Forumet - Aktie/fond/obligations-tråden #2 - FAQ - Så gör du en bra investering

Aktie/fond/obligations-tråden #2 - FAQ - Så gör du en bra investering

6354 1 44
Inledning

Eftersom att jag nyligen har bytt användare så tänkte jag bygga på den här tråden lite. Dels för att jag själv lär mig massor hela tiden och gärna delar med mig av kunskapen... och dels för att jag tycker det här är jävligt kul! Jag fräschar upp mitt eget minne med hjälp av sådana här trådar.

Syftet med tråden är att jag vill vända mig till er på Ungdomar.se som har ett intresse för värdepappersmarknaden med alla dess finansiella instrument som aktier, fonder, obligationer med mera. Och självklart till de som har funderat på att skaffa sig intresse för detta. Tråden är till för att ge lite tips och trix på hur man kan gå tillväga för att lyckas göra en bra affär, eller åtminstone för att ha något att utgå ifrån som kan resultera i en bra affär. Längre ner ska jag ge lite tips på ett par aktier som jag personligen tror på i framtiden (1-3 år), men observera att det inte är några affärstips. Investera på eget ansvar!

Till en början vill jag slå ner den gamla fördomen om att man måste ha mycket pengar för att spara i aktier. Man behöver faktiskt inte ha några enorma summor att börja investera med. Som tonåring räcker det att du lägger undan ett par hundra kronor från extraknäcket varje månad under ett år, så har du ett dugligt kapital att börja med. Jag började själv ifrån noll och har "trejdat" och investerat under tre år, med hyffsade resultat.

Grundläggande kunskaper

För att lyckas med en investering kan det vara bra att skaffa sig intresse för saker och händelser som sker runt om i världen, så kallade makro-ekonomiska händelser. Lägg 30 minuter varje dag på att bläddra igenom någon dagstidning eller gå in på någon av följande hemsidor Dagens Industri , E24, det räcker gott och väl.

Exempel på händelser som kan förändra/skaka om marknaden är:

Ränteförändringar:
- Nu när räntan höjs blir det dyrare för företag att låna pengar. Det har (smått) hämmande effekter på företagens resultat, vilket i sin tur påverkar aktiekursen.

Valutaförändringar:
- en stark krona gynnar våra företag som importerar varor men missgynnar de företagen som exporterar varor.

Politiska händelser:
- revolten i Egypten orsakade att oljepriset steg i rädsla om att transporterna genom Suezkanalen skulle kunna påverkas.

Hur gör man för att handla med värdepapper?

Det du gör är att du öppnar en aktie- och fonddepå , eller en kapitalförsäkring hos din bank eller hos någon nätmäklare. Mitt förslag är att man som ungdom blir kund hos antingen Avanza, Aktieinvest eller Nordnet eftersom att de har billigast courtage (den avgiften du betalar för varje affär). Minimum-courtage kan variera allt mellan 9kr upp till 99kr. De brukar även ha en procentuell avgift som överstiger 99kr om du handlar för stora belopp.

Om du blir medlem i Unga Aktiesparare får du (förrutom en skitbra tidning) även 10kr rabatt på courtaget hos Nordnet.

Vad är då skillnaden på en aktie- och fonddepå jämfört med en kapitalförsäkring? Jo!

Om du har en kapitalförsäkring behöver du inte deklarera över huvudtaget och inte heller skatta på varje affär du gör. Du betalar istället en fast skatteprocent på hela ditt kapital en gång om året. År 2011 ligger denna skatt på 0,75%. Har du 100 000kr i en kapitalförsärking betalar du i början av 2012 endast 750kr i skatt. Nackdelen med en kapitalförsäkring är att du betalar skatt oavsett om du har gått med vinst eller med förlust under året. Du kan inte kvitta dina förluster mot vinster för att slippa betala skatt. Du blir heller inte ägarregistrerad i de företagen du äger aktier i och kan således inte gå på bolagsstämmor.

