Forumet - Aktie/fond/obligations-tråden - FAQ - Så gör du en bra investering

Aktie/fond/obligations-tråden - FAQ - Så gör du en bra investering

6431 1 55
Tänkte vända mig till er på Ungdomar.se som har ett intresse för aktiemarknaden, eller till de som har funderat på att skaffa sig ett intresse. Tråden är menad till att ge lite tips och trix på hur man kan gå tillväga för att lyckas göra en bra affär, eller åtminstone ha något att utgå ifrån, som kan ge en bra affär.

Man behöver inte ha några enorma summor att börja investera med. Som tonåring räcker det att du lägger undan ett par hundra kronor från extraknäcket varje månad under ett år, så har du ett dugligt kapital att börja med. Jag började själv ifrån noll och har investerat lite till och från de senaste tre åren, med hyffsade resultat. Nu har jag realiserat(plockat ut) en del av vinsten och ska i början av november investera 60k i nya värdepapper eftersom att jag vill fortsätta lära mig värdera aktier. (För er som tänker kortsiktigt så har november historiskt sett varit den bästa månaden på börsen). Men åter till tipsen.

För att lyckas hitta en bra aktie kan man utgå ifrån tre olika nyckeltal/begrepp. Nämligen substansvärde, p/e-tal och direktavkastning.

Aktievärlden fullkomligt vimlar av olika nyckeltal och begrepp. Vissa är ganska enkla att förstå och använda, andra är matematiskt komplicerade och kan vara svårbegripliga för den som inte är riktigt insatt. De tre begreppen och nyckeltalen som jag tycker är viktigast att att känna till inom den fundamentala analysen av ett företag är substansvärde, p/e-tal och direktavkastning.

Substansvärde beräknas utifrån företagets balansräkning och utgörs av marknadsvärdet på dess tillgångar minus dess skulder. Till exempel, ett företag med tillgångar värda 100 miljoner kronor och skulder på 500 Mkr har ett substansvärde på 500 Mkr. Om det finns 10 miljoner aktier i företaget så är substansvärdet per aktie 50 kronor. Om man lyckas hitta ett företag som har en aktiekurs som ligger under substansvärdet samtidigt som det i övrigt är lönsamt och går bra (års- och delårsrapporter kan man läsa på företagens hemsidor) så har man sannolikt hittat en väldigt bra investering.

P/e-talet beräknas genom att dividera aktiekursen med vinst per aktie, VPA (företagets nettovinst dividerat med antal aktier). Till exempel, ett företag med en aktiekurs på 150 kronor och vinst per aktie enligt senaste bokslutet på 15 kronor får ett p/e-tal på 10.

Normalt ligger p/e-talen mellan 10 och 20 i etablerade företag. Det historiska snittet är strax under 15. Ju lägre p/e-tal desto lägre värderas företagets vinster. Företag med stigande vinster har ofta höga p/e-tal. Till exempel, ett företag med en årlig tillväxt på 20 procent kommer att fördubbla vinsten vart fjärde år, vilket innebär att p/e-talet kommer att halveras i samma takt med samma aktiekurs. Med andra ord måste aktiekursen stiga för att P/e talet ska höjas.

Företag med ekonomiska problem har oftast låga p/e-tal, då marknaden förväntar sig att vinsten kommer att minska jämfört med förra året. På samma sätt har cykliska företag (företag vars vinst kraftigt varierar med konjunkturen) ofta mycket låga P/e-tal i slutet av en högkonjunktur, eftersom att marknaden då förväntar sig att vinsten kommer att minska när konjunkturen avtar.

Direktavkastning är ett nyckeltal som man får fram genom att dividera företagets utdelning med aktuell aktiekurs. Till exempel, ett företag som delar ut 10 kronor per aktie och med aktiekursen 400 kronor har en direktavkastning på 2,5 procent. Direktavkastningen kan jämföras med bankräntan. Det är den avkastning man får kontant varje år efter företagets bolagsstämma. Om ett företags utdelning av någon anledning skulle sjunka så är det en tydlig signal på att företaget inte går bra och att det saknar likvida medel. Tips från mig vid ett sådant tillfälle är att sälja aktien och realisera förlusten/vinsten. Aktiekursen kommer med största sannolikhet att sjunka efter att man delat ut ett lägre belopp än förra året.

Beta används inom portföljteori och det anger hur mycket en aktie är beroende av marknaden. Är beta=0 rör sig aktiekursen helt oberoende marknaden. Är beta=1 rör sig aktien som marknaden, och ligger beta över=1 rör sig aktien mer än marknaden, både upp och ner. Hur man räknar ut beta letar ni bäst upp själva på någon finanssida.

