Forumet - aktiesparande som en lönesänkande faktor

aktiesparande som en lönesänkande faktor

78 0 14
av en självklar anledning så har de flesta som handlar med aktier att värdet på dessa ska stiga och att man därmed går med vinst. no shit.

aktier ger en även rätten att på bolagsstämmor rösta i frågor som angår aktiebolaget. man får genom aktier rösträtt.

i sverige så är de flesta lönearbetare. de tjänar sitt levebröd genom att arbeta, inte genom utdelning på aktier. de tjänar därmed mer på högre löner än vad de gör på aktieutdelning. ändå äger många lönearbetare aktier och vill ha hög avkastning på dessa.

en faktor när det gäller vinst för företaget och då även avkastningen på aktier är arbetarnas löner. ju högre löner desto mindre tjänar företaget och därmed aktieägarna. alltså vill man som aktieägare hålla nere lönerna. som arbetare vill man höja sin egen lön. detta är två tydligt skilda intressen.

så varför bidrar man som lönearbetare till att hålla nere sina egna löner? det är tydligt att de flesta som har en mindre mängd aktier inte har dessa för att få inflytande i bolaget, så vad tjänar man egentligen på det?
iosib:

så varför bidrar man som lönearbetare till att hålla nere sina egna löner?


Inget aktiekapital i företagen = inget företag = inga arbetstillfällen = inga löner alls till arbetarna

Sen utgår du från en väldigt liten skara företag. Varför är inte lönerna högre i aktiebolag som inte är publika?
Chryseus:

Inget aktiekapital i företagen = inget företag = inga arbetstillfällen = inga löner alls till arbetarna


fria produktionsmedel = inget behov av aktiekapital.

Chryseus:

Varför är inte lönerna högre i aktiebolag som inte är publika?


för att man konkurrerar om lönerna. ifall lönerna är lägre för de i aktiebolag så blir det svårt för övriga arbetare att kräva högre lön.

tack för att du svarade. [blush]

Spana också in:

iosib:

fria produktionsmedel = inget behov av aktiekapital


Hur menar du då?

iosib:

för att man konkurrerar om lönerna. ifall lönerna är lägre för de i aktiebolag så blir det svårt för övriga arbetare att kräva högre lön.


Jag skulle snarare se det som att om mindre icke publika aktiebolag eller företag har snäppet högre löner så kommer de locka till sig mer kvalificerad arbetskraft och därmed tvinga de stora företagen att även de höjer lönerna. Annars är det ju helt plötsligt de mindre företagen som kommer plocka marknadsandelar.

Därför ser jag inget större samband med vinst, avkastning, utdelning och löner i ett företag.
Chryseus:

Hur menar du då?


kapital är endast nödvändigt för att man måste hyra de produktionsmedel nödvändiga för produktion. ifall produktionsmedlen gjordes tillgängliga för alla hade vi inte ha något behöv av kapital.

Chryseus:

Jag skulle snarare se det som att om mindre icke publika aktiebolag eller företag har snäppet högre löner så kommer de locka till sig mer kvalificerad arbetskraft och därmed tvinga de stora företagen att även de höjer lönerna.


varför skulle de ha högre löner? det är ju det samhälleliga värdet av en tjänst som sjunker ifall det finns ett tryck från allmänheten att hålla lönerna nere.
iosib:

en faktor när det gäller vinst för företaget och då även avkastningen på aktier är arbetarnas löner. ju högre löner desto mindre tjänar företaget och därmed aktieägarna. alltså vill man som aktieägare hålla nere lönerna. som arbetare vill man höja sin egen lön. detta är två tydligt skilda intressen.


Nu tycker jag att du är ute och cyklar. Som aktieägare så vill jag att företaget jag äger aktier i ska gå så bra som möjligt. En viktig anledning till att företaget går bra är att de anställda trivs, därför är både personalvård och rimliga löner mycket viktigt för företagets framtida välgång och vinst.

De anställda är dessutom företagets ansikten utåt och det är rätt logiskt att en anställd som älskar sitt jobb i regel kommer att fungera betydligt bättre i alla kundkontakter än någon som hatar sitt jobb.

Det finns naturligtvis undantag men på det tiotalet arbetsplatser jag hunnit med att vara så har i alla fall det jag skrev först i texten varit regeln och inte undantaget. Likaså när jag pratar med arbetande människor i min bekantskapskrets.

iosib:

så varför bidrar man som lönearbetare till att hålla nere sina egna löner?


Jag bidrar inte till att hålla ner några löner, tvärt om så ser jag just de anställda som företagets viktigaste tillgång. Min erfarenhet säger mig att företag som behandlar sina anställda väl ofta också blir långvariga. Alla mina aktier är i företag som har en väldigt lång tradition av framgångsrika år bakom sig.

iosib:

det är tydligt att de flesta som har en mindre mängd aktier inte har dessa för att få inflytande i bolaget, så vad tjänar man egentligen på det?


Själv så handlar mitt aktieinvesterade om att långsiktigt bli ekonomisk fri på så vis att jag kommer att kunna leva på avkastningen.
Gentlemannen:

Som aktieägare så vill jag att företaget jag äger aktier i ska gå så bra som möjligt.


jag är dock övertygad om att du inte är villig att gå med förlust.

