Forumet - är sverige ett kristet land?

är sverige ett kristet land?

10684 2 146

Spana också in:

qazedctgb:

för att förut hade vi svenska kyrkan som statsreligion och sedan separerade kyrkan och staten och gjorde staten sekulär


läste detta 3sec sedan!

qazedctgb:

ja för att... (Du röstade på detta alternativ)


finner sverige ett kristet land efter som de alltid varit det!(inte troende själv dock) för vi är defenetivt inte något muslimskt land!
Nej, därför att Sverige är en ateistisk och sekulariserad stat. Visst finns det ett kristet arv som har byggt mycket av den nuvarande kulturen, men även den förkristna asatron har lämnat mycket efter sig och ingen påstår att Sverige dyrkar asagudarna för det. För att man ska vara kristen måste man vara religiös.
Det finns gott om sekulära länder, det betyder dock inte att nationen skulle sakna någon klar religiös representation. Sverige är ett kristet land fullt med kristna traditioner. Vi döper oss, gifter oss och håller begravningar i religiös regi. De allra flesta utan att vara religiöst lagda dessutom. Kristendomen har ett förflutet på över tusen år och det är vad som gör vårt land till kristet.
Knarko:

Nu menade du att för att något/någon ska kallas kristet/kristen så måste man vara religiös?


Det kan gälla för både personer och nationer. Nationer består trots allt av dess innevånare. Att mycket av Sveriges traditioner och kultur har kristen grund stämmer. Men de flesta följer dessa seder för att det är tradition, inte av religiös övertygelse. Jag firar själv jul, och det gör jag enbart för att jag är van vid att göra det. Det är en tradition, och den innehåller inget religiöst för de flesta längre. Om man inte följer dessa traditioner av religiösa skäl, då anser jag inte att man är religiös. Sveriges nuvarande traditioner har en kristen grund, men folk följer dem inte av religiösa skäl. Därför anser jag inte att folk är religiösa, och därför anser jag inte att Sverige är kristet.

Man måste vara religiös för att vara kristen. Så tycker jag. Det vore lite brist på respekt att påstå att folk är religiösa utan egen vetskap.
qazedctgb:

nej för att... (Du röstade på detta alternativ)


okej, skulle man behöva tilldela sverige en religion så skulle det bli kristendom, men kristendomen spelar en så liten roll i det allmänna medvetandet, och andelen praktiserande och troende kristna är så liten, att sverige knappast kan ses som ett religiöst land.om inte sverige är ett religiöst land så kan det knappast heller vara ett kristet land.
qazedctgb:

vet ej (för att...) (Du röstade på detta alternativ)


Jag tror att få ur befolkningen förklarar sig troende kristna... det är nog vanligast hos den äldre generationen som snart "dör ut".

Men att:

Leijonsparf:

men kristendomen spelar en så liten roll i det allmänna medvetandet,


skulle jag nog inte hålla med om direkt. Visserligen är vi nog inte medvetna om att våra tankar och känslor har färgats av kristendomen, men jag skulle våga säga att nära på varenda svensk har vissa oreflekterade värderingar och moraliska principer, liksom en världsåskådning som är starkt färgad av det kristna kulturarvet (möjligen inte de som växt upp på annat håll). Detta oberoende av vilken religiös uppfattning man har.
Läroplan

Utdrag ur kapitel 1, skolans värdegrund och uppdrag, från 1994:"Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell."

Vad tycker ni om detta?
MissAnox:

Visserligen är vi nog inte medvetna om att våra tankar och känslor har färgats av kristendomen, men jag skulle våga säga att nära på varenda svensk har vissa oreflekterade värderingar och moraliska principer


en mycket stor del av inflytandet som kristendomen haft på oss har varit dels från kyrkan, vilket är en annan sak, och utöver det även från katolicismen, vilket har rätt så lite med vad vi idag uppfattar som kristendom i sverige att göra. sen är det väldigt lätt att hävda att vår kultur och moral osv i rakt nedstigande led kommer från kristendomen, men man skulle med lika stor trovärdighet kunna hävda att dessa saker kommer från islam, hinduism eller shinto. vissa värden är liksom rätt universella, den främsta kopplingen är liksom främskt historisk.

MissAnox:

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism


var det inte prat rätt nyligen om att de skulle ta bort eller ändra kopplingen till kristendom i läroplanen?