Forumet - Är Sverige ett rättvist land?

Är Sverige ett rättvist land?

10391 0 81

Spana också in:

mjölk:

Vad menar du?


Wikipedia:


Kollektiv bestraffning innebär att frångå principen om att var och en skall bedömas efter sina egna handlingar, och istället utsätta en grupp kollektivt för ett straff som påföljd för något som de inte samtliga har begått.

Kollektiv bestraffning förekommer som begrepp inom internationell rätt och krigets lagar, och inom gruppteori som studerar mer eller mindre formella straffsystem, till exempel inom skolan och militären. Kollektiv bestraffning är förbjudet enligt fjärde Genevekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, och nationall lagstiftning.

En av grundförutsättningarna för rättssäkerhet är FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 6: "Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening", vilket uttryckligen fastslår att individer skall bedömas var för sig för sina egna handlingar. Detta gäller såväl i fredstid som under krig; beträffande krig finns ytterligare bestämmelser i fjärde Genevekonventionen (1949), artikel 33, som likställer kollektiv bestraffning med förödmjukelse och terrorism.

Eftersom MR-deklarationen implementerats i nationell lagstiftning, är kollektiv bestraffning olagligt även nationellt, världen över. Straffbegreppet utvidgas här till att även omfatta till exempel skolor; lärare är enligt lag förbjudna att straffa elever kollektivt i till exempel Sverige.


Exempel:
Eftersom ett fåtal människor inte kan hantera sin alkoholkonsumtion så ska staten styra hårt över detta (monopol, kraftigt reglerat och extremt hög alkoholskatt).

Eftersom ett fåtal människor inte kan hantera att följa de instruktioner som står på läkemedlet så ska staten styra hårt över detta (apotekets monopol och kraftigt reglerat).

Eftersom ett fåtal människor inte kan hantera sitt spelande så ska staten styra hårt över detta (monopol, kraftigt reglerat).

Dvs massor av människor i vårat land blir kollektivt bestraffade för att vissa inte kan sköta sig. Något som vi kan se i texten ovan faktiskt är olagligt, ändå gör den Svenska staten detta.
Anarkandi:

Ser det inte som bestraffning, så nej.


Att du inte gör det betyder ju inte att inte många andra människor blir bestraffade av det, tex jag.

Anarkandi:

http://www.drogportalen.se/upload/Alkoholbomben1.pdf
156 miljarder.


Det enda den siffran, om den verkligen stämmer, gör tycker jag snarare är att den är ett stort argument för att de som orsakar dessa kostnader ska få betala dem själva, låter ju helt absurt att någon som inte dricker alkohol eller har en låg konsumtion ska tvingas vara med och betala för detta. Det är ju verkligen kollektiv bestraffning.