Om du istället har en vanlig aktie- och fonddepå så behöver du deklarara för varje enskild aktieaffär du gör och du måste även betala 30% skatt på de affärerna du gör vinst på. Nackdelen är den höga skattesatsen och arbetet med deklarationen. Fördelen är att du blir ägarregistrerad, du kan kvitta dina förluster mot dina vinster och du behöver inte betala skatt om du har gått med förlust under året.

Börsen

Det finns ett par aktiemarknader i Sverige. Stockholm NASDAQ OMX, NGM, Aktietorget och First North.

Den absolut mest kända är Stockholm NASDAQ OMX (vi kallar den OMX). På OMX finns där tre olika listor:
- Large Cap (kallad OMXS30) som innehåller de 30 största företagen i Sverige.
- Mid Cap
- Smal Cap

Vill man göra "säkrare" investeringar är det Large Cap man ska hålla sig på. Perfekt om man är nybörjare på aktier! Företag på Large Cap följer i stort sett med omvärlden och dess svängningar medan att man på de listorna med mindre företag ser större svängingar på aktiekurserna.

De olika börsmarknaderna som jag nämnde ovan har också olika regler, som kan gynna/missgynna småsparare. Den absolut säkraste marknaden är OMX.

Allt fler lockas till de mindra marknaderna i hopp att göra stora vinster. Aktietorget är den svenska börsmarknad där man kan tjäna stora pengar... men även förlora stora pengar. Det är inget för en nybörjare.

Aktierna på Aktietorget är till skillnad från de på OMX svårsålda eftersom att omsättningen på dem är låga. Dvs det är inte speciellt många som handlar med de aktierna. Om du jämför med exempelvis aktier på Large Cap så sker där flera avslut (affärer) varje minut. På aktietorget kan det vara så att det kanske sker 10 avslut på en hel börsdag.

Ett exempel är SwitchCore som är listade på Aktietorget.

I orderdjupet brukar där ligga flera miljoner aktier åt gången (1 miljon switchcore är ju bara värt 10 000kr). Det är bara att ställa sig i kö om du vill sälja dina aktier till 0,03kr.

Image

Nu är SwitchCore visserligen ett extremt exempel på en aktie med dålig omsättning, det finns även aktier på Aktietorget som har hyffsat omsättning. Men huvudpoängen är att det inte finns några "lätta pengar" att tjäna.

Nu tänkte jag gå vidare med först Fundamental analys och ett aktietips, och sedan teknisk analys.

Fundamental analys

För att lyckas hitta en bra aktie kan man utgå ifrån en massa olika analyser. Jag tänkte ge exempel på tre grundläggande nyckeltal/begrepp. Nämligen substansvärde, p/e-tal och direktavkastning.

Aktievärlden fullkomligt vimlar av olika nyckeltal och begrepp. Vissa är ganska enkla att förstå och använda, andra är matematiskt komplicerade och kan vara svårbegripliga för den som inte är riktigt insatt. De tre begreppen och nyckeltalen som jag tycker är viktigast att att känna till inom den fundamentala analysen av ett företag är substansvärde, p/e-tal och direktavkastning. En fundamental analys är beräkningar på vad man förväntar sig för resultat och kassaflöden i framtiden.

Substansvärde beräknas utifrån företagets balansräkning och utgörs av marknadsvärdet på dess tillgångar minus dess skulder. Till exempel, ett företag med tillgångar värda 100 miljoner kronor och skulder på 500 Mkr har ett substansvärde på 500 Mkr. Om det finns 10 miljoner aktier i företaget så är substansvärdet per aktie 50 kronor. Om man lyckas hitta ett företag som har en aktiekurs som ligger under substansvärdet samtidigt som det i övrigt är lönsamt och går bra (års- och delårsrapporter kan man läsa på företagens hemsidor) så har man sannolikt hittat en väldigt bra investering.

P/e-talet beräknas genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie, VPA (företagets nettovinst dividerat med antal aktier). Till exempel, ett företag med en aktiekurs på 150 kronor och vinst per aktie enligt senaste bokslutet på 15 kronor får ett p/e-tal på 10.

