om en global värld

698 0 9
:

(12 september 2007)

Image

Är Muhammed helig i Sverige? - Myten om en global värld

Ännu en gång ser vi hur muslimer i Sverige och även i den muslimska världen rasar mot vårt land. Ännu en gång kommer krav på att Sverige skall censurera sin yttrandefrihet för att sätta islam och Muhammed över vad som får skändas och i förlängningen ifrågasättas. Samtidigt känner en tydlig majoritet av svenskarna hur absurt det är att vi skall tvingas ändra våra lagar för att någon ritat en orientalisk gubbe med skägg som en hund. För det är ungefär så mycket som islam och Muhammed betyder för Sverige och svenskarna. Det som däremot känns provocerande såväl som kränkande och obegripligt är att hot och påtryckningar utövas mot Sverige i syfte att tvingas oss att ändra vår uppfattning vad som är rätt och fel i vårt eget land. Detta får säkert till och med den mest toleranta Svensson att fundera på att gå ut och affischera med ”Muhammed-rondellhundar” bara för att hävda sin suveränitet.

Samtidigt som många oppositionella säkert känner att islam är omhuldat av det politiskt korrekta etablissemanget, moskéer byggs som aldrig förr i vårt land här uppe i norr och såväl Reinfeldt som Mona Sahlin besöker gärna dessa byggnader inför medierna, så är det lika uppenbart att det är politiskt korrekta massmedier som styr och regelbundet tillåter dessa angrepp på islam.
Det är inte utan att man undrar hur kan det komma sig att det är möjligt att plumpt hetsa mot islam men samtidigt omöjligt att få utrymme att diskutera absurditeten i massinvandringen?
Det borde rimligtvis kunna gå att föra en mer seriös och viktig debatt om Islam i västerlandet och massinvandringen även för Nerikes Allehanda än genom Vilks rondellhundar.

Image
Koranen dikterar hur samhället ska se ut - det är ett politiskt system.

Aldrig någonsin i Europas historia har islam trängt så långt in i Europa som nu.
Moskéerna som för mindre än en livslängd sedan skulle ha varit otänkbara avgudatempel, byggs idag över hela vårt land. Det sker allt som oftast genom stöd från intressen i de muslimska länderna.
Med islam följer en politisk rörelse, ett politiskt system som växer fram oavsett valresultat, med höga födelsetal och massiv immigration. Ett politiskt system med egna lagar, rättstraditioner och principer som gräver sig djupare in i de europeiska samhällena och undergräver våra demokratiska institutioner. Ett system som står nedtecknat i Koranen som alla muslimer är skyldiga att följa. Och hur ska man bli av med det om man inte kan rösta bort det?
Det existerar inte något land där man lyckats förena islam med ett folkstyre och demokratiska institutioner, såsom ett från religionen oberoende rättsväsende och fri press. Det beror helt på att ett folkstyre inte är förenligt med islam. Islam anser att avfällingar från islam skall straffas med döden, det sker ofta med samma mekanismer som de så kallade hedersmorden, alltså att vilken som helst rättrogen muslim utför dåden utan att formell rättsskipning behövs.
Islam har på flera områden helt andra värden och ibland direkt motsatta jämfört med de västerländska värdena och islam är precis som alla andra levande religioner helt intolerant mot och helt inkompatibel med konkurrerande religioner.

Image
Islams inflytande växer i Europa, ofta med starkt stöd från muslimska länder.

Den demografiska katastrofen med befolkningsminskning i väst till följd av en familjefientlig feministisk politik kombinerad med en ansvarslös och okontrollerad befolkningsökning i tredje världen har satt västerlandet på kurs mot självdestruktion.
Islams intåg i Europa sker genom en massiv undanträngning av européerna och inte genom någon mission. Islam har aldrig fängslat speciellt många européer genom historien. Andelen kristna som övergett sin tro på Gud till förmån för Allah är försvinnande liten. Islam har genom hela sin historia med ytterligt få undantag spridits med svärdet och genom inflyttning av arabiska eller turkiska folkgrupper.
Islam är därför inget religiöst problem i väst – religionen upplevs som så oförenlig med vårt samhälle att den enda orsaken till att systemet överhuvudtaget finns i Sverige är massinvandringen. Så snart muslimerna återvänt till sin hemländer och de politiskt korrekta krigshetsarna tar tillbaka sina soldater, baser och andra instrument för utsugning av Mellanöstern minskas konfliktytan högst väsentligt.

– Utan muslimer i Sverige inget muslimskt system.
– Utan ockupation av t ex Irak och andra USA-finansierade lyddiktaturer* i den muslimska världen minskar både hatet mot väst och flyktingströmmarna.

Först då är det meningsfullt att tala om samarbete och fredlig samexistens. Något som är helt omöjligt idag då relationen utgörs av ständiga och ömsesidiga kränkningar och utpressningar.

Image
Endast tack vare massinvandringen har islam kunnat bli ett hot mot oss.

Aldrig blir det mer tydligt att den globala civilisationen är en myt eller illusion som när frågan om vad som är heligt och satt över all kritik kommer upp till diskussion.
Att profeten Muhammed och islam skall ställas över all kritik och ifrågasättande i Sverige framstår som tidigare nämnts som helt orimligt och direkt felaktigt av en stor del av den svenska allmänheten.
Samtidigt finns det gott om ömma tår i vårt samhälle som inte heller får ifrågasättas, saker som muslimerna mer än gärna trampar på.

Det visar sig genom hela mänsklighetens historia att en civilisation aldrig har existerat fri från tabun och absoluta sanningar, alltid finns det något som är så viktigt att det är höjt över allt ifrågasättande.
När ett samhälle ”gör sig kvitt dessa” innebär det bara att andra genast tar deras ställe. Det gamla nordiska samhället hade sina, det kristna Sverige hade andra och dagens politiskt korrekta samhälle har i sin tur en helt egen uppsättning heliga kor, annorlunda från de båda tidigare.