Något man också bör tänka på när man investerar i aktier eller fonder är att man ska diversifiera sin portfölj. Det är extra viktigt när man är ny på aktiemarknaden. Med diversifiering menas det att man köper flera olika aktier/fonder, helst i flera olika branscher och i flera olika länder. På så sätt minskar du risken att förlora, men även chansen att vinna de riktigt stora pengarna. Ju mer koncentrerad portfölj du har, desto större risk. Tänk även på att du inte ska satsa pengar som du inte har råd att förlora eller som du snart ska använda. En aktie och fondinvestering ska man helst se på sikt om man vill göra en bra affär.

Investera i företag som du är intresserad utav, företag som du vet en del om. Kom ihåg anledningen till att du investerade i företaget och lämna företaget (sälj aktierna) så fort du någon gång tvivlar på anledningen som gjorde att du investerade i första hand.


Jag ska ge ett praktiskt exempel på hur du kan gå tillväga när du är intresserad av att investera i ett företag (information om företagens ekonomiska historia och framtidsutsikter hittar man enklast på deras hemsidor i form utav delårs- och årsrapporter) Detta är ett företag som jag troligen kommer att investera i framöver:
---------------------------------------------------------------

Image

Aeropostale Inc är baserat i USA och beskriver sig själv såhär:

"Aéropostale Inc. is a mall-based, specialty retailer of casual apparel and accessories, principally targeting 14 to 17 year-old young women and men through its Aéropostale ® stores and 7 to 12 year-old kids through its P.S. from Aéropostale (TM) stores. The Company provides customers with a focused selection of high-quality, active-oriented, fashion and fashion basic merchandise at compelling values. Aéropostale ® maintains control over its proprietary brands by designing, sourcing, marketing and selling all of its own merchandise."

​Aktiekursens utveckling de senaste 5 åren

På förra årets VPA (vinst per aktie) om 2,27 handlas bolaget till ett P/E tal (aktiepris delat på vinst per aktie) om 10,3. I år förväntas bolaget tjäna 2,59 vilket ger ett P/E om 9. Det kan ses som en försvagning jämfört med förra året, men egentligen bör man värdera det här bolaget genom EV/EBIT (företagsvärdet dividerat med rörelseresultatet). Anledningen till att man ska göra det är för att Aeropostales nettokassa utgör hela 10+% utav börsvärdet. Bolaget har alltså riktigt starka finanser. Och inte lär det bli sämre med tanke på att kassaflödet är starkt. Någon utdelning lämnar de inte så vi kan inte räkna på direktavkastning, men företaget återköper aktivt aktier vilket för min del är helt ok när bolaget värderas så lågt som det gör.

För att sammanfatta den här mycket korta värderingen så är det möjligt att köpa ett bolag vars nettokassa utgör 10+ % av börsvärdet, till ett pris som är ensiffrigt på P/E-nivå. Det fick mig intresserad.

Förväntas det en dyster framtid i och med den låga värderingen? Nej, så är troligtvis inte fallet. Bolaget har ökat försäljningen i sina jämförbara butiker 13 år på raken, och de senaste siffrorna tyder på att det även blir ett 14e år. Det visar styrka i varumärket och naturligtvis också en skicklig företagsledning. Försäljningen har ökat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 22 % de senaste 8 åren, vilket till stor del har drivits av nya butiker. Resultatet (Vinst per aktie) har inte direkt blivit lidande, aktien har en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 35 % under samma period. Differensen mellan försäljning och resultat har främst drivits av förbättrad bruttomarginal.

Det här verkar enligt mig vara ett mycket välskött företag - helt i klass med vår egna svenska börsfavorit H&M. Men till sisådär halva, eller en tredjedel av priset-

Image

Slutsats:
Jag tycker det här lågt värderade bolaget med mycket god historik, styrka i varumärket och momentum i marknadsandelarna verkar vara riktigt intressant. Det är sällan man kan hitta ett bolag med den här goda historiken till ett så lågt pris.

Lycka till med era framtida investeringar[wink]

Spana också in:

oktoberbarn:

usch, detta låter inte så kul. bara ansvarsfullt och betungande.


isola:

usch, detta låter inte så kul. bara ansvarsfullt och betungande.


