Forumet - Är profetior sanna?

Är profetior sanna?

10289 0 86
I denna tråd om profetior inriktar jag mig mest på profetiorna kring Jesus (Då kristendomen tydligen är ett hett ämne i detta forum), andra profetior som kan diskuteras får gärna tas med också. Frågeställningen är denna: Är profetior sanna och kan man verkligen förutspå okända framtida händelser?

Författarna till Nya testamentet hade uppenbarligen tillgång till profetiorna från det Gamla testamentet. Vad hindrade dessa människor från att ha gjort rena förfalskningar av de så kallade uppfyllda profetior de beskrev? Vad säger att dessa profetior egentligen slog in?

Om en profetia är vag kan den tas som sanning om den slår in? Låt oss säga att en profetia säger att du ska dö en dag, kommer detta att slå in? Med all sannolikhet, ja. Profetian är tillräckligt vag att det skulle anses mycket otroligt om den inte slog in. En profetia behöver då något unikt för att kunna tas på allvar.

Om profetians existens får människor att uppfylla den kan det inte ses som en profetia. Judarna återvände till Israel, men endast för att det i Bibeln stod att de skulle göra så. Om jag skriver en profetia om att jag nästa sommar ska åka utomlands, så blir mina förmågor att förutsäga framtiden inte troligare av den anledning att jag faktiskt åker utomlands. Min profetia slår helt klart in, det går inte att bortse från, men kan det verkligen räknas som bevis för att jag kan förutse framtida händelser?
Pofetior handlar väl mer traditionellt om större historiska händelser, exempelvis Nostradamus som "förutsåg" franska revolutionen. En profetia kan väl egentligen bara handla om saker som man själv inte kan styra över. Att jag säger att jag ska gå till skolan i morgon och sedan gör det, är ingen profetia, för det kan jag själv styra över.
Matilda1988:

Pofetior handlar väl mer traditionellt om större historiska händelser, exempelvis Nostradamus som "förutsåg" franska revolutionen.


Han förutsåg väl inte direkt den franska revolutionen utan gav en vag profetia och under den franska revolutionen tolkades det då som att det var just denna revolutionen det gällde.

Matilda1988:

Att jag säger att jag ska gå till skolan i morgon och sedan gör det, är ingen profetia, för det kan jag själv styra över.


Precis.
AGCT:

Han förutsåg väl inte direkt den franska revolutionen utan gav en vag profetia och under den franska revolutionen tolkades det då som att det var just denna revolutionen det gällde.


Hm, jag läste en (väldigt pseudovetenskaplig) bok om tiden och i den stod det många "bevis" på att han hade förusagt precis den revolutionen.

Spana också in:

AGCT:

Vad hindrade dessa människor från att ha gjort rena förfalskningar av de så kallade uppfyllda profetior de beskrev?


Många profetior som slog in angående Jesus, blev också uppfyllda av Jesu motståndare. Dom hade knappast gagn av att dom profetiorna skulle uppfyllas och styrka det faktum att Jesus är Guds första skapelse, hans förstfödde Son. [smile]

Sen Har vi också profetian om Babylons fall som blev nerskriven av Jesaja flera hundra år innan det inträffade. I profetian nämns till och med kungen vid namn, Cyrus, som skulle störta Babylon. Jesaja förutsäger händelsernas gång med anmärkningsvärd exakthet.

Jesajas uttalanden om att olika nationer skall ödeläggas (13:1–23:18)
Misael:

Många profetior som slog in angående Jesus, blev också uppfyllda av Jesu motståndare. Dom hade knappast gagn av att dom profetiorna skulle uppfyllas och styrka det faktum att Jesus är Guds första skapelse, hans förstfödde Son.


Vilka var dessa motståndare av Jesus och hade de verkligen ingen egen vinning av att få människor att tro att Jesus var Guds son?

Misael:

Sen Har vi också profetian om Babylons fall som blev nerskriven av Jesaja flera hundra år innan det inträffade.


Vad för fakta pekar på att denna nedtecknade profetia skrevs ned innan Babylons fall?

Misael:

Jesaja förutsäger händelsernas gång med anmärkningsvärd exakthet.


Kan du ge några exempel?
AGCT:

Vilka var dessa motståndare av Jesus och hade de verkligen ingen egen vinning av att få människor att tro att Jesus var Guds son?


Judarna och Romarna. Dom hade verkligen ingen egen vinning av att få människor att tro att Jesus var (är) Guds son.

AGCT:

Vad för fakta pekar på att denna nedtecknade profetia skrevs ned innan Babylons fall?