Att göra som Mona Sahlin (s), som i sin kommentar om rondellhundskrisen påstod att Sverige är så tolerant och fritt, är på många sätt missvisande och närmast obegåvat.
Bara för att det inte är olagligt att smäda islam i Sverige är det inget vidare bra bevis på den svenska öppenheten.
I Sverige kan du bli hemskickad från skolan enbart för att du har en Sverigetröja på dig. Du kan förvägras hyra en offentlig lokal för att du inte tycker att massinvandringen är toppen. Du kan till och med bli utesluten ur facket eller bli uthängd i media för detta. Du kan i princip förlora ditt jobb om du talar emot den politiskt korrekta värdegrunden, trots att det inte står något om det i lagen.
Och hur var det inte med den politiska hemsida som publicerade Mohammed-karikatyrerna? Senast blev den nedstängd av regimen, eller hur var det?
Du kan till och med få fängelse för att du bär ”olagliga” symboler eller fäller obekväma uttalanden om sexuella perversioner.
Att uttala Koranens syn på t ex homosexualitet är med all sannolikhet straffbart med fängelse i Sverige.

Image
Yttrandefrihet finns inte heller i Sverige - alla tendenser till stolthet över det svenska folket bekämpas.

Den rådande värdegrunden sätter alltid gränsen för vad som är tillåtet och inte, oavsett lagens bokstav. I Iran arrangerades en karikatyrtävling om förintelsen, något som enligt ny EU-lag kommer att göras straffbart i hela Europa. I Sverige hade man med stor sannolikhet ställts inför rätta för hets mot folkgrupp för detta redan idag.
Betyder då detta att Iran är ett föregångsland när det gäller yttrandefrihet? Naturligtvis inte! Det betyder bara att för iranierna är förintelsen ingen helig dogm utan något som kan ifrågasättas i fråga om omfattning och genomförande. Men det finns garanterat saker som om de kritiseras i Iran kan ge långa fängelsestraff – ord som smädade Muhammed, islam eller den iranska nationen.

Image
USA har nära samarbete med Saudiarabien, en av de värsta muslimska fundamentalistiska diktaturerna.

Precis som alla fria civilisationer själva väljer sina fundament och sanningar som skall vara höjda över ifrågasättande, har vi i Sverige rätten att göra just detta, efter vad som känns rätt i våra hjärtan.
Muslimerna får acceptera att i Sverige är inte Muhammed och islam heligt, lika lite som västerländska värderingar eller Kristendomen är heliga i muslimska länder. Så har det alltid varit.
Därmed är det inte sagt att det automatiskt fyller något värde i sig att smäda det som är heligt för andra. Enda gången det finns ett syfte med detta är då det finns anledning att befara att rätten att som folk själv få välja vad som är heligt eller inte dikteras av andra.

Varken Muhammed, mångkulturen eller homolobbyn behöver eller bör vara höjda över ifrågasättande i Sverige. Dessa är inte grundläggande svenska värden och skulle inte överleva en månad utan en politiskt korrekt styrd press.
Problemen uppstår när människomassor massmigrerar mellan civilisationer och itutas myterna om att de lever i en gemensam global värld, med innebörden att hela jorden är en och samma globala civilisation.

Världen består tvärtom av många helt olika civilisationer, där vad som är rätt och fel, heligt eller inte, varierar högst märkbart och ibland är varandras motsatser.

Låt det förbli så, slå vakt om friheten. Alternativet, en utslätad harmoniserad ”du sköna nya värld”, är något långt mer skrämmande för alla världens folk!

Marc Abramsson

Image

*) Amerikanska lydstater i den muslimska världen.
Dessa regimer är ofta skenbart muslimska, vissa har till och med till stora delar sharia-lagar, men ser till genom politiskt förtyck och tortyr att oppositionens eller folkets intressen inte kommer fram i politiken. Samtidigt värnar dessa regimer amerikanska affärsintressen, upplåter mark till amerikanska militärbaser eller bekämpar grupper som arbetar för regionala intressen istället för amerikanska. I gengäld får de pengar, s k regimstöd, eller moderna vapen från USA.
Exempel på diktaturer som idag upprätthålls mot folkens vilja med massivt stöd från USA eller allierade till USA i den muslimska världen är Afghanistan, Pakistan, Jordanien, Egypten, Saudiarabien, Algeriet, Palestina (Västbanken) och Somalia.


Källan: http://www.nationalism.nu​​​​/nyheter/print.asp?dokID=510

Vad tycker ni? Ska Muhammed bestämma vad som är rätt och fel i Sverige?

Spana också in:

Om jag hade rösträtt skulle jag röstat SD, verkar förnuftigast i min åsyn. Kommer alltid någon jävla invandrare och ska mucka varje jävla dag. Ska sådant öka?Arazoid:

Man kan fråga sig hur många av er kan prata öppet på skolan eller på arbetsplatsen om att ni är kritiska till massinvandringen eller islam?


Jag gör det. Skiter fullständigt i de andra som inte kan tåla demokrati.
Arazoid:

Man kan fråga sig hur många av er kan prata öppet på skolan eller på arbetsplatsen om att ni är kritiska till massinvandringen eller islam?


Hahha jag brukar prata om att jag är extremt kritisk till Islamister, med muslimer. De brukar hålla med. Samma grej med massinvandringen, de är också kritiska.

Islamister = extrema muslimer.

Vanliga musslor brukar det inte vara nåt fel på alls, vanliga människor. Extremister av alla dess sorter, är dock tvi så farligt för samhället.