Det är skitkul och inte alls speciellt betungande. Man ska bara investera sånt man har råd att förlora. Men visst, förlorar man så är det inte så kul. Men detta är basic redskap att minska risken för det[smile]

oktoberbarn:

läser du ekonomi


Skulle man kunna säga[cute]
Statslös:

Det är skitkul och inte alls speciellt betungande.tror att jag indirekt tar på mig förmkt ansvar när jag tänker mig sånthär. typ att jag har ansvar över många människors pengar. i o med mina investeringar. tar mig an rollen som en investment banker

Statslös:

Skulle man kunna säga[cute]


finansiell ekonomi? [cute]
Aktiehandel är en avancerad form av hazardspel och har egentligen inte speciellt mycket med ekonomi (hushållande med resurser) att göra.

Det totala värdet i aktiehandelns virtuella ekonomi är i dag många gånger större än värdet på den verkligt existerande ekonomin. Dessa låtsasvärden representerar minnet av förbrukat kapital eller förväntningar av kapital som ännu inte existerar.

Aktiemarknaden är på så vis en enda gigantisk bubbla som ofrånkomligen kommer att spricka, frågan är bara när. 2008 års finanskris var bara en försmak, problemen är ännu inte åtgärdade.

Så om syftet är att trygga sin personliga framtid och inte att tillfredsställa sitt behov av dopaminkickar så gör man bäst i att köpa upp (notera: inte investera i) land, skog, naturresurser, guld. Men inget ägande kan någonsin vara riktigt tryggat.
Spartakus:

Aktiehandel är en avancerad form av hazardspel och har egentligen inte speciellt mycket med ekonomi (hushållande med resurser) att göra.


Aktiehandel har i högsta grad med ekonomi att göra och det är absolut inget hazardspel. Du pratar möjligtvis utifrån dina kunskaper, då kan jag förstå att det är som ett hazardspel för dig. Man ska aldrig investera om man inte till en viss grad förstår hur marknaden och företagens ekonomi fungerar.

Det finns fondförvaltare som har lyckats leverera positiv avkastning 30 år i streck, oavsett konjunkturläge och det finns skickliga Daytraders som livnär sig på att handla med aktier.

Spartakus:

Det totala värdet i aktiehandelns virtuella ekonomi är i dag många gånger större än värdet på den verkligt existerande ekonomin. Dessa låtsasvärden representerar minnet av förbrukat kapital eller förväntningar av kapital som ännu inte existerar.


Du har delvis rätt, men väldigt långt ifrån helt rätt. Det kan råda både virtuell övervärdering och virtuell undervärdering. Därför försöker man värdera aktier till dess fundamentala värde utifrån företagens ekonomiska ställning och cashflow, genom bland annat de beräkningarna som jag har nämnt och gjort ovan. (det finns många andra mer ingående analysredskap)

De flesta stora företagens aktier är över tiden värderade till i stort sett deras fundamentala värde +/- några procent. Det är när det sker hastiga konjunkturssvängningar som de kan bli över/undervärderade. När ett ett företags ekonomi går sämre och framtidsutsikterna ser dåliga ut sjunker aktiekursen till följd utav sämre ekonomi i företaget, och vice versa.

Sen finns det självklart undantag. Om ett företag går bra men aktiekursen ändå sjunker så är det ett exempel på att en aktie är övervärderad (troligtvis under en högkonjunktursuppgång), och vice versa. Ericsson är ett bra exempel på det just nu. Man levererade inte den vinst som aktiemarknaden hade väntat och beräknat. På så vis var deras P/e-tal alldeles för högt jämfört med det fundamentala värdet och aktiekursen sjönk.

Aeropostale är en aktie som tydligt är undervärderad sett till företagets existerande ekonomiska ställning.

Spartakus:

Aktiemarknaden är på så vis en enda gigantisk bubbla som ofrånkomligen kommer att spricka, frågan är bara när. 2008 års finanskris var bara en försmak, problemen är ännu inte åtgärdade.


Nej, och åter nej. Det kommer inte hända. Företag har fortfarande värden som inte syns i den ekonomiska ställningen som en siffra. Framtiden och framtida investeringar/nedskärningar kommer alltid vara ett värde, historien kommer alltid vara ett värde, tillsammans med många andra immateriella tillgångar. Aktiemarknaden kommer alltid gå upp och ned i takt med den aktuella konjunkturen. Men den kommer aldrig att kollapsa.

Spartakus:

guld


Sälj din guldtacka

Sen vet jag inte riktigt vad du vill säga med ditt inlägg. Du går in i en tråd som ger hjälp till att göra en bra investering och skriver ett inlägg som kritiserar hela aktiemarknaden, utifrån i stort sett helt felaktiga grunder? Jag fortsätter gärna diskutera, men just nu är du ute på väldigt djupt vatten.

oktoberbarn:

finansiell ekonomi? [cute]


Både finansiell ekonomi och revision.
Spartakus:

köpa upp (notera: inte investera i


Vad är skillnaden?

