Forumet - AKUT HJÄLP!

AKUT HJÄLP!

2276 0 11
Är det någon som är så gullig som skulle kunna försöka lösa några av dem här uppgifterna och kanske ge lite uträkningar, det skulle betyda världen.

Tack:Lös ekvationssystemet
2y + 2x = 16
y – 2 = 2x

1.Bestäm en ekvation för den räta linje som går genom punkterna (1 och 3) samt (2 och 8)

2. Bestäm k och m för linjen ax + 3ay - 2a = 0 (a#0)

3. För två tal gäller att summan är 79 och differensen är 25. Vilka är talen?

1.Lös ekvationssystemet
x/2 +y/4 = 1/10
x + y/3 =2/3

2. .A och Bär två platser belägna 600 km från varandra. En flugtur från A och B i motvind tar 2,5 h. Återresan i medvind tar bara 1,5 h. Beräkna flygplanets hastighet vid vindstilla samt vindhastigheten.

Spana också in:

Delicato:

Lös ekvationssystemet
x/2 +y/4 = 1/10
x + y/3 =2/3


x/2+y/4 = 1/10
x+y/3 = 2/3

x/2+y/4 = 1/10
4(x/2+y/4) = 4*1/10
4x/2+4y/4 = 4/10
2x+y = 2/5
5(2x+y) = 5*2/5
10x+5y = 10/5
10x+5y = 2

x+y/3 = 2/3
3(x+y/3) = 3*2/3
3x+3y/3 = 6/3
3x+y = 2

10x+5y = 2
3x+y = 2

10x+5y = 2
5y = 2-10x

3x+y = 2
5(3x+y) = 5*2
15x+5y = 10
5y = 10-15x

5y = 2-10x
5y = 10-15x
2-10x = 10-15x

2-10x = 10-15x
15x-10x = 10-2
5x = 8
x = 5/8

5y = 2-10x
5x = 8

5x = 8
2(5x) = 2*8
10x = 16
5y = 2-10x
5y = 2-16
5y = -14
5y/5 = -14/5
y = -14/5

x = 5/8
y = -14/5

Lösning:
x = 5/8
y = -14/5
Delicato:

Tack oh gud va snällt....


Varsågod, det är alltid härligt att få hjälpa någon. [smile]

Delicato:

Bestäm en ekvation för den räta linje som går genom punkterna (1 och 3) samt (2 och 8)


ax+by+c = 0
P1 = (x1, y1) = (1, 3)
P2 = (x2, y2) = (2, 8)

P1
x1 = 1
y1 = 3

P2
x2 = 2
y2 = 8

P1
ax1+by1+c = 0
a*1+b*3+c = 0
a+3b+c = 0

P2
ax2+by2+c = 0
a*2+b*8+c = 0
2a+8b+c = 0

a+3b+c = 0
2a+8b+c = 0

a+3b+c = 0
2(a+3b+c) = 2*0
2a+6b+2c = 0

2a+8b+c = 0
2a+6b+2c = 0

2a+8b+c = 0
2a = -8b-c

2a+6b+2c = 0
2a = -6b-2c

2a = -8b-c
2a = -6b-2c
-8b-c = -6b-2c

-8b-c = -6b-2c
-(-8b-c) = -(-6b-2c)
8b+c = 6b+2c
8b-6b = 2c-c
2b = c
2b/2 = c/2
b = c/2

2a = -8b-c
2b = c

2b = c
4(2b) = 4c
8b = 4c
2a = -8b-c
2a = -4c-c
2a = -5c
2a/2 = -5c/2
a = -5c/2

ax+by+c = 0
a = -5c/2
b = c/2
-5c/2(x)+c/2(y)+c = 0

-5c/2(x)+c/2(y)+c = 0
2(-5c/2(x)+c/2(y)+c) = 2*0
-2*5c/2(x)+2c/2(y)+2c = 0
-10c/2(x)+cy+2c = 0
-5cx+cy+2c = 0
(-5cx+cy+2c)/c = 0/c
-5cx/c+cy/c+2c/c = 0
-5x+y+2 = 0

-5x+y+2 = 0

Lösning:
Exempelvis -5x+y+2 = 0
Delicato:

A och Bär två platser belägna 600 km från varandra. En flugtur från A och B i motvind tar 2,5 h. Återresan i medvind tar bara 1,5 h. Beräkna flygplanets hastighet vid vindstilla samt vindhastigheten.


s = sträcka
v = hastighet
t = tid

t1 = tid vid motvind
t2 = tid vid medvind

v1 = hastighet vid motvind
v2 = hastighet vid medvind
v3 = hastighet vid vindstilla
v4 = vindhastighet

s = vt

s = vt
s/t = vt/t
s/t = v
v = s/t

v = s/t

s = vt
s = v1t1
s = v2t2

v = s/t
v1 = s/t1
v2 = s/t2

v1 = v3-v4
v2 = v3+v4

s = 600 km
t1 = 2,5 h
t2 = 1,5 h

Motvind

v1 = s/t1
v1 = v3-v4

s = 600 km
t1 = 2,5 h

v1 = s/t1
v1 = 600/2,5 km/h
v1 = 6000/25 km/h
v1 = 240 km/h
v1 = v3-v4
240 km/h = v3-v4
v3-v4 = 240 km/h

Medvind

v2 = s/t2
v2 = v3+v4

s = 600 km
t2 = 1,5 h

v2 = s/t2
v2 = 600/1,5 km/h
v2 = 6000/15 km/h
v2 = 400 km/h
v2 = v3+v4
400 km/h = v3+v4
v3+v4 = 400 km/h

v3-v4 = 240 km/h
v3+v4 = 400 km/h

v3-v4 = 240 km/h
v3 = v4+240 km/h

v3+v4 = 400 km/h
v3 = 400 km/h-v4

v3 = v4+240 km/h
v3 = 400 km/h-v4
v4+240 km/h = 400 km/h-v4

v4+240 km/h = 400 km/h-v4
v4+v4 = 400 km/h-240 km/h
2v4 = (400-240) km/h
2v4 = 160 km/h
2v4/2 = 160/2 km/h
v4 = 80 km/h

v3 = v4+240 km/h
v4 = 80 km/h

v3 = v4+240 km/h
v3 = 80 km/h+240 km/h
v3 = (80+240) km/h
v3 = 320 km/h

v3 = 320 km/h
v4 = 80 km/h

Lösning:
Flygplanets hastighet vid vindstilla = 320 km/h
Vindhastighet = 80 km/h