Ett framträdande exempel. Den forntida staden Babylon var strategiskt placerad på båda sidor om floden Eufrat, och den har kallats ”den forntida Orientens politiska, religiösa och kulturella centrum”. Omkring 732 f.v.t. (före vanlig tideräkning) nedtecknade profeten Jesaja en olycksbådande profetia – Babylon skulle falla. Jesaja nämnde detaljer: Erövraren skulle heta ”Cyrus”, Eufrats skyddande vatten skulle ”torka ut”, och stadens portar skulle ”inte ... vara stängda”. (Jesaja 44:27–45:3) Ungefär 200 år senare, den 5 oktober 539 f.v.t., uppfylldes varje detalj i profetian. Den grekiske historikern Herodotos (400-talet f.v.t.) bekräftar omständigheterna kring Babylons fall.

Jesaja gjorde ännu en häpnadsväckande förutsägelse om Babylon: ”Hon skall aldrig vara bebodd.” (Jesaja 13:19, 20) Det var verkligen överraskande att förutsäga att en blomstrande stad med ett strategiskt läge skulle bli ödelagd för all framtid. Normalt sett skulle man förvänta sig att en sådan stad blev uppbyggd igen om den förstördes. Trots att Babylon fanns kvar ett tag efter erövringen, slog Jesajas ord till sist in. Platsen där det forntida Babylon låg är i dag ”platt, het, öde och livlös”, sägs det i tidskriften Smithsonian.

Det är fascinerande att tänka på omfattningen av Jesajas profetia. Det är som om någon i dag förutsade exakt på vilket sätt en nutida stad, exempelvis New York eller London, skulle bli förstörd om 200 år och sedan med bestämdhet hävdade att den aldrig mer skulle bli bebodd. Det mest imponerande är att Jesajas profetia uppfylldes.

AGCT:

Kan du ge några exempel?


Som sagt: Erövrarens namn: Cyrus, att porten skulle lämnas öppen och att vattnet från vallgraven skulle ledas bort är några exempel.
Misael:

Judarna och Romarna. Dom hade verkligen ingen egen vinning av att få människor att tro att Jesus var (är) Guds son.


Det hade dem faktiskt. Romarna och judarna fick människorna att vända sina blickar bort från Jesus i och med att de menade att han var en falsk messias. De trodde aldrig att han egentligen var messias, utan att han var en lögnare.

Misael:

Omkring 732 f.v.t. (före vanlig tideräkning) nedtecknade profeten Jesaja en olycksbådande profetia


Vad för fakta pekar på att denna nedtecknade profetia skrevs ned innan Babylons fall?

Misael:

Jesaja gjorde ännu en häpnadsväckande förutsägelse om Babylon: ”Hon skall aldrig vara bebodd.”


Bagdad och mindre orter kring Babylon är dock bebodda. Detta kan dessutom vara ett bevis för att profetian faktiskt skrevs ned i efterhand.
AGCT:

Det hade dem faktiskt. Romarna och judarna fick människorna att vända sina blickar bort från Jesus i och med att de menade att han var en falsk messias. De trodde aldrig att han egentligen var messias, utan att han var en lögnare.


Det var väl ändå inte det jag skrev?: "Dom hade verkligen ingen egen vinning av att få människor att tro att Jesus var (är) Guds son."

AGCT:

Vad för fakta pekar på att denna nedtecknade profetia skrevs ned innan Babylons fall?


Om man besöker Jerusalem, kan man se fragment av Dödahavsrullarna. I en bandupptagning förklarar Yigael Yadin, professor i arkeologi: ”Det gick inte mer än omkring fem eller sex hundra år från den tidpunkt då Jesajas ord uttalades till dess denna bokrulle skrevs på 100-talet f.Kr. Det är häpnadsväckande att Jesajarullen i museet, trots att den är mer än 2.000 år gammal, så väl överensstämmer med den bibel vi läser i dag, antingen på hebreiska eller i de översättningar som gjorts från grundspråket.”

Det bör vederlägga alla kritiska påståenden om att profetiorna i Jesajas bok är skrivna i efterhand. Det är nu vetenskapligt bevisat att en avskrift av Jesajas bok gjordes gott och väl hundra år innan Jesus ens var född och långt före ödeläggandet av Babylon.

AGCT:

Bagdad och mindre orter kring Babylon är dock bebodda. Detta kan dessutom vara ett bevis för att profetian faktiskt skrevs ned i efterhand.


Bagdad och dom mindre orterna heter inte Babylon? Inget bevis för att det skrevs i efterhand.
Misael:

Det var väl ändå inte det jag skrev?: "Dom hade verkligen ingen egen vinning av att få människor att tro att Jesus var (är) Guds son."


De hade för avsikt att få människor att tro att Jesus trodde att han var Guds son. Menar du att de verkligen trodde att Jesus var Guds son?

Misael:

denna bokrulle skrevs på 100-talet f.Kr.