Normalt ligger p/e-talen mellan 10 och 20 i etablerade företag. Det historiska snittet är strax under 15. Ju lägre p/e-tal desto lägre värderas företagets vinster. Företag med stigande vinster har ofta höga p/e-tal. Till exempel, ett företag med en årlig tillväxt på 20 procent kommer att fördubbla vinsten vart fjärde år, vilket innebär att p/e-talet kommer att halveras i samma takt med samma aktiekurs. Med andra ord måste aktiekursen stiga för att P/e talet ska höjas.

Företag med ekonomiska problem har oftast låga p/e-tal, då marknaden förväntar sig att vinsten kommer att minska jämfört med förra året. På samma sätt har cykliska företag (företag vars vinst kraftigt varierar med konjunkturen) ofta mycket låga P/e-tal i slutet av en högkonjunktur, eftersom att marknaden då förväntar sig att vinsten kommer att minska när konjunkturen avtar.

Direktavkastning ​är ett nyckeltal som man får fram genom att dividera företagets utdelning med aktuell aktiekurs. Till exempel, ett företag som delar ut 10 kronor per aktie och med aktiekursen 400 kronor har en direktavkastning på 2,5 procent. Direktavkastningen kan jämföras med bankräntan. Det är den avkastning man får kontant varje år efter företagets bolagsstämma. Om ett företags utdelning av någon anledning skulle sjunka så är det en tydlig signal på att företaget inte går bra och att det saknar likvida medel. Tips från mig vid ett sådant tillfälle är att sälja aktien och realisera förlusten/vinsten. Aktiekursen kommer med största sannolikhet att sjunka efter att man delat ut ett lägre belopp än förra året.

Beta används inom portföljteori och det anger hur mycket en aktie är beroende av marknaden. Är beta=0 rör sig aktiekursen helt oberoende marknaden. Är beta=1 rör sig aktien som marknaden, och ligger beta över=1 rör sig aktien mer än marknaden, både upp och ner. Hur man räknar ut beta letar ni bäst upp själva på någon finanssida.

---------------------------------------------------------------

Något man också bör tänka på när man investerar i aktier eller fonder är att man ska diversifiera sin portfölj. Det är extra viktigt när man är ny på aktiemarknaden. Med diversifiering menas det att man köper flera olika aktier/fonder, helst i flera olika branscher och i flera olika länder. På så sätt minskar du risken att förlora, men även chansen att vinna de riktigt stora pengarna. Ju mer koncentrerad portfölj du har, desto större risk. Tänk även på att du inte ska satsa pengar som du inte har råd att förlora eller som du snart ska använda. En aktie och fondinvestering ska man helst se på sikt om man vill göra en bra affär.

Investera i företag som du är intresserad utav, företag som du vet en del om. Kom ihåg anledningen till att du investerade i företaget och lämna företaget (sälj aktierna) så fort du någon gång tvivlar på anledningen som gjorde att du investerade i första hand.

Jag ska nedan ge ett praktiskt exempel på hur du kan gå tillväga när du är intresserad av att investera i ett företag (information om företagens ekonomiska historia och framtidsutsikter hittar man enklast på deras hemsidor i form utav delårs- och årsrapporter) Detta är ett företag som jag själv har investerat i just nu.
---------------------------------------------------------------

Image

Aeropostale Inc är baserat i USA och beskriver sig själv såhär:

"Aéropostale Inc. is a mall-based, specialty retailer of casual apparel and accessories, principally targeting 14 to 17 year-old young women and men through its Aéropostale ® stores and 7 to 12 year-old kids through its P.S. from Aéropostale (TM) stores. The Company provides customers with a focused selection of high-quality, active-oriented, fashion and fashion basic merchandise at compelling values. Aéropostale ® maintains control over its proprietary brands by designing, sourcing, marketing and selling all of its own merchandise."