Investerar du i aktier så köper du upp en del utav företaget.
Köper du upp delar av världens guldfyndigheter så investerar du i guld.

Om du köper guld så är du förhoppningsvis inte intresserad av dagens värde, utan troligtvis framtidens värde. Har du tur så hänger guldpriset med inflationen, vilket fallet inte har varit det senaste seklet. Köpte du guld för 1000kr för 30 år sedan så har du idag tappat drygt 350kr i köpkraft om du säljer det. Läs artikeln jag länkade dig vet jag!
Statslös:

Självklart! Vill man lära sig mer ingående så bör man läsa Tradingguiden av Jonas Bernhardsson och Learn to Earn av Peter Lynch.


Skulle nog snarast rekommendera folk (som redan har hyfsad koll på grunderna och som har en god förståelse av engelska) att läsa The Intelligent Investor av Benjamin Graham. Det är ingen slump att så många anser den vara den bästa boken genom tiderna när det kommer till investerande.

Eller för att citera Warren Buffett: "by far the best book on investing ever written"
Jag kan ju inte annat hurra över att ha investerat i Lundin Mining när aktien låg på 31kr. Vilket ryck det har varit den senaste månaden!!

Jag tippar att aktien tack vare stigande koppar-priser kommer gå över 60kr innan året är slut, med tanke på Tenke-avtalet de lyckades få igenom nere i Afrika.

Delårsrapport nu i veckan. Det ska bli spännande!

Gentlemannen:

Eller för att citera Warren Buffett


Har du själv något investerat?
Gentlemannen:

Ett par hundratusen. Ingen enorm summa men mer än vad de flesta i min ålder har skulle jag gissa på. Inga ärvda pengar då utan eget hoptjänade och förvaltade till tillväxt.


Är uppe i samma just nu, fast jag började ifrån ett 4-siffrigt belopp för tre år sedan, istället för att jobba och spara ihop.

Är du själv aktiv eller följer du med både i med och motgång? Jag måste tips dig om en eventuell lite djupare rekyl (10%) de närmsta veckorna. Dow Jones och OMX indikerar på det. Senaste veckan var nog bara början. Många vinsthemtagningar i de större företagen nu! Lundin Mining är ett företag som jag tror kan dubbla upp sin aktiekurs på 1-2 år. Tips!
Statslös:

Är du själv aktiv eller följer du med både i med och motgång?


Jag följer de tips och råd som ges i The Intelligent Investor så gott jag kan och försöker hålla samma investeringsstrategier och investeringshorisont. Framförallt framförallt försöka jag hålla mig så mycket som möjligt till investerande och till så stor del som möjligt undvika spekulerande, även om jag brukar ha en liten del av mitt kapital i en så kallad lekpot, dvs som är mer spekulationsinriktad och därmed också betydligt större risker inblandade.

Det har visat sig mycket givande. Gick plus under 2008 trots finanskrisen och 2009 var mitt bästa år någonsin. Var 2010 slutar är för tidigt att avgöra än annat än att det ska mycket till för att det inte ska sluta ordentligt mycket på plus.
Gentlemannen:

Jag följer de tips och råd som ges i The Intelligent Investor så gott jag kan och försöker hålla samma investeringsstrategier och investeringshorisont.


Nu har jag inte läst The Intelligent Investor så jag kan inte säga så mycket om vad som står där. Men även om du har läst den och utgår ifrån den så utgår jag ifrån att du även sätter dig in företagen/länderna och utifrån deras siffror, kassaflöden, tillväxttakt, konsumtion osv och SPEKULERAR i hur framtiden kommer att gå. Eller?

Annars är det ju omöjligt att få en portfölj som går plus under en global finanskris. Så vida man inte har riktig tur och prickar tillväxtmarknaderna.
Statslös:

Men även om du har läst den och utgår ifrån den så utgår jag ifrån att du även sätter dig in företagen/länderna och utifrån deras siffror, kassaflöden, tillväxttakt, konsumtion osv


Givetvis, det är just sådant som den handlar om.

Statslös:

och SPEKULERAR i hur framtiden kommer att gå.


Mycket av tankarna kring att minska risken av spekulation till förmån för tryggheten av investering. Låt oss ta ett exempel på tex ett skogsföretag:
Säg att dess kurs står i 60 kr. Företaget är välskött, har inga stora skulder, har en god historik bakom sig med stabila utdelningar osv. Tittar man på företagets tillgångar, skogen så är den värd 80 kr per aktie. Dvs vi har ett företag som är värt mindre än dess tillgångar. Detta bör då långsiktigt bli en god affär förutsatt att då alla andra faktorer också ser bra ut.