På vilket sätt ger detta stöd att Jesajas profetior skulle ha förutspåtts före Babylons fall? Dödahavsrullarna är ju från tiden efter Babylons fall.

Misael:

Bagdad och dom mindre orterna heter inte Babylon? Inget bevis för att det skrevs i efterhand.


Du har rätt i att detta inte är direkta platser i Babylon. Babylon är dock inte obebyggd som profetian förtäljer. Saddam Hussein har låtit uppföra nya byggnader och restaurerat ruiner i Babylon.

Jesaja 13:20 "Aldrig mer skall det bliva bebyggt..."
AGCT:

Är profetior sanna och kan man verkligen förutspå okända framtida händelser?


En tillräckligt ospecifik profetia kommer säkerligen att visa sig vara "sann", liksom varje generellt uttalande av valfri bondlurk.

Min definition på sanning är sådant som upprepade gånger kan testas och verifieras, så på ett sätt kan man ju påstå att en profetia är sann, om kan få fram 1) vad som verkligen sades, och 2) avgöra om det som skulle inträffade verkligen inträffade.

MEN, detta innebär inte att det har skett något annat än en tillfällighet;
först när någon kan förutspå något som statistiskt är bättre än slumpen, då kan vi börja prata...
AGCT:

De hade för avsikt att få människor att tro att Jesus trodde att han var Guds son. Menar du att de verkligen trodde att Jesus var Guds son?


Nu snurrar du till det ännu mera. Jag skrev att varken judarna eller romarna hade någon nytta av att profetiorna blev uppfyllda för att på så sätt bekräfta att Jesus var Guds son. Dvs Jesu fiender hade ingen nytta av att profetiorna blev uppfyllda. Snarare tvärtom!

AGCT:

På vilket sätt ger detta stöd att Jesajas profetior skulle ha förutspåtts före Babylons fall? Dödahavsrullarna är ju från tiden efter Babylons fall.


Skriftrullarna där profetian står är daterade före Babylons fall. Räcker inte det som bevis? Dessutom finns det också över 300 profetior om Jesus som också har uppfyllts.

AGCT:

Du har rätt i att detta inte är direkta platser i Babylon. Babylon är dock inte obebyggd som profetian förtäljer. Saddam Hussein har låtit uppföra nya byggnader och restaurerat ruiner i Babylon.

Jesaja 13:20 "Aldrig mer skall det bliva bebyggt..."


Menar du att man bor där nu? Tanken bakom orden i profetian är nog snarare att Babylon som stad inte kommer att återuppbyggas eller bebos på samma sätt som innan det förstördes. Att man slängt upp några byggnader och restaurerat ruiner är inte samma sak.
AGCT:

I denna tråd om profetior inriktar jag mig mest på profetiorna kring Jesus


Innan Jesus föddes så existerade det kring 300 olika profetior om denne Jesus, som fakta har påvisats.

Alla dessa uppfylldes från och med Jesus föddes.

Född i Judas stam: 1 Moseboken 49:10, dess uppfyllelse: Lukas 3:23–33

Född av en jungfru: Jesaja 7:14, dess uppfyllselse: Matteus 1:18–25

Avkomling av kung David: Jesaja 9:7, dess uppfyllelse: Matteus 1:1 ,6–17

Erkänd av Gud som hans Son: Psalm 2:7, dess uppfyllelse: Matteus 3:17

Blev inte trodd: Jesaja 53:1, dess uppfyllelse: Johannes 12:37, 38

Red in i Jerusalem på en åsna: Sakarja 9:9, dess uppfyllelse:
Matteus 21:1–9


Förrådd av en nära vän: Psalm 41:9 (10), dess uppfyllelse: Johannes 13:18, 21–30

Förrådd för 30 silvermynt: Sakarja 11:12, dess uppfyllelse: Matteus
26:14–16


Tyst inför sina anklagare: Jesaja 53:7, dess uppfyllelse: Matteus
27:11–14


Lottkastning om hans kläder: Psalm 22:18 (19), dess uppfyllelse:
Matteus 27:35


Hånad när han hängde på pålen: Psalm 22:7, 8, (8, 9) dess uppfyllelse: Matteus 27:39–43

Inget ben sönderbrutet: Psalm 34:20 (21), dess uppfyllelse Johannes 19:33, 36

Begravd bland de rika: Jesaja 53:9, dess uppfyllelse Matteus 27:57–60

Uppväckt före förruttnelsen: Psalm 16:10, dess uppfyllelse
Apostlagärningarna 2:24, 27


Upphöjd till Guds högra sida: Psalm 110:1, dess uppfyllelse Apostlagärningarna 7:56

Siffrorna i parantes avser olika bibelöversättningar.
Misael:

Nu snurrar du till det ännu mera.