​Aktiekursens utveckling de senaste 5 åren
På förra årets VPA (vinst per aktie) om 2,27 handlas bolaget till ett P/E tal (aktiepris delat på vinst per aktie) om 10,3. I år förväntas bolaget tjäna 2,59 vilket ger ett P/E om 9. Det kan ses som en försvagning jämfört med förra året, men egentligen bör man värdera det här bolaget genom EV/EBIT (företagsvärdet dividerat med rörelseresultatet). Anledningen till att man ska göra det är för att Aeropostales nettokassa utgör hela 10+% utav börsvärdet. Bolaget har alltså riktigt starka finanser. Och inte lär det bli sämre med tanke på att kassaflödet är starkt. Någon utdelning lämnar de inte så vi kan inte räkna på direktavkastning, men företaget återköper aktivt aktier vilket för min del är helt ok när bolaget värderas så lågt som det gör.

För att sammanfatta den här mycket korta värderingen så är det möjligt att köpa ett bolag vars nettokassa utgör 10+ % av börsvärdet, till ett pris som är ensiffrigt på P/E-nivå. Det fick mig intresserad.

Förväntas det en dyster framtid i och med den låga värderingen? Nej, så är troligtvis inte fallet. Bolaget har ökat försäljningen i sina jämförbara butiker 13 år på raken, och de senaste siffrorna tyder på att det även blir ett 14e år. Det visar styrka i varumärket och naturligtvis också en skicklig företagsledning. Försäljningen har ökat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 22 % de senaste 8 åren, vilket till stor del har drivits av nya butiker. Resultatet (Vinst per aktie) har inte direkt blivit lidande, aktien har en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 35 % under samma period. Differensen mellan försäljning och resultat har främst drivits av förbättrad bruttomarginal.

Image

Det här verkar enligt mig vara ett mycket välskött företag - helt i klass med vår egna svenska börsfavorit H&M. Men till sisådär halva, eller en tredjedel av priset.

Slutsats:
Jag tycker det här lågt värderade bolaget med mycket god historik, styrka i varumärket och momentum i marknadsandelarna verkar vara riktigt intressant. Det är sällan man kan hitta ett bolag med den här goda historiken till ett så lågt pris.

Teknisk analys

Teknisk analys går ut på att man studerar aktiekurvorna för att lyckas hitta botten innan aktiekursen vänder upp. Och toppen för att se när aktiekursen kommer vända ner. I praktiken är detta helt omöjligt, men med någorlunda kunskap och aktivitet så kan man lära sig se mönster i aktiekursernas svängningar.

Man brukar hålla koll på det man kallar för "motstånd", "stöd" och "volymen". När en aktie har nått en viss nivå på vägen ner så kommer den till slut till ett "stöd" där inga säljare är villiga att gå under. När dessa stöd bryts så indikerar det på ytterligare kursnedgång till nästa stöd. Vice versa gäller motstånd när kursen är på väg uppåt. Till slut finns där inga köpare som är villiga att betala ett högre pris. Sedan kan man hitta mönster i detta i samband med volymen (antal gjorda affärer) på de olika nivåerna.

Jag ska visa med en bild nedan. Bilden är visserligen SEK/CNY(kinesiska valutan)-förhållandet men det är samma princip på aktier.

Image

1. Om man ser på den övre linjen så markerar den generella trenden för topparna. Bryter vi igenom där linjen och kursen är för tillfället så är det fritt fall ner mot motstånden vid 0,9100 som man ser längs den horisontella linjen under. Om de motstånden bryts så är vi i en trend ner mot 0,8500

2. Man ser även volymen längst ner och kan själv relatera trenden. Ökad volym, stärkt krona.. minskad volym som just nu, försvagad krona.

Marmoths aktietips 2011!! (obs detta är vad jag personligen tror efter att själv ha genomfört beräkningar om framtiden)

Swedbank AB ser. A - Den svenska bank som är mest exponerad mot Baltikum. Denna exponering fick Swedbank att nästan gå i konkurs under finanskrisen, men nu är Baltikum på gång igen och Swedbank kommer tjäna storkovan. +50% i år.
Image​​

SSAB AB ser. A - Sencykliskt svenskt verkstadsföretaget som inte är övervärderat. Omotiverat nedtryckt sett till andra och har råkat ut för vissa driftstörningar nu undert vintern som de inte har kunnat påverka. Efterfrågan på specialstål i USA kommer att öka under 2011. Fin uppsida! 25-30% under 2011.
Image​​

