Forumet - Är tvådimensionella objekt osynliga från sidan?

Är tvådimensionella objekt osynliga från sidan?

246 0 9

Spana också in:

Draqueen:

Det är väl bara i teorin man visar dom som streck?
I verkligheten har ju även ett streck en area, om än en liten sådan.


Ett strikt tvådimensionellt föremål kan du inte se från sidan - det är en matematisk abstraktion. Dock är alla verkliga föremål som har karaktären av tvådimensionella objekt (dvs man kan ofta räkna på dem som om de vore tvådimensionella) i själva verket tredimensionella. Ta t.ex. en stor plåt - även om den är väldigt tunn och stor, så är den fortfarande i strikt matematisk bemärkelse ett tredimensionellt objekt eftersom den inte bara har en area utan även en tjocklek. [smile]

Däremot kan man i princip se den som tvådimensionell då man utför rent fysikaliska beräkningar på plåten. Exempelvis om du kopplar plåten till en värmekälla längs en sida och vill beräkna hur temperaturen förändras i materialet över tid. Då blir temperaturgradienten i "z-riktningen", dvs från plåtens undersida till dess översida mindre intressant eftersom den är så liten jämfört med de andra temperaturgradienterna (i x- och y-led) och därför kan man modellera plåten som 2D.
Det beror på vad du kollar med. Du har ju två ögon, alltså kommer minst ett utav ögonen se objektet oavsett hur du står. Även om du bara har ett öga (en kamera t.ex.) som har linsen och näthinnan/sensorn en viss utsträckning som gör att du kommer få en väldigt väldigt liten bild av objektet ändå.

I teorin kan ett singulärt öga dock inte se ett tvådimensionellt objekt, fast egentligen kan det inte se någonting alls, då det är oändligt litet och därmed får oändligt lite ljus.