Gentlemannen:

Min erfarenhet säger mig att företag som behandlar sina anställda väl ofta också blir långvariga. Alla mina aktier är i företag som har en väldigt lång tradition av framgångsrika år bakom sig.


det är väl trevligt nog. använder du även din rösträtt?

Gentlemannen:

Själv så handlar mitt aktieinvesterade om att långsiktigt bli ekonomisk fri på så vis att jag kommer att kunna leva på avkastningen.


tycker det är kul med människor vars mål är att kunna parasitera. typ som arbetsvägrare.
iosib:

ifall produktionsmedlen gjordes tillgängliga för alla hade vi inte ha något behöv av kapital.


Och därmed hade specialiseringen försvunnit. Vilket hade lett till ett icke effektivt samhälle och till sist hade vi varit som Nepal där alla tillverkar sina egna skor, reparerar sina egna bilar och bygger sina egna hus.

iosib:

det är ju det samhälleliga värdet av en tjänst som sjunker ifall det finns ett tryck från allmänheten att hålla lönerna nere.


Hur tänker du då? Jag har svårt att förstå dina ekonomiska termer tyvärr [crazy] Men hur får du det till att samhällets värde av en vara eller tjänst skulle sjunka ifall lönerna hålls nere?
iosib:

jag är dock övertygad om att du inte är villig att gå med förlust.


Kortsiktigt kan förlust vara ett alternativ, naturligtvis inte långsiktigt.

iosib:

det är väl trevligt nog. använder du även din rösträtt?


Ja det händer.

iosib:

tycker det är kul med människor vars mål är att kunna parasitera. typ som arbetsvägrare.


Själv tycker jag att det är oerhört motiverande och inspirerande med människor som visar att det faktiskt är möjligt att med hårt arbete och stort tålamod gå från ingenting till enormt stor ekonomisk framgång.
Chryseus:

Vilket hade lett till ett icke effektivt samhälle och till sist hade vi varit som Nepal där alla tillverkar sina egna skor, reparerar sina egna bilar och bygger sina egna hus.


det kan vi väl omöjligen veta. jag tror inte att det sker så. jag hade nog personligen helst jobbat i ett kollektiv.

Chryseus:

Men hur får du det till att samhällets värde av en vara eller tjänst skulle sjunka ifall lönerna hålls nere?


det samhälleliga värdet är hur mycket samhället är villigt att betala för en vara/tjänst. har skulle man kunna påstå att olika faktorer spelar in, men den mest populära är att det är ett resultat av tillgång och efterfrågan. ifall allmänheten dock vägrar betala mer än en viss summa för en tjänst, alltså ifall de upplever att tillgången är högre än efterfrågan, så kommer priset att sjunka.

då jag personligen anser att fler faktorer spelar in så tror jag att det blir en slags moral där man inte får kräva för hög lön ifall det inkräktar på aktieutdelningen för majoriteten.
iosib:

det kan vi väl omöjligen veta. jag tror inte att det sker så. jag hade nog personligen helst jobbat i ett kollektiv.


Det är ju bevisat genom historien att om inte specialisering är uppfyllt (dvs att ett fåtal gör vissa sysslor som de verkligen är bra på) så uppnår inte samhället den effektivitet och välfärd som det faktiskt KAN uppnå.

iosib:

ifall allmänheten dock vägrar betala mer än en viss summa för en tjänst, alltså ifall de upplever att tillgången är högre än efterfrågan, så kommer priset att sjunka.


Så är kanske fallet i teorin, men inte i praktiken. För att uppnå så hög välfärd som möjligt på en perfekt konkurrens-marknad så ska utbudet och efterfrågan nå en jämvikt där den totala välfärden maximeras såväl för producenter som för konsumenter. Precis som du säger. Men nu är inga marknader i världen av det slag som en perfekt konkurrens-marknad är. De existerar enbart i läroböcker och i teorin.

I verkligheten är det ju så att alla människor i samhället har olika värde för olika varor och tjänster. Det finns inget som heter att "samhället" i sig inte är villiga att betala och vägrar si och så. Det finns däremot något som säger att vissa individer tvingas att avstå ifrån varan om den blir för dyr. Därmed KAN det uppstå en negativ externalitet i värsta fall eftersom att människor exkluderas från att konsumera varan. Detta i sin tur KAN i värsta fall leda till att den "samhälleliga välfärden" inte längre är maximerad.

Men det är helt beroende på om varan eller tjänsten har substitut eller inte på marknaden. Och hur stor priselasticiteten är, dvs om varan är priskänslig eller ej . Ta salt som ett exempel. Salt har inga stora kända substitut på marknaden och oavsett om priset på salt skulle bli dubbelt så högt så kommer människor i nästan samma utsträckning köpa salt som idag. Generellt kan man säga att om priselasticiteten för en vara eller tjänst är < 1 så kommer prisskillnader inte påverka den totala försäljningen. Ett företag kan därmed höja både lönerna och priset utan att riskera att förlora på det.