BlackPearl Resources SDB - Stora oljereserver i Kanada, skuldfria och har fin produktion. Lundin-familjen är en av storägarna. Helt omöjlig att avgöra uppsida eftersom att oljepriset varierar, men 30% är i underkant av vad jag tror under 2011.
Image​​

EnQuest PLC - Avknoppades från Lundin Petrolium under 2010. Väldigt stor produktion i Nordsjön, stora reserver och även de skuldfria. Gynnas väldigt mycket av dagens höga oljepris! Minst 25% upp under 2011 om oljepriset håller sig på dessa höga nivåer.
Image​​

Lundin Mining Corporation SDB - Kina är i stort behov av koppar som allt mer blir en bristvara i världen. Man kommer förhoppningsvis snart igång med att bryta koppar i Tenke-gruvan i Kongo. Världens största koppargruva. Lundin Mining kommer även gå ihop med kanadensiska INMET som äger världens näst största koppargruva som beräknas tas i drift 2016. Aktien kan nog stiga minst 50% under 2011.
Image​​

Krydda:
Micronic Mydata AB
- Sveriges mest högteknologiska företag just nu. Sysslar med 3Dteknik och samarbetar med Intel och andra stora aktörer. Ganska hög risk men även en potentiell kursdubblare. 100% under 2011 skulle inte förvåna mig.
Image​​

Lycka till med era framtida investeringar! Hoppas tråden har varit till lite hjälp[y]
Mycket bra skrivet. Roligt att du nämner Lundin mining då jag själv har ett gäng aktier där. Men hur mycket kommer kopparpriset påverka deras kurs tror du? Är nämligen inne på att köpa en del koppar men funderar lite på hur korrelationen mellan kopparpris och LM ser ut, finns det någon anledning att ha båda eller kommer dom röra sig så pass lika att man lika gärna kan stoppa in mer i LM?
Horrorshow:

Är nämligen inne på att köpa en del koppar men funderar lite på hur korrelationen mellan kopparpris och LM ser ut, finns det någon anledning att ha båda eller kommer dom röra sig så pass lika att man lika gärna kan stoppa in mer i LM?


Kopparpriset kommer definitivt påverka LUMI. Till vilken grad vet jag inte, men jag tror att LUMI är mer värt att köpa än till exempel Boliden.

Men om du tror stenhårt på koppar så kan du ju även köpa kopparcertifikat.

Redbulls:

Är det inte dom tillsammans med bildt som typ är skyldiga för krigsbrott i något afrikansktland?


Om man nu anser att man har faktabakgrunden för att på allvar anklaga de för krigsbrott så är ju upp till en själv. Personligen skulle jag känna mig ganska pinsam om jag gjorde det. För övrigt handlar den här tråden om aktier och inte om enskilda personer. Starta en tråd i Politik- och samhälleforumet om du ska fortsätta diskutera detta. Du är fri att citera in mig där.

Spana också in:

Horrorshow:

Lundin mining


Totalslakt just nu. Trist att så många är så kortsiktiga. Lundin har dock uttalat sig om potentiellt upp 50% inom kort direkt efter sammanslagningen med INMET.

Vilka innehav sitter du på?

Jag börjar själv få upp ögonen för dylika silver-certifikat. Silvret känns grymt undervärderat jämfört med exempelvis guld.
Marmoth:

Totalslakt just nu. Trist att så många är så kortsiktiga. Lundin har dock uttalat sig om potentiellt upp 50% inom kort direkt efter sammanslagningen med INMET.
Vilka innehav sitter du på?


Jo, dom har ju dalat ganska mycket ända sedan dom nådde upp till 50 kr, men trodde faktiskt att det skulle vända uppåt efter rapporten, synd att gårdagens tidiga nivåer inte kunde hålla i sig. Men om man får lita på förväntningarna angående sammansalgningen är det väl egentligen fördelaktigt att aktien är billig så man kan köpa på sig ett lite större innehav, har för närvarande inte en alltför stor del av protföljen i lundin.

Marmoth:

Jag börjar själv få upp ögonen för dylika silver-certifikat. Silvret känns grymt undervärderat jämfört med exempelvis guld.