Menar du att de verkligen trodde att Jesus var Guds son?

Misael:

Skriftrullarna där profetian står är daterade före Babylons fall.


På vilket sätt är dessa skrifter daterade? Finns det några originalskrifter kvar av Jesaja eller finns hans profetior endast kvar i senare skrifter efter Babylons fall?

Misael:

Menar du att man bor där nu? Tanken bakom orden i profetian är nog snarare att Babylon som stad inte kommer att återuppbyggas eller bebos på samma sätt som innan det förstördes.


Det är en tolkningsfråga.
AGCT:

Menar du att de verkligen trodde att Jesus var Guds son?


Jag tar det en tredje och sista gång: varken judarna eller romarna hade nytta av att profetiorna om Jesus blev uppfyllda. Trots det blev en del profetior uppfyllda av ovetande judar och romare.

AGCT:

På vilket sätt är dessa skrifter daterade? Finns det några originalskrifter kvar av Jesaja eller finns hans profetior endast kvar i senare skrifter efter Babylons fall?


Med godkända vetenskapliga metoder. Fråga arkeologer hur dom går tillväga. Originalskrifter skrivna av just Jesaja finns inte. Det är heller inte nödvändigt för att styrka att profetian i dom skriftrullar man hittade i Qumran (dödahavsrullarna) är trovärdig och daterad före Babylons fall. Inte efter. Detaljrikedomen i profetian tillför också trovärdighet i och med att detaljerna uppfylldes av människor som inte hade kännedom om denna profetia. Babylonierna tillbad inte Gud som bekant.

AGCT:

Det är en tolkningsfråga.


Nej.
Misael:

Jag tar det en tredje och sista gång: varken judarna eller romarna hade nytta av att profetiorna om Jesus blev uppfyllda.


AGCT:

Romarna och judarna fick människorna att vända sina blickar bort från Jesus i och med att de menade att han var en falsk messias. De trodde aldrig att han egentligen var messias, utan att han var en lögnare.


Romarna och judarna hade nytta av att människor trodde att Jesus trodde sig vara Guds son.

AGCT:

Menar du att de verkligen trodde att Jesus var Guds son?


Misael:

Nu snurrar du till det ännu mera.


Varför vill du inte svara på denna fråga?

Misael:

Det är heller inte nödvändigt för att styrka att dom skriftrullar man hittade i Qumran (dödahavsrullarna) är daterade före Babylons fall. Inte efter.


Är inte dödahavsrullarna skriva omkring år 100 f.Kr.?

Misael:

Detaljrikedomen i profetiorna tillför också trovärdighet.


Om skrifterna är omredigerade eller till och med skapade efter händelsen om vilken profetian förtäljer, betyder det att detaljerna inte har mycket värde.

Misael:

Nej.


Varför inte?
AGCT:

Romarna och judarna hade nytta av att människor trodde att Jesus trodde sig vara Guds son.


Men varför skulle judarna och romarna ha nytta av att folket lyssnade på Jesus? Dom var ju emot Jesus! [confused]

Alltså hade varken judar eller romare nytta av att profetiorna blev uppfyllda för det styrkte att Jesus var utsänd av Gud.
AGCT:

Varför vill du inte svara på denna fråga?


Eeeh? Jag har ju försökt hela tiden. Men du vänder på det och vill få det till att judarna och romarna skulle ha nytta av att folket drogs till Jesus istället för att lyda judarna och/eller romarna. [confused]

AGCT:

Är inte dödahavsrullarna skriva omkring år 100 f.Kr.?


Jo. Men Jesaja skrev klart sin bok redan år 732 f.v.t, jämfört med dessa skriftrullar och vad som står i Bibeln idag så var det ingen större skillnad. Trots att Jesajarullen är mer än 2.000 år gammal, så stämmer den väl överens med den bibel vi läser i dag, antingen på hebreiska eller i de översättningar som gjorts från grundspråket.

AGCT:

Om skrifterna är omredigerade eller till och med skapade efter händelsen om vilken profetian förtäljer, betyder det att detaljerna inte har mycket värde.


Skrifterna är kopierade från ett pergament till ett annat. Inte omredigerade. [confused]

När man gjorde på det sättet var man ytterst noggrann. Det bevisar den 2000 år gamla Jesajarullen när man jämför den med dagens Bibel. [y]

AGCT:

Varför inte?


För att det står att Babylon som stad inte skulle bli återuppbyggd. Tycker du att om man bygger några byggnader och restaurerar ruiner att Babylon har återuppbyggts? Babylon var på sin tid en blomstrande handelsstad med väldigt många innevånare, dessutom så var inte Babylon på den tiden omringat av kargt ökenaktigt landskap som det är idag.