Forumet - Är RH minus dominant eller är plus det? [mad]

Är RH minus dominant eller är plus det? [mad]

637 0 3
RyalNotch har rätt.

Anlaget Rh- är recessivt och anlaget Rh+ är dominant.

Om fadern tillhör blodgruppen Rh+, så bär antingen fadern på inget anlag Rh- och två anlag Rh+, eller så bär fadern på ett anlag Rh- och ett anlag Rh+. Om modern tillhör blodgruppen Rh-, så bär modern på två anlag Rh- och inget anlag Rh+.

Om fadern bär på inget anlag Rh- och två anlag Rh+, så ärver barnet ett anlag Rh+ från fadern och ett anlag Rh- från modern och då tillhör barnet blodgruppen Rh+. Om fadern bär på ett anlag Rh- och ett anlag Rh+, så ärver antingen barnet ett anlag Rh- från fadern och ett anlag Rh- från modern och då tillhör barnet blodgruppen Rh-, eller så ärver barnet ett anlag Rh+ från fadern och ett anlag Rh- från modern och då tillhör barnet blodgruppen Rh+.