Har på senaste tiden varit hyfsat insatt i just silver då jag har en kompis som resonerat på samma sätt, att det är billigt jämfört med guld. Dock har det inte gått rätt dåligt för hans silver-cert än så länge.
Horrorshow:

Jo, dom har ju dalat ganska mycket ända sedan dom nådde upp till 50 kr, men trodde faktiskt att det skulle vända uppåt efter rapporten, synd att gårdagens tidiga nivåer inte kunde hålla i sig.


Gårdagen var väldigt lik dagen man gick ut med sammangåendet med INMET. Då steg aktien från 53kr till 57kr i Sverige och sjönk ner till 51-52kr när Kanada öppnade.

Kanadensarna verkar ovanligt pessimistiska och tyvärr verkar det som att det är de som styr kursen. Svag CAD gör relationen ännu sämre dessutom.

Men på sikt känns Lumi riktigt säker.

Horrorshow:

Har på senaste tiden varit hyfsat insatt i just silver då jag har en kompis som resonerat på samma sätt, att det är billigt jämfört med guld. Dock har det inte gått rätt dåligt för hans silver-cert än så länge.


Det ska bli spännande att se hur det går på måndag när nya kontrakt för nästkommande månad skrivs. 5 000 kontrakt brukar skrivas men nu pratas det om upp mot 50 000 kontrakt. Antingen rasar det, eller skjuter i höjden.
Marmoth:

Men på sikt känns Lumi riktigt säker.


Jo jag tror också det, gäller bara att ha lite is i magen, finns nog stor risk att dom en bit dyker under 40.

Marmoth:

Det ska bli spännande att se hur det går på måndag när nya kontrakt för nästkommande månad skrivs. 5 000 kontrakt brukar skrivas men nu pratas det om upp mot 50 000 kontrakt. Antingen rasar det, eller skjuter i höjden.


Mjo, för tillfället kan det nog stiga, men egentligen tycker jag snarare att guldet är en aning övervärderat jämfört med silvret. Blir spännande att se prisutvecklingen när det lugnar ner sig i nordafrika, samt när/om euroländerna får lite bättre ordning på sina pengar.
Horrorshow:

Jo jag tror också det, gäller bara att ha lite is i magen, finns nog stor risk att dom en bit dyker under 40.


Ja, precis min tanke. Kommer vi ner mot 35-38 kr så överväger jag att gå in med mer än 50% av mitt totala innehav en tid framöver och successivt minska det i takt med att den stiger.

Horrorshow:

Mjo, för tillfället kan det nog stiga, men egentligen tycker jag snarare att guldet är en aning övervärderat jämfört med silvret.


Nja det vettefasiken. Jag tycker att båda är relativt undervärderade sett till oroligheterna och inflationsrisken i både Kina och i USA framöver.

Folk pratar om guld upp till $1600 i år och silver upp till $50.

Har du några tips på företag som ser intressanta ut nu?
Marmoth:

Nja det vettefasiken. Jag tycker att båda är relativt undervärderade sett till oroligheterna och inflationsrisken i både Kina och i USA framöver.
Folk pratar om guld upp till $1600 i år och silver upp till $50.
Har du några tips på företag som ser intressanta ut nu?


Visserligen, men Kina försöker ju i någon mening med att bromsa upp, och jag tror faktiskt att Fed vet vad som sysslar med. SÅ jag misstänker att folk flyr till guld lite i onödan.

Jag har spanat på Acap invest ett tag och tycker att det ser rätt fint ut. Dock presenterade dom dom ett riktigt dåligt resultat för någon vecka sen vilket gjorde att kursen dök rejält. Kommer nog avvakta ett tag till men tror ändå att det kan vara läge att köpa in sig nu när kursen står relativt lågt.
Horrorshow:

Visserligen, men Kina försöker ju i någon mening med att bromsa upp


Jo de gör ju det. Och troligtvis kommer de revalvera sin valuta snart. Det hoppas jag åtminstone!

Det jag stör mig väldigt mycket på just nu är att alla sysslar med smyginflation för att få igång ekonomin i sina länder. Det är bara Sverige och Riksbanken som inte förstår att en stark krona kommer att ta död på vår export de kommande åren. Att höja räntan i dagsläget är som att sätta kniven i ryggen på svenska aktiesparare.

Horrorshow:

jag tror faktiskt att Fed vet vad som sysslar med


Jag är lite tveksam till det. Jag tycker att de stödköper alldeles för generöst och har alldeles för givmilda stödpaket. Har du sett filmen Inside Job? Den rekommenderar jag varmt om du är intresserad om finanskrisen och FEDs tabbar både innan och under krisen.

Efter att ha sett den filmen har mitt förtroende för FED minskat. Jag skyller inte så himla mycket på bankerna. Det var FED och politikerna som gjorde bankernas agerande möjligt och lagligt.

Horrorshow:

Jag har spanat på Acap invest ett tag och tycker att det ser rätt fint ut. Dock presenterade dom dom ett riktigt dåligt resultat för någon vecka sen vilket gjorde att kursen dök rejält.


Ska ta mig en kik! Själv har jag väldigt svårt att hitta fynd just nu. Speciellt med tanke på oroligheterna runt om i världen och den starka kronan. SSAB börjar se riktigt intressant ut om nu OMX vänder efter den ovanligt segdragna rekylen de senaste 6-7 veckorna.
Marmoth:

Det är bara Sverige och Riksbanken som inte förstår att en stark krona kommer att ta död på vår export de kommande åren. Att höja räntan i dagsläget är som att sätta kniven i ryggen på svenska aktiesparare.


Visst är det så, riksbanken har ju dock som mål att hålla inflationen på just 2%, sen om det verkligen är det klokaste i dagsläget är en annan femma.

Marmoth:

Jag är lite tveksam till det. Jag tycker att de stödköper alldeles för generöst och har alldeles för givmilda stödpaket. Har du sett filmen Inside Job? Den rekommenderar jag varmt om du är intresserad om finanskrisen och FEDs tabbar både innan och under krisen.


Nej jag har inte gjort det än, men det ska ske inom en snar framtid. Får väl avvakta med att ha alltför starka åsikter om Fed innan jag sett den då.

Marmoth:

Ska ta mig en kik! Själv har jag väldigt svårt att hitta fynd just nu. Speciellt med tanke på oroligheterna runt om i världen och den starka kronan. SSAB börjar se riktigt intressant ut om nu OMX vänder efter den ovanligt segdragna rekylen de senaste 6-7 veckorna.


Jo, för tillfälligt ser det mesta ganska deppigt ut, men nu bör folk tonat ned sina förväntningar till en rimligare nivå, något som företagen faktiskt kan leva upp till. Lugnar det bara ner sig i nordafrikaområdet tror jag våren kan bli trevlig.
Marmoth:

För att inte prata om nu. Nu är det nattsvart överallt runt om i världen. Buffett köpte idag. Det kanske är dags att bli fullinvesterad nu?


Det tror jag kommer gå över rätt fort. Ingen är speciellt beroende av japan längre och så fort oroligheterna runt kärnkraftverket lagt sig kommer säkerligen världens börser återhämta sig på ett par veckor. Så köp mer eller framför allt behåll känns soom det enda rimliga att göra nu.
Marmoth:

Vi fick ju rätt. Har varit en hyffsad återhämtning!
Tror dock på en liten rekyl någon gång under de två närmsta veckorna. USA ser överköpt ut.


Yes, köpte på mig lite indexfonder när börsen nästan var som lägst, helt okej avkastning på två veckor. Bör väl vara dags att spana på japan på allvar nu, vågade mig inte in i något som hade direkt med japan att göra tidigare men nu känns det lite säkrare.
Horrorshow:

Yes, köpte på mig lite indexfonder när börsen nästan var som lägst, helt okej avkastning på två veckor. Bör väl vara dags att spana på japan på allvar nu, vågade mig inte in i något som hade direkt med japan att göra tidigare men nu känns det lite säkrare.


Jag ogillar faktiskt fonder ganska rejält. Sysslar du mycket med fonder? Jag tycker inte om när jag inte kan (kontrollera innehavet på vanliga aktiefonder) eller avyttra när jag vill.

Själv fick jag in en fin timing på Volvo när den gick ner till 95kr. Galet ras.. helt omotiverat.

Swedbank ser ruskigt stark ut just nu också.

Japan är också intressant, det har du rätt i. Det här borde ju få fart på deras BNP en aning. Även om deras BNP-tillväxt senaste decennierna har varit en sorlig historia. Vågar man?
Marmoth:

Jag ogillar faktiskt fonder ganska rejält. Sysslar du mycket med fonder? Jag tycker inte om när jag inte kan (kontrollera innehavet på vanliga aktiefonder) eller avyttra när jag vill.


Både ja ch nej. Jag håller med precis det du säger om att bristen på kontroll över innehavet är en negativ aspekt, vilket göör att jag inte har alltöfr mycket fonder. Dock gillar jag indexfonder, exempevis vid sånna här tillfällen, när det är uppenbart att hela marknaden överreagerat åt något håll utan att bolagen egentligen förändrats. Då känns det relativt riskfritt att sitta på en indexfond ett tag medans marknaden återgår till "normala" nivåer. Sedan är det ganska bekvämt på tillväxtmarknader, att låta en fondförvaltare hitta bra aktier då jag inte kan/orkar spana igenom en mängd uzbekistanska företag även om jag råkar tro på regionen i sig till exempel.

Marmoth:

Själv fick jag in en fin timing på Volvo när den gick ner till 95kr. Galet ras.. helt omotiverat.


Grattulerar, jo det var ett underligt ras som inte tycks lämnat något spår alls.


Marmoth:

Japan är också intressant, det har du rätt i. Det här borde ju få fart på deras BNP en aning. Även om deras BNP-tillväxt senaste decennierna har varit en sorlig historia. Vågar man?


Jo japan har väl inte varit det roligatse de senaste åren men vill ändå tro att det här är kan vara början på någon form av uppvaknande.
Horrorshow:

Jo japan har väl inte varit det roligatse de senaste åren men vill ändå tro att det här är kan vara början på någon form av uppvaknande.


Vi kan väl hoppas! Vad kikar du på i Japan? Eller är det fonder som gäller?

Horrorshow:

Då känns det relativt riskfritt att sitta på en indexfond ett tag medans marknaden återgår till "normala" nivåer.


Smart tankegång där. Inte för att jag tror att något liknande sker nära framöver, men kan vara en bra strategi att lägga på minnet.

Jag är hyffsat nöjd med min första seriösa TA i samband med FA inför en rapport. Kollade på Haldex i helgen och ritade in följande scenarion... köpte 300 aktier för 92,25 igår, bara för att "testa".

Gick ju jäkligt bra måste jag säga. Sålde dock lite för tidigt vid första motståndet vid 99-100.

Image
Marmoth:

Jag är hyffsat nöjd med min första seriösa TA i samband med FA inför en rapport. Kollade på Haldex i helgen och ritade in följande scenarion... köpte 300 aktier för 92,25 igår, bara för att "testa".


Grattulerar! Såg ju rätt klokt ut att sälja vid 100, beror ju såklart på vad de andra indikatorerna säger när du närmar dig 100, men utifrån denna graf ser det ut som en onödig risk att sitta kvar efter 100.

Håller faktiskt själv på med att sakta men säkert lära mig TA ordentligt, dock fortfarande på demopengarnivå.
Horrorshow:

Håller faktiskt själv på med att sakta men säkert lära mig TA ordentligt, dock fortfarande på demopengarnivå.


Trevligt! Mäklarhusen säger ju att de inte handlar efter TA och att det bara är trams. Frågan är om det bara är en dålig lögn för att de inte ska få mer konkurrens.

Så länge inget fundamentalt ändras i företagen tror jag stenhårt att de köper och säljer efter TA.

Har du någon koll och åsikter angående silver förresten? Jag gjorde en bild för några dagar sedan, bara för en jämförelse med IT-bubblan. Ganska intressant faktiskt. Vid ett ras kan man tjäna grova pengar på att shorta silver/köpa bear för